Verbų sekmadienis priartino prie džiugaus istorinio įvykio

Sekmadienį, balandžio 10 dieną, gausiau nei bet kada rinkosi pagyvenusieji, jaunimas, moksleiviai į šv. Mišias Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Prie bažnyčios prekiautojai palankia kaina siūlė įsigyti įvairiausių verbų, puokštelių. Populiariausios buvo žalios kadagių šakelės.

Sumos pamaldoms vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas profesorius soc. mokslų dr. Saulius Stumbra. Matydamas gausiai susirinkusius tikinčiuosius su verbų šakelėmis kunigas priminė iš mūsų senelių girdėtą ir dabar kartojamą posakį, kad jeigu neturi rankose verbos – velnias įduota laikyti jo uodegą.

Prieš Sumos Mišias verbos buvo pašventintos. Eidami procesiją šventoriuje aplink bažnyčią mes pakartojame, pagerbiame Kristaus įžengimą į Jeruzalę vykdyti velykinės paslapties.

Sumos šv. Mišias koncelebravo svečias kun. S. Stumbra ir parapijos kun. Ramūnas Gerdauskis, kun. Juozas Vaičius. Pamoksle kunigas primindamas jaunimo, ateitininkų mėgstamą giesmę „Pakilk ir šviesk Dievo Bažnyčia“ aiškino, kas gali gelbėti pakilti ir šviesti. „Mūsų gyvenimo kelionėje nuostabiai padeda malda. Kiekvienuose namuose, šeimoje, ant stalo, gerai matomoje vietoje, turi būti Šventasis Raštas, kurį bet kada galima nors trumpam atversti, paskaityti. Svarbu yra bendruomenė, kurioje galima jaustis saugiai ir palankiai. Svarbu tyla, nes be jos negirdėsime Dievo žodžio. Svarbu yra džiaugsmas, nes Jėzaus begalinė meilė yra su mumis. Mes turime didžiuotis, džiaugtis, kad esame tikintys, nes esame ne vieni – su Jėzumi“, – įtaigiai kalbėjo kunigas apie tai, kas gali pagelbėti mums toje žemės kelionėje laimingai ir sėkmingai pasiekti Dievo pažadėtą tikslą – laimingą amžinybę.

Šis Verbų sekmadienis lyg ir atnaujino, praskaidrino mūsų kasdienybę, priartino prie Didžiosios savaitės įvykių prasmingumo, džiugaus, pamaldaus istorinio įvykio – Kristaus Prisikėlimo, t. y. Velykų laukimo.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių