Visuomenės saugumui – pareigūnų ir savivaldybių projektas

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas baigia įgyvendinti 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą SCAPE II LLI-451 „Saugos paslaugų plėtra stiprinant komunikacijos ir bendradarbiavimo gebėjimus tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų“. Tai jau antras bendras projektas, kurį kartu įgyvendino 4 partneriai – Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Palangos miesto savivaldybės administracija, Liepojos municipalinė policija ir Latvijos valstybinės policijos Kuržemės regiono valdyba. Projektu siekta pagerinti visuomenės saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione, stiprinant Palangos ir Liepojos savivaldybių bei Klaipėdos apskrities ir Kuržemės regiono policijos darbuotojų įgūdžius, intelektinį potencialą, diegiant tarnyboje būtinas modernias technines priemones. Projekto, kuris įgyvendinamas nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d., bendra vertė yra 473 268,20 eurų.

          Įgyvendinant projektą Liepojos ir Klaipėdos miestuose buvo surengti 2 praktiniai seminarai. Juose policijos pareigūnai ir savivaldos įstaigų darbuotojai atliko bendras užduotis, diskutavo apie naujausias tendencijas saugumo srityje, inovacijų diegimą ir pritaikymą tarnyboje, susipažino su vaizdo stebėjimo technologijų naujovėmis ir praktinio pritaikymo projektais, diskutavo apie teisinius ir etinius klausimus, kylančius dėl šių technologijų naudojimo viešosiose institucijose, užmezgė naujus ryšius su įvairios įrangos tiekėjais ir galimų partnerių institucijomis bendradarbiavimo projektams vykdyti ateityje.

          Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas per projekto įgyvendinimo laikotarpį įsigijo įvairių priemonių, kurios padeda užtikrinti geresnę viešosios tvarkos kontrolę, didina veiklos efektyvumą, užtikrina spartesnį nusikalstamų veikų tyrimą. Projekto lėšomis įsigyta 10 vaizdo stebėjimo kamerų, kurios užtikrina viešųjų erdvių ir eismo saugumo kontrolę, 50 nešiojamųjų vaizdo registratorių su įkrovimo stotimi – jais fiksuojami vaizdo ir garso įrašai leidžia objektyviai įvertinti situacijas, kuriose atsiduria policijos pareigūnai, didina pareigūnų ir visuomenės saugumą, skatina etišką elgesį. Panaudojant projekto lėšas buvo įsigytas ir dronas. Jis dažniausiai naudojamas dingusių žmonių paieškai, eismo įvykių vietos apžiūrai, viešajai tvarkai per masinius renginius (pvz., mitingus, Jūros šventę) užtikrinti. Dronas ypač padėjo atliekant įvykio vietos tyrimą – buvo fotografuojama AB „Klaipėdos mediena“ teritorijoje įvykusio sprogimo įvykio vieta ir taip Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų tarnybos ekspertai išvengė pavojaus sveikatai ar gyvybei dėl galimos pastato griūties. Be to, padarytos aukštos kokybės orientacinės įvykio vietos nuotraukos panaudotos sudarant fotolentelę – be drono toks vaizdo fiksavimas nebūtų buvęs įmanomas.

          Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas projekto lėšomis taip pat įsigijo vaizdo procesorių serverį, programinę įrangą ir duomenų saugyklą. Ši sistema per 2022 m. buvo sėkmingai panaudota kelias dešimtis kartų atliekant informacinių technologijų tyrimus. Įranga padėjo iššifruoti duomenų slaptažodžius ir taip rasta reikšmingos informacijos ikiteisminiams tyrimams (ilgiausias iššifruotas slaptažodis buvo net 34 simbolių), kelis kartus serveris panaudotas analizuojant labai ilgos trukmės vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos reikšmingos tyrimams vaizdo įrašų atkarpos. Serveris naudingas ir kitų apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams, bendradarbiaujant buvo nustatyti šifruotų failų slaptažodžiai, kurie ypač svarbūs tyrimo eigai.

          Dalyvavimas bendrame projekte sustiprino Klaipėdos apskrities ir Latvijos Kuržemės regiono policijos įstaigų ryšius. Nors projekto įgyvendinimo laikotarpiu kilusi COVID-19 pandemija sukėlė nemažai iššūkių (kelis kartus buvo nukelti suplanuoti praktiniai užsiėmimai, darbiniai susitikimai vyko nuotoliniu būdu, vykdant viešuosius pirkimus problemų kėlė sutrikusios įvairios įrangos tiekimo grandinės), partnerių institucijos ieškojo ir rado bendrus sprendimus bei jau svarsto naujas idėjas sėkmingam bendradarbiavimui tęsti.

          Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių