Vakarų Lietuvos savivaldybės: suformuotos vadovybės, numatyti tarybos narių atlygiai

Asociatyvi A. VALAIČIO nuotr.

Kovo mėnesį praūžus savivaldos rinkimams balandžio ir gegužės mėnesiais naujos kadencijos rajonų savivaldybių tarybos renkasi į pirmuosius posėdžius, kuriuose formuojamos naujos vadovybės. Remiantis pernai Seimo priimtu nauju Vietos savivaldos įstatymu, patvirtinti 2023–2027 m. savivaldybių tarybų veiklos reglamentai, kuriuose apibrėžiami ir tarybos narių mėnesinių atlyginimų ir taip vadinami kanceliarinių išlaidų išmokų dydžiai.

Merai, vicemerai, direktoriai

Kretingos rajono savivaldybės meru antrą kartą tiesiogiai išrinktas Antanas Kalnius, atstovaujantis politiniam komitetui Kretingos kraštas. Pirmajame rajono Tarybos posėdyje buvo išrinkti ir vicemerai: mero siūlymu, Tarybai pritarus vicemerėmis paskirtos politiniam komitetui Kretingos kraštas atstovaujanti į rajono Savivaldybės tarybą antrą kartą išrinkta Vaida Jakumienė, kuri privalėjo atsisakyti Tarybos narės mandato. Kita vicemere tapo iki šiol Kretingos rajono tarybos sekretore dirbusi Vilija Venckutė-Palaitienė. Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario mandato teko atsisakyti ir su politiniu komitetu Kretingos kraštas, kuris laimėjo 11 mandatų savivaldos rinkimuose, į Tarybą patekusiam Povilui Černeckiui, kadangi jį rajono meras paskyrė vadovauti Kretingos rajono savivaldybės administracijai.

Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) su 11 LVŽS sąrašo narių išrinktas antrą kartą. Taryboje, kurioje yra 27 nariai, mero siūlymu buvo patvirtinti trys vicemerai: Tarybos narys Vytautas Butkus (LVŽS); Tarybos narė Violeta Riaukienė (LVŽS); jie atsisakė mandatų; trečiąja vicemere paskirta Jolanta Kitra (nepartinė ir ne Tarybos narė). Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi tapo Sigitas Karbauskas (Tautos ir teisingumo sąjunga), jam taip pat reikėjo atsisakyti Tarybos nario mandato.

Plungės rajono savivaldybėje yra 25 nariai, meru trečią kartą išrinktas liberalas Audrius Klišonis, jis turės vieną pavaduotoją. Į šias pareigas paskirtas Liberalų sąjūdžio narys Žydrūnas Purauskis, kuriam teko atsisakyti Tarybos nario mandato. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Dalius Pečiulis.

Rinkėjų valia lėmė, kad Mažeikių rajonui pirmąkart vadovauja moteris, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė Rūta Matulaitienė. Taryboje – 27 nariai. Tarybos posėdyje patvirtinti 3 vicemerų etatai, šiuo metu užimti du. Vicemerais tapo Kristina Juškevičienė ir Eimantas Salatka, kuriam reikėjo atsisakyti Tarybos nario mandato. Savivaldybės administracijos direktore merės potvarkiu paskirta Jolanta Kekytė, ne Tarybos narė.

Skuodo rajono savivaldybės meru išrinktas Stasys Gutautas (LVŽS), Taryboje yra 21 narys, vicemerėmis tapo Audronė Pitrėnienė ir Inga Jablonskė, jos nėra Tarybos narės. Administracijos direktorė – Levutė Staniuvienė, ji buvo išrinkta Tarybos nare.

Telšių rajono savivaldybės meras socialdemokratas Tomas Katkus turės du pavaduotojus.

Gegužės 4 d. vyksiančiame Tarybos, kurioje yra 25 nariai, posėdyje politikų bus prašoma pritarti Telšių rajono savivaldybės mero teikiamoms mero pavaduotojų kandidatūroms: Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pasiūlyta Agnė Jakavičiutė bei koalicijos „Geriausias pasirinkimas“ Almantas Lukavičius. Abu kandidatai yra Tarybos nariai. A. Jakavičiutė į Telšių rajono savivaldybės tarybą buvo išrinkta pagal Darbo partijos sąrašą. Tačiau dar neprisiekusi naujoji Tarybos narė iš partijos išėjo. Galiausiai politikė prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Telšių rajono savivaldybės taryboje.

Administracijos direktoriaus pareigoms meras įvardijo Zigmo Nevardausko kandidatūrą. Jis nėra Tarybos narys.

Rietavo savivaldybės meru aštuntą kartą išrinktas liberalas Antanas Černeckis. Tarybos narių yra 17, numatyta 1 vicemero pareigybė, kandidatūra dar nežinoma. Savivaldybės administracijos direktoriumi bus iki šiol šias pareigas ėjęs Vytautas Dičiūnas.

Praėjusios kadencijos užmokesčiai ir išmokos

Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui per 2022 m. vidutiniškai buvo priskaičiuota 69,76 Eur darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių. Darbo užmokesčio visus metus buvo atsisakę 3 Tarybos nariai, 1– du mėnesius. Vienam Tarybos nariui darbo užmokestis nebuvo mokamas, nes jis gavo darbo užmokestį pagrindinėje darbovietėje. Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms, kiek jų nesuteikė ar neapmokėjo tiesiogiai Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį praėjusią kadenciją buvo skiriama 0,5 MMA eurų išmoka, už kurią atsiskaitoma kiekvieną mėnesį.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario vidutinis mėnesinis atlyginimas 2019–2023 m. kadencijoje buvo 44,05 Eur. Tam tikrais kadencijos periodais iš viso neatlygintinai pareigas atliko 13 narių. Maksimali išmoka už vadinamąsias kanceliarines išlaidas – 300 eurų per mėnesį. Išmoka kiekvieną mėnesį pagal pateiktus dokumentus galėjo būti skirtinga, priklausomai nuo to, kiek Tarybos narys patyrė išlaidų, tačiau negalėjo viršyti 300 eurų per mėn. Kanceliarinių išmokų buvo atsisakę du Tarybos nariai. Praėjusioje kadencijoje atlyginimų negavo Tarybos nariai, ėję mero, vicemerų pareigas.

Plungės rajono savivaldybės tarybos nariams mokėta tik už faktiškai posėdžiuose dirbtą laiką. Valandos įkainis skaičiuotas pagal tuo metu galiojusį VMDU. Dauguma praėjusios kadencijos Plungės rajono savivaldybės tarybos narių darbo užmokesčio neimdavo. Pavyzdžiui, už kovo mėnesį atlyginimas mokėtas tik 5 Tarybos nariams, sumos – nuo 43,62 Eur iki 118,57 Eur („popieriuje“). „Kanceliarinėms“ išlaidoms apmokėti kas mėnesį buvo išmokama iki 43,44 Eur. 2022 metais šios išlaidos kompensuotos tik 9 Tarybos nariams, šių metų pirmąjį ketvirtį – 8. Bendra pernai tam skirta lėšų suma – 4 011,15 Eur, šių metų pirmąjį ketvirtį – 972,07 Eur. Maksimali suma vienam Tarybos nariui per ketvirtį – 130,32 Eur, per metus – 521,28 Eur.

Rietavo savivaldybės taryboje buvo numatyta už darbą atliekant Savivaldybės tarybos nario pareigas atlyginti pateikus pažymą apie Tarybos nario pagrindinėje darbovietėje negautą atlyginimą už laiką, praleistą Tarybos, Tarybos komitetų, komisijų, kolegijos posėdžiuose, taip pat už laiką, praleistą vykdant kitas Tarybos nario pareigas. Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Taip pat tuo atveju, jeigu lėšos numatytos einamųjų metų Savivaldybės biudžete, Tarybos nariui su jo veikla susijusioms išlaidoms apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama iki 4 Vyriausybės patvirtintų bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka atsiskaitytinai.

Telšių rajono savivaldybės tarybos nario vidutinis mėnesinis atlyginimas siekė apie 51 Eur. Už vadinamąsias kanceliarines išlaidas – 280 eurų.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariams už darbo laiką atliekant Tarybos nario pareigas atlyginimas buvo apskaičiuojamas taikant VMDU koeficientą 2 (du), atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Jis negalėjo viršyti 45 valandų per mėnesį. Taip pat kas mėnesį už vadinamąsias kanceliarines išlaidas atsiskaitytinai skiriama 0,3 VMDU dydžio išmoka.

Dabartinės kadencijos užmokesčiai ir išmokos

Remiantis Vietos savivaldos įstatymo naująja redakcija visos šalies savivaldybių tarybos praėjusios kadencijos paskutiniame posėdyje privalėjo patvirtinti naują veiklos reglamentą. Jame numatyti ir nauji atlyginimų bei išmokų dydžiai, kurie bus žymiai didesni. Nuo šios kadencijos tarybos nariui atsiranda galimybė apmokėti ne tik kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidas, bet ir už viešosios informacijos rengėjų teikiamas paslaugas, tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo išlaidas.

Informacija apie tarybos narių išmokų panaudojimą yra vieša ir skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariams atlygis bus skaičiuojamas pagal Valstybės duomenų agentūros skelbiamą paskutinio Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Tarybos narių atlyginimas apskaičiuojamas 1 VMDU dydžiu: tarybos opozicijos lyderio ir nuolatinių tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų – 0,2 VMDU didesnio dydžio; nuolatinių tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojų – 0,1 VMDU didesnio dydžio. Jeigu tarybos narys eina ne vienas iš šių pareigų, jo atlyginimas skaičiuojamas pagal didžiausią VMDU dydį, taikytiną vienai iš atliekamų pareigų. Šią kadenciją Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui taip pat mokama 0,5 minimalaus atlyginimo dydžio (MMA)išmoka, susijusi su Tarybos nario veikla, už kurią atsiskaitoma kiekvieną mėnesį. Tokio pat dydžio išmoka numatyta ir Skuodo rajono savivaldybės nariams. Atkreiptinas dėmesys, kad MMA kinta.

Klaipėdos, Plungės, Telšių, Skuodo rajonų savivaldybės tarybos nariams atlyginimas bus apskaičiuojamas taip pat kaip ir kretingiškiams. Išmoka, susijusi su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario veikla, išlaidoms apmokėti kas mėnesį atsiskaitytinai mokama ne didesnė nei 1 MMA dydžio. Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams nustatyta mėnesinė išmoka už „kanceliarines“ – 280 Eur. Išmoka, susijusi su Plungės rajono savivaldybės tarybos nario veikla, gali būti skiriama iki 0,6 MMA. Tokio pat dydžio išmoka numatyta ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariams. Tačiau jų atlygis skirsis nuo minėtų rajonų: Tarybos narių atlyginimas nustatomas 0,8 VMDU dydžio; Savivaldybės tarybos opozicijos lyderio ir nuolatinių Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų – 1,0 VMDU dydžio; nuolatinių Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojų – 0,9 VMDU dydžio.

Rietavo savivaldybės tarybos narių atlyginimas nustatomas 0,5 VMDU dydžio; Savivaldybės tarybos opozicijos lyderio ir nuolatinių Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų – 0,7 VMDU dydžio; nuolatinių Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojų – 0,6 VMDU dydžio. Minėti užmokesčiai ne daugiau nei už 40 val. per mėnesį.

Tai žinotina. Faktiškai dirbtas laikas – tai laikas, praleistas tarybos, komitetų, komisijų, kurių nariu jis yra paskirtas tarybos sprendimu, posėdžiuose ir laikinų komisijų, kurių narys jis yra, kolegijos posėdžiuose, vykdant tarybos, mero, komitetų pirmininkų pavedimus.

Skirtumas per buvusią ir dabartinę kadenciją mokamo atlyginimo: papildomas koeficientas tarybos opozicijos lyderiui, nuolatinių tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams (0,2 VMDU didesnio dydžio); nuolatinių tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojams (0,1 VMDU didesnio dydžio), taip pat – kad apmokama daugiau veiklų, nes pasipildė laikinų komisijų, kurių darbe dalyvauja tarybos narys, kolegijos posėdžiais. Atkreiptinas dėmesys, kad VMDU palaipsniui didėja nuolat.

Tekstą pagal laikraščių „Banga“, „Plungė“, „Mūsų žodis“, „Santarvė“, „Pajūrio naujienos“ redakcijų informacijas parengė „Banga“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių