Ar ilgai reikia laukti valdininkų atsakymų?

Pastaruoju metu į mane, kaip į rajono Tarybos narį, kreipėsi nemažai rinkėjų su klausimu, ar Klaipėdos rajono savivaldybė gali neatsakyti į pareiškėjų pateiktus skundus, prašymus, paklausimus. Kiek žinau, panašių gyventojų paklausimų dėl neatsakytų laiškų, kreipimosi turi ir kai kurie kiti rajono Tarybos nariai.

Akcentuoju, kad Viešojo administravimo institucija, o šiuo atveju tai yra Savivaldybė, privalo atsakyti visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo to, ar skundas (prašymas) buvo pagrįstas ar ne, ar jis buvo tenkintas ar ne.

Kalbant teisine kalba, Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 p. nustato, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Svarbu pažymėti ir tai, kad priimtame sprendime, be būtinųjų rekvizitų, turi būti nurodomas administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas, sprendimo priėmimo motyvai bei sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką.

Jeigu per nustatytą laikotarpį atsakymas yra negaunamas, toks Savivaldybės nepriimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

Tačiau gal ir nevertėtų iš karto kreiptis į teismą, nes, kaip rodo praktika, dažną kartą Savivaldybės darbuotojai tiesiog pamiršta parengti atsakymą, arba mano, jeigu pareiškėjas buvo pakviestas pasikalbėti į Savivaldybę, tai jau yra tinkamas jo informavimas. Reikia žinoti, kad taip nėra. Asmuo turi gauti sprendimus į visus jo pateiktus prašymus.

Kai atsakymas negaunamas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, pirmiausia siūlyčiau kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės vadovą – Administracijos direktorių. Manau, gavęs Jūsų skundą, tinkamai į jį atsižvelgs ir įpareigos Savivaldybės darbuotoją kuo greičiau pateikti Jums atsakymą.

Žinoma, kraštutiniu atveju, kai Jums nepadeda ir Administracijos vadovas, rekomenduočiau kreiptis į teismą. Reikėtų pažymėti, kad, teismui patenkinus Jūsų pateiktą skundą, Jums gali būti atlyginamos ir Jūsų bylinėjimosi išlaidos, kurias sumokėjote atstovaujančiam advokatui ar advokato padėjėjui.

Raimondas SIMONAVIČIUS
Klaipėdos rajono savivaldybės narys, advokatas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių