• 29 lapkričio, 2021
|

Bibliotekos pertvarka: vieniems – kaimo griovimas, kitiems – pažanga

Surinkta per 100 gyventojų parašų, tiesioginis Daukšaičių kaimo bendruomenės pirmininko kreipimasis nepadėjo: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos verdiktas aiškus – Jono Lankučio viešosios bibliotekos Kalotės, Tilvikų ir Daukšaičių filialų neliks. Opozicija sako atvirai – taip griaunamas kaimas, gesinami mažieji kultūros židiniai. Tačiau valdantieji ragina nepolitikuoti ir aiškina priešingai – paslaugos bus užtikrintos, plečiamos ir dar kokybiškesnės, tam padės ir bibliobuso įsigijimas.

   Į nuotoliu ketvirtadienį posėdžiavusius rajono Tarybos narius  kreipėsi Daukšaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Viktoras Toleikis: „Atvirai pasakysiu – norisi verkti. Biblioteka veikia jau 45 metus, niekam anksčiau į galvą nešovė mintis uždaryti. Nesuprantama, kodėl dabar norima perkelti. Daukšaitiškiams nebus geriau.“

Bibliobuse – moderni įranga

Sprendimo projektą pristačiusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus patarėja (kultūros politikai) Jolanta Polekauskienė informavo, kad ties šiuo sprendimu dirbama pusę metų ir akcentavo, kad labai eskaluojama apie filialų uždarymą, naikinimą ar kitą negatyvų sprendimą: „Tačiau tai yra tiesiog paslaugos transformavimas į kitą paslaugos teikimo formą. Kalbame dėl Daukšaičių, Tilvikų, Kalotės gyventojų, tačiau turime matyti viso rajono gyventojus. Varėnoje, Pasvalyje bibliobusas jau pasiteisino, tad nevertėtų „prisirišti“ prie patalpų. Bibliobusas galės teikti paslaugas ir Kalotės, taip pat Ketvergių gyventojams, kur niekada nebuvo bibliotekos.“ Anot jos, bibliobuse būtų moderni įranga, interneto belaidė prieiga, kompiuteris, spausdintuvas. Žmonės galėtų užsisakyti knygų ir jos būtų atvežamos bibliobusu.

Vos tik pradėjus svarstyti šį sprendimo projektą Taryboje užvirė karštos diskusijos, net du kartus buvo pratęstas svarstymo laikas. Tarybos narys Viktoras Kura stebėjosi, kodėl nebuvo susitikta su bendruomenėmis ir neaptarti tie klausimai prieš kurį laiką. „Dalijami rinkiminiai pažadai, kad be bendruomenių jokių sprendimų nepriimsime, o kas dabar daroma?“, – retoriškai klausė V. Kura. „Niekada nepritarsiu tokiems sprendimams, kurie priimami nesusitikus su vietos bendruomene. Kaip Greitoji niekada neprilygs ligoninei, taip bibliobusas niekada neprilygs bibliotekai“, – akcentavo opozicijoje dirbanti Tarybos narė Violeta Riaukienė.

Daukšaitiškių vardu prašė neuždaryti

Į nuotoliu ketvirtadienį posėdžiavusius politikus posėdyje kreipėsi Daukšaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Viktoras Toleikis: „Atvirai pasakysiu – norisi verkti. Kas čia kalbama, kas kliedima? Pagalvokite, esate mūsų išrinkti asmenys, ėjome balsuoti, prašyti, kad galėtume gyventi, kad turėtume paslaugas, o ką dabar darote? Ar pagalvojate apie žmones? Kaip jums šis spektaklis? Man nejuokinga, kai jūs baratės. Daukšaičiuose biblioteka veikia puikiai, medicinos punktas – puikiai, bendruomenė – puikiai. Yra pritaikytos patalpos, nieko netrūksta, nematau problemos. Biblioteka veikia jau 45 metus, niekam anksčiau į galvą nešovė mintis uždaryti. Nesuprantama, kodėl dabar norima perkelti. Žmogui nebus geriau.“ Bendruomenės pirmininkas pridūrė, kad kaimo žmogui sunku ir suvokti, kas tas bibliobusas. Jis viso kaimo vardu nuoširdžiai prašė neuždaryti filialo. O tuos, kuriems kyla klausimų dėl kultūrinio gyvenimo Daukšaičiuose, jis pakvietė šeštadienį atvykti į Daukšaičius.

Meras B. Markauskas pastebėjo, kad biblioteka išties nėra tik knygų išdavimo punktas, tai ir kultūrinis židinys: „Yra nauja Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorė, galėjome duoti laiko dar įvertinti situaciją, išsiaiškinti, kur reikia stiprinimo, aktyvesnio įveiklinimo – galėtume duoti ir tokią užduotį.“

Įžvelgė skaldymą ir valdymą

Valdančiosios daugumos atstovas Alfredas Šiaulys teigė, jog suplakama kultūra ir biblioteka, nereikėtų to daryti. „Čia ne valdančiųjų daugumos noras ši pertvarka, tai atėjo iš pačių bibliotekininkų. Jie patys važiavo, derino su bibliotekomis, žiūrėjo, meras irgi dalyvavo posėdžiuose, susitikimuose. Tačiau atėjo nauja valdančioji dauguma ir meras važiuoja į Daukšaičius bei sako, jog neatiduos. Tokia politika – skaldome ir valdome, tačiau reikėtų elgtis sąžiningai. Anksčiau pritarėte, o šiandien sakote ne“, – į merą kreipėsi A. Šiaulys.

Reaguodamas meras posėdyje sakė negalįs prisiimti atsakomybės, jog kažkur kažkokiame pasitarime esą pritarė tų trijų filialų uždarymui. „Nesu už tas reformas, kurios per ankstyvos. Kaip buvo dėl buhalterijos centralizavimo. Dėl bibliotekų buvo kalbėta, kad pirmiausia būtų lokiškiau sujungti tas bibliotekas, kur yra ir viešoji, ir mokyklos, užtikrinant ilgesnį darbo laiką. Be to, pirmiausia reikėjo paleisti bibliobusą ir įvertinti, kaip tenkinami gyventojų poreikiai“, – savo poziciją dėstė meras B. Markauskas.

Kadangi posėdis vyko nuotoliu „Youtube“ kanalu, tai buvo matyti ir Dianos Ciparienės, J. Lankučio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos komentaras: „Pasakymas, kad patys bibliotekininkai tai inicijavo yra daugiau negu nesąmonė. Tai tas pats, kas sau nusipjauti kojas. Dėl optimizacijos pritarėme, bet kalba ėjo apie tinklo ir paslaugų gerinimą!“

Atidėti sprendimo nesutiko

Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Liutikienė posėdyje pateikė protokolinį sprendimą, kurio pirmuoju punktu įpareigojamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius spalio mėnesio Tarybos posėdžiui teikti lėšų poreikį bibliobuso, knygų fondo, kompiuterinės įrangos, internetinės prieigos įsigijimui. Antruoju punktu J. Lankučio viešosios įstaigos vadovui pavedama iki bibliobuso įsigijimo nuo 2021 metų lapkričio 1 dienos knygų išdavimo paslaugą Daukšaičių ir Tilvikų gyventojams teikti kartą per mėnesį pagal patvirtintą grafiką. „Vadinasi, net neuždarius filialų, nelaukiant sausio 1 d., o nuo lapkričio mėnesio, gyventojai būtų pratinami ir ugdomi jų įpročiai“, – aiškino L. Liutikienė. Trečiuoju protokolinio pavedimo punktu numatyta pavesti J. Lankučio bibliotekos vadovui iki 2022 metų sausio 1 d. įrengti internetinę prieigą su kompiuterine įranga Daukšaičių ir Tilvikų gyventojams.

Opozicijos atstovas Raimondas Simonavičius siūlė atidėti sprendimą dėl filialų uždarymo, sudaryti darbo grupę ir tuomet priimti sprendimus. Tačiau balsuojant tam nebuvo pritarta. Vietos politikų daugumos palaikymo nesulaukė ir Tarybos nario, esančio opozicijoje, Vaclovo Macijausko pasiūlymas, kuriuo jis norėjo papildyti L. Liutikienės pagarsintą protokolinį sprendimą: „Ketvirtuoju punktu reikėtų įrašyti, jog svarstyti bibliotekų uždarymo klausimą tik tada, kai bus įvykdyti visi pirmieji punktai.“ Tad paskelbtas balsavimas dėl pradinio valdančiosios daugumos pasiūlyto protokolinio sprendimo, šiam pritarta (15 už, 8 prieš, 1 susilaikė, 3 nedalyvavo balsavime). Tuomet balsuota dėl viso sprendimo projekto – 15 balsavus už, 11 prieš – pritarta.

Už bibliotekų 3 filialų uždarymą balsavo 15 Tarybos narių: Andrius Adomaitis, Audronė Balnionienė, Vidutis Petras Normantas, Vaclovas Dačkauskas, Jonas Dromantas, Jonas Dumašius, Nerijus Galvanauskas, Aušra Gudauskienė, Arvydas Katkus, Rasa Linkienė, Ligita Liutikienė, Virgilijus Skuodas, Albert Albertjan, Alfredas Šiaulys, Vida Ronkaitytė.

Replikų vajus

Priėmus sprendimą prasidėjo replikų po balsavimo vajus, greitai vienas emocijas keitė kitos. „Netikėtas sprendimas. Tikėjau, kad socdemai netaps liberalų įkaitais. Ligita, tave „išdurs“ Audronė vėliau ar anksčiau. Man viskas aišku“, – dėstė savo nuomonę S. Karbauskas, kuris paliko nuošaly kultūringo bendravimo etiką ir dar aršiau – pakėlęs balsą toliau dėstė savo aštrias mintis. Tokias kalbas posėdyje teko kone nutraukti. „Linkiu S. Karbauskui tiek elgesio, tiek kalbos kultūros“, – reaguodama sakė vicemerė L. Liutikienė. O kadangi Tarybos narys labai rūpinasi kitų kėdėmis, tai vicemerė pasiūlė S. Karbauskui pasirūpinti ir savo bičiulio Seimo nario Petro Gražulio nuveiktais darbais dėl Daukšaičių bibliotekos veiklos gerinimo, o ne tik filmuotis.

„Baisu, kai vietinė valdančioji dauguma nebemokama kalbėtis su žmonėmis. Pakelti ranką paprasta. Gerbiamus Virgilijų Skuodą, Albert Albertjan vertinu kaip protingus žmones, o darote taip, kaip liepė“, – nuomone dalijosi V. Macijauskas. „Dėkoju už proto įvertinimą ir norėčiau priminti, kad rinkimai dar ne rytoj, kaip atrodo šiame posėdyje. Kolegos, baikite politikuoti“, – ragino A. Albertjan. Sureagavo ir V. Skuodas: „Nesu tas žmogus, kuriam kažkas gali liepti kažką daryti ar nedaryti. Turiu savo galvą ir protą. Tikiu, projekto rengėjų padaryti dideliu darbu, palaikau jį, pats priėmiau tokį sprendimą.“

KOMENTARAI:

Tarybos narys Nerijus GALVANAUSKAS (valdančioji dauguma): „Mero ir spaudos dėka aš tapau buhalterijos reformos krikštatėvis, dabar nenorėčiau šios reformos tapti krikštatėviu. Sprendimas atkeliavo iš Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus. Visi yra sunkūs sprendimai dėl uždarymo. Surinkti 105 parašai, šiandien pasakyta, kad iš jų yra 35 bibliotekos skaitytojų, 70 realiai turbūt yra už pastato ateitį. Niekas negynė šiandien Kalotės bibliotekos, kuri neveikia 3 metus ir ten yra 3 000 gyventojų. Keturis kartus viršija normas. Kultūros židinys tiek yra gajus, kiek yra skaitytojų. Turime didinti paslaugos prieinamumą. Tikiu, kad biblioteka modernės. Paslaugą turime išplėtoti taip, kad būtų daugiau skaitytojų.“

Tarybos narė Aušra GUDAUSKIENĖ (valdančioji dauguma): „Lengviausia įsikąsti du žodžius, kad griaunamas kaimas. Kaltinti. Juk dirbo bibliotekos bendruomenė, Administracijos skyrius pusę metų. Ar nepasitikime specialistais, pusės metų darbu? Įnešamos naujovės, jos gąsdina. Saugu buvo turėti patalpas, nesvarbu, ar į jas užeinama. Šiuo sprendimu plečiamos paslaugos visam Klaipėdos rajonui, akcentuojame blogybes. Gal spraga komunikacijos, kad nepateikėme sprendimo būdų, kaip ta paslauga plėsis. Juk paslaugos bus užtikrintos. Kalbame apie paslaugos gerinimą, o ne apie griovimą. Įsikandame patogią frazę, kuri patogi žmonėms įaudrinti.“

Tarybos narys Martynas POCIUS (opozicija): „Valdantieji, baikite viską griauti. Jau buhalterijas išgriovėte, baseiną sustabdėte, dar uždarome bibliotekas, mokyklas, o Klaipėdos rajoną prijunkime prie Klaipėdos ir uždarykime Savivaldybę. Palikime tas bibliotekas, neardykime kaimų. Atrodo, kad pinigų neturime. Rajono biudžetas vis didėja, o mes verkiame dėl kelių šimtų eurų šildymui. Juokingai. Esate ne mitų griovėjai, o kaimų griovėjai.“

Tarybos narys Raimundas DAUBARIS (opozicija): „Lankiausi anksčiau faktiškai visuose skyriuose. Mačiau jų atsakingumą, džiaugsmą, kai gauna knygų iš fondų ir pan. Dėl bibliobuso tai nebūtinai, kas tinka Naujajai Akmenei ar Didžiasaliui, tai tinka ir Klaipėdos rajonui. Tai uždarykime ir Judrėnuose maisto prekių parduotuvę, nes Klaipėdoje prekybos centre yra didesnis apsirinkimas ir kainos mažesnės. Bibliobusą galima palyginti su autoparduotuve. Jei tokio vaizdo rajone norime, tai neturiu, ką pasakyti… Tai spjūvis į veidą rinkėjams.“

Agnė ADOMAITĖ

A. VALAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių