Žalia šviesa rajono sveikatos įstaigų reorganizacijai

Praėjusį penktadienį Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje aktualiausiu klausimu tapo rajono sveikatos priežiūros įstaigos, kurios nuo 2024 m. balandžio 1 d. būtų reorganizuotos ir prijungtos prie Gargždų ligoninės. Taryba pritarė Gargždų, Paupių ir Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centrų prijungimui prie Gargždų ligoninės. Taip siekiama gyventojams suteikti daugiau kokybiškų paslaugų, kurias jie gautų arti namų, bei diegti naujas.
Po reorganizavimo įstaigos susijungtų į vieną Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centrą. Sveikatos centrų steigimo procesus Lietuvoje pradeda arba jau pradėjo net 59 savivaldybės. Įsteigus Sveikatos centrą, daugės ir investicijų pritraukimo galimybių. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad jos suplanuotos ir sveikatos centrų įkūrimui.
Pagal Vyriausybės nuostatas
Pirmąją kalendorinės žiemos dieną vykęs Savivaldybės tarybos posėdis sukvietė 26 iš 27 Tarybos narių, darbotvarkėje svarstyti 37 klausimai.
Vienas svarbiausių darbotvarkėje svarstytų klausimų – Klaipėdos rajono sveikatos priežiūros centrų reorganizacija. Kaip rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintame pranešime, sveikatos centrai yra dalis sveikatos apsaugos reformos, kuria didinamas sveikatos paslaugų prieinamumas gyventojams – didinant šių paslaugų apimtis, mažinamas išvengiamas mirtingumas ir ilginama gyvenimo trukmė. Sveikatos centrai steigiami konsoliduojant savivaldybių gydymo įstaigas ir sveikatos paslaugas. Tad savivaldybės yra kviečiamos teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai, skirtai sveikatos centrų kūrimui, tai padarė 59 iš 60 savivaldybių.
Šį sprendimo projektą Savivaldybėje inicijuoja Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius, Tarybos posėdyje klausimą išsamiai pristatė ir į klausimus argumentuotai atsakė skyriaus vyr. patarėja Gintarė Domarkė. Reorganizacija Klaipėdos rajono savivaldybėje vykdoma prijungimo būdu, kai prie Gargždų ligoninės prijungiamas Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras. Po reorganizacijos šios įstaigos taptų Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centru.
Priekulės darbuotojų abejonės
Klaipėdos rajono sveikatos priežiūros centrų reorganizacijos klausimas buvo svarstomas su minėtomis sveikatos įstaigomis, taip pat dėl jo diskutuota neseniai vykusiuose rajono Tarybos keturiuose komitetuose.
Nors meras su komanda buvo susitikęs dėl šio klausimo ir su Priekulės PSPC, tačiau lapkričio 30 d. penkiolika Priekulės PSPC darbuotojų Tarybai patys išplatino kreipimąsi dėl planuojamos reorganizacijos. Minėtame rašte teigiama, kad Priekulės PSPC darbuotojai nesutinka su reorganizacija prijungimo būdu, be to, reiškiama abejonė, ar reorganizavus bus užtikrintas darbuotojų finansinis stabilumas, kokia nauda bus darbuotojams ir pacientams. Rašto autoriai nuogąstavo esą neįtraukti į pertvarkos procesą ir esą „didelė dalis medikų galvoja rašyti pareiškimus dėl atleidimo iš darbo, jei įstaiga bus prijungta prie Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės.“
Tarybos posėdyje dalyvavusi Priekulės PSPC vyr. gydytoja Laima Simenienė aiškino, kad įstaigos finansinis rezultatas visada buvo teigiamas, mažos administravimo išlaidos, pacientams paslaugų teikimas ir prieinamumas efektyvus. Jos nuomone, sprendimas jungtis priimamas „buldozeriu“.
Centras bus stipresnis
Gargždų ligoninės vadovė Neringa Tarvydienė Tarybos posėdyje dar kartą išdėstė argumentus, kodėl būtent tokia reorganizacija reikalinga ir sakė, kad kaip tik susijungusios įstaigos tampa stipresnės, o įkurtam Klaipėdos rajono sveikatos centrui bus didesnės galimybės tobulinti paslaugas, suvienodinti informacinės sveikatos priežiūros sistemas, telkti finansinius ir valdymo resursus, kelti medikų kvalifikaciją ir jiems užtikrinti stabilų finansinį atlygį bei kt.
Įgyvendinant pokyčius, bus stiprinamos šeimos gydytojų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos – pacientais rūpinsis visa šeimos gydytojo komanda: slaugytoja, akušeris, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas ir apylinkės administratorius. Įsteigus Sveikatos centrą, Klaipėdos rajone bus teikiamos ir mobilios paslaugos – odontologinės gulintiems pacientams. Taip pat mobilias sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams arčiau namų ar namuose būtina plėtoti ir tai bus daroma, pavyzdžiui, tokias kaip slaugos namuose, cukrinio diabeto slaugos, dienos ir ambulatorinės chirurgijos, vaikų ir suaugusiųjų dienos stacionaro. Taip pat planuojama fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų plėtra bei kt.
Įžvelgė nepagrįstus nuogąstavimus
Tarybos narys Vaclovas Dačkauskas, reaguodamas į Priekulės PSPC vyr. gydytojos pasisakymą, kalbėjo, kad „Laimos Simenienės nuogąstavimus norėčiau išsklaidyti, nes jūsų darbo vieta išliks, galbūt neteksite vadovės statuso, bet šeimos gydytoja būsite ir toliau. Atlyginimas, kiek supratau, nemažės, jūsų darbuotojai išliks tie patys. Ir galbūt ateityje jūsų atlyginimai dar padidės gaunant didesnį finansavimą iš valstybės. Manau, kad nuogąstavimai yra nepagrįsti, o daugiau asmeniniai.“
Opozicijos atstovė, liberalė Audronė Balnionienė siūlė klausimo svarstymą atidėti kitam Tarybos posėdžiui, tačiau balsuojant šiam siūlymui nebuvo pritarta. Mat sveikatos įstaigų reorganizavimo procesas sudėtingas, terminas – iki kovo 1 d. – jau lipa ant kulnų.
Opozicija (liberalai, konservatoriai) apsisprendimui paprašė pertraukos. Po to buvo balsuojama už Gargždų, Paupių ir Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centrų prijungimą prie Gargždų ligoninės – balsavo 16 (valdančioji dauguma), susilaikė 8 (opozicijos atstovai).
Gabrielė ČIUNKAITĖ
A. VALAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių