2020 Gegužės 29
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Pirmieji žuvininkystės vietos veiklos grupių projektai įsibėgėja

Projektais siekiama stiprinti žuvininkystės bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti darnią Lietuvos žvejybos ir akvakultūros plėtrą.

„Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirtas telkti žuvininkystės regiono bendruomenę ir ugdyti jos gebėjimus veikti kartu žuvininkystės sektoriaus bei bendruomenės labui. Lietuvos žuvininkystės veiksmų programa 2014–2020 m. prisideda prie žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių veiklos finansavimo. Šiuo metu sėkmingai įgyvendinami pirmieji žuvininkystės vietos veiklos grupių projektai.

Žuvininkystės vietos veiklos grupių projektais siekiama part­nerystėje su pilietine visuomene, verslu ir vietos valdžia stiprinti žuvininkystės bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti darnią Lietuvos žvejybos ir akvakultūros plėtrą, susietai, nuosekliai ir inovatyviai spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkos, ypač gyventojų užimtumo, klausimus. Nuolat skatinamas vietos veiklos grupių aktyvumas. Tikimasi, kad bendruomenės pasinaudos skiriama parama ir kels gyvenimo kokybę modernizuodami vietoves, kuriose gyvena.

Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyr. specialistas Tomas Keršys, šiuo metu vietos plėtros strategijų įgyvendinimas tik įsibėgėjo. Iki šiol yra skirta parama 18 vietos projektų įgyvendinti.

Štai Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (viena iš vietos veiklos grupių strategijų įgyvendintojų) vietos strategiją pradėjo įgyvendinti praėjusių metų kovo mėn. Strategija apima 3 rajonus: Klaipėdos, Šilalės ir Tauragės. Numatyta, kad iš aptarnaujamos teritorijos galimi pareiškėjai parengs ir įgyvendins 13 vietos projektų: 7 verslo ir 6 bendro intereso. Kaip pasakojo minėtos vietos veiklos grupės direktorius Egidijus Narevičius, iki šiol buvo paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas, iš kurių 2 jau pasibaigę, 1 vyksta. Skelbiant pirmą kvietimą prioritetas skirti paramą buvo teikiamas verslo projektams. Iš planuotų 5 paraiškų gautos 4 vietos verslo projektų paraiškos, joms jau skirta parama ir projektai pradėti įgyvendinti. Iš šių projektų 2 susiję su žuvies auginimu – akvakultūra, 2 projektai susiję su žuvies perdirbimu (vienas su žuvies vytinimu, kitas su savo sužvejotos žuvies perdirbimu).

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŠŽRVVG) įgyvendindama Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją 2016–2023 m. savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Šventosios žuvininkystės regiono plėtros procesus. ŠŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą. Kaip pasakojo minėtos vietos veiklos grupės pirmininkas Vaidas Šimaitis, nors projekto įgyvendinimas tik įsibėgėja, tačiau vyksta aktyvūs darbai. Žvejai planuoja įsirengti žuvies rūkyklas. O didžiausias užmojis – Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje įsteigti prekyvietę. Joje būtų prekiaujama rūkyta ir šviežia žuvimi.

Asociacija Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas (LŽRVVGT) vienija Lietuvoje veikiančias žvejybos ir akvakultūros regionų vietos veiklos grupes, įgyvendinančias bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principus. Pasak

LŽRVVGT pirmininko Vaido Šimaičio, visos Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės jau yra pradėjusios įgyvendinti vietos plėtros strategijas. „Jų įgyvendinimas įsibėgėja. Regionų gyventojai aktyvinami, kviečiami teikti vietos projektų paraiškas, gautos paraiškos vertinamos ir tvirtinamos. LŽRVVGT stengiasi kuo efektyviau įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programoje priskirtas funkcijas, atstovauja žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms Žemės ūkio ministerijoje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, gina jų interesus tam, kad kuo sklandžiau ir laiku būtų įgyvendintos vietos plėtros strategijos“, – informavo LŽRVVGT pirmininkas V. Šimaitis.

Primename, kad, įgyvendinant ŽRVVG strategijas, praėjusiuoju laikotarpiu buvo paremta beveik 190 vietos projektų. Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą ŽRVVG strategijoms įgyvendinti skirta daugiau nei 12 mln. eurų.

Vidmanto MATUČIO nuotr.

Užs. Nr.SL08


Taip pat skaitykite:

Etnografinio stiliaus sodyba – dalelė Lapių kaimo istorijos
Švarindami daugiabučio laiptines, iššvarino ir sąskaitą
Garbioji gargždiškė amžiams grįžo į tėviškę
Ūkininkas iš Vainotiškės: gyvename vilkų irštvoje
„Magy žaislai“ Gargžduose: kokybė nenuvils, kaina pradžiugins
Ekonominio sunkmečio užkratui – tvirtas ES atsakas

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Žydėjimo terapija

Gal ateityje tapsime kitokie, kitaip…

Plačiau »

Virginija LAPIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook