• 27 rugsėjo, 2022
|

Ukrainos vaikai jau lanko rajono švietimo įstaigas

Gargždų „Minijos“ progimnazija priėmė 3 ukrainiečius vaikus.

160 – tiek Ukrainos nepilnamečių, tarp jų ir kūdikių, Savivaldybės žiniomis, šiuo metu rado prieglobstį Klaipėdos rajone. „Banga“ domėjosi, kiek vaikų jau pradėjo lankyti rajono švietimo įstaigas, kaip tam pasiruošta.


Patinka aplinka, užsiėmimai
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus duomenimis, šiuo metu rajono ugdymo įstaigose mokosi 14 mokinių, darželio grupėse – 5, planuoja mokytis dar 5 mokiniai, darželio grupėje – 1. Neformaliojo švietimo įstaigą lanko 1 mokinys.
Vaikai jau lanko Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnaziją bei jos Judrėnų ir Pašlūžmio skyrius, Gargždų lopšelį-darželį „Naminukas“, Gargždų „Kranto“ pagrindinę mokyklą, Gargždų „Minijos“ progimnaziją, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnaziją, Dovilų pagrindinę mokyklą, Gargždų muzikos mokyklą. Išreikštas poreikis vaikui lankyti ir Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Kvietinių skyrių.
Pastebima, kad vaikams didelių problemų nekyla, jiems patinka aplinka, užsiėmimai, su mokytojais, klasiokais jie susikalba angliškai arba rusiškai, kai kurie papildomai mokosi lietuvių kalbos.

„Prieš pradedant ugdymą berniukai buvo atėję su mamomis, supažindinome su švietimo įstaiga“, – sakė progimnazijos direktorius J. Gindulis.


Kiekvienam – po mokytoją-padėjėją
Gargždų „Minijos“ progimnazija jau nuo antradienio į progimnaziją priėmė 3 ukrainiečius: vieną pirmoką, vieną antroką ir vieną penktoką. Visi berniukai. „Prieš pradedant ugdymą berniukai buvo atėję su mamomis, supažindinome su švietimo įstaiga. Jiems parinkome tokias klases, kuriose yra vaikų, kalbančių rusų kalba. Taip pat kiekvienam iš jų priskirta po pagalbininkę mokytoją-padėjėją, taip pat kalbančią rusų kalba, kad padėtų susikalbėti, adaptuotis. Klasių vadovės taip pat kalbančios rusų kalba“, – informavo progimnazijos direktorius Julius Gindulis. Jis akcentavo, kad pagal poreikį bus teikiama ir psichologinė pagalba.
Trūksta mokymosi priemonių, kanceliarinių reikmenų, tad planuojama organizuoti akciją pedagogams, mokinių tėveliams, kad padėtų atvykusiems į svečią šalį vaikams sėkmingai adaptuotis. Visų klasių vadovai buvo įpareigoti vesti klasės valandėles apie įvykius Ukrainoje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia pagalbą dėl šių vaikų priėmimo. „Visi esame susipažinę, problemų neturėtų būti“, – kalbėjo „Minijos“ progimnazijos direktorius J. Gindulis.


Greitai adaptuojasi
Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ jau nuo pirmadienio ugdomas vienas ukrainietis berniukas, kuriam 4,5 metų. Jis su mama yra apsistojęs Gargžduose, čia jau trejus metus gyvena berniuko mamos sesuo. Tad ji padėjo užpildyti reikalingus dokumentus, sutartis. Vėliau mamai ir berniukui buvo aprodyta švietimo įstaiga. „Pirmadienį jis buvo pusę dienos, antradienį jau visą dieną. Jaučiasi puikiai, yra žvalus, energingas. Kol kas viskas gerai“, – pasakojo „Naminuko“ direktorė Raimunda Mockuvienė.
Anot jos, berniukas lanko pagal amžių vyresnę grupę, mama sutiko, nes tik toje grupėje buvo laisva vieta. „Grupėje yra mokytojų, kalbančių rusų kalba, tad problemų nebus. Be to, vaikai greitai adaptuojasi, mokosi, juk mums tai nėra pirmasis vaikas iš užsienio, jau turime patirties. Neramu buvo dėl mokesčio už darželio lankymą, tačiau Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius informavo, kad svarstomi palengvinimai, tad viskas gerai“, – kalbėjo R. Mockuvienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja

  1. Ukrainos vaikams pirmiausia suteikiama socialinė – psichologinė pagalba, pasirūpinama jų gyvenamąja aplinka. Svarbu, kad jie jaustųsi saugiai ir jaukiai.
  2. Ukrainiečių vaikai gali būti priimami į bet kurią Lietuvos mokyklą (lietuvių ar tautinių mažumų mokomąja kalba). Visais atvejais mokyklos išsiaiškina mokinių poreikius ir sudaro individualų mokymosi planą, kuriame numatyta, kokia mokymosi pagalba yra reikalinga ir kaip ji bus teikiama.
  3. Mokiniams numatomas adaptacinis laikotarpis, kai vaikai susipažįsta su aplinka, bendraamžiais, gauna psichologinę, specialiąją, socialinio pedagogo pagalbą. Mokyklos individualiai sprendžia dėl vaikų pasirengimo integruotis į ugdymosi procesą. Negali būti jokios prievartos kuo greičiau pradėti ugdymosi procesą.
  4. Norima sudaryti sąlygas ukrainiečiams mokyklose mokytis gimtosios – ukrainiečių kalbos. Tam labai svarbu, kad atsirastų galimybė įdarbinti ukrainiečių mokytojus. Dalis vaikų šiuo metu mokosi savo šalies mokyklose nuotoliniu būdu.
  5. Ieškoma būdų, kaip panaudoti į Lietuvą iš Ukrainos atvykusių mokytojų patirtį. Šiuo metu jiems sudaryta galimybė įsidarbinti mokytojo padėjėjais, ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, kur mokosi ukrainiečiai vaikai. Keičiami teisės aktai, kad kuo greičiau mokyklose galėtų pradėti dirbti ukrainiečių mokytojai, nemokantys lietuvių kalbos.

Tai žinotina
Klaipėdos rajono savivaldybėje vaikų iš Ukrainos priėmimo į ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklas klausimais konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Žvaginienė el. paštu rasa.zvaginiene@klaipedos-r.lt arba tel. +370 658 88 904.
Dėl Klaipėdos rajono savivaldybėje veikiančių neformaliojo švietimo būrelių, kuriuos gali lankyti vaikai iš Ukrainos, konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus patarėja Vilma Gudzevičienė el. paštu vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt arba tel. +370 658 88 796.
Visą informaciją dėl pagalbos ukrainiečiams ir reikalingus kontaktus rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Parama Ukrainai“.


Agnė ADOMAITĖ
Nuotr. iš „Bangos“ archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių