Gargždų socialinių paslaugų centras: 20 metų ieškojimų kelyje

Gargždų socialinių paslaugų centro direktorę V. Lygnugarienę, pavaduotojus Vilmą Bružienę ir Vygantą Raudonių sveikino Priekulės, Kretingos, Raseinių, Klaipėdos socialinių centrų atstovai.

Gargždų socialinių paslaugų centras neseniai pakylėtai šventė 20 metų veiklos sukaktį. Nuo įkūrimo pradžios jis labai išsiplėtė: nuo 5 paslaugų gavėjų iki 500, nuo 9 darbuotojų – iki 97 šiuo metu. Klaipėdos rajono savivaldybei socialinė sritis – viena iš svarbių veiklos funkcijų. Šventėje akcentuota, kad stengiamasi rūpintis žmonėmis, kuriems dėl sveikatos ar amžiaus reikia pagalbos.
Gyvenimas nenuobodus
Į nuotaikingą šventę susirinko ne tik Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai ir lankytojai, paslaugų gavėjai, bet ir rajono valdžios atstovai, partneriai, savanoriai, rėmėjai ir kiti svečiai pasidžiaugti sėkminga kelione socialinėje srityje.
Žvelgdami į puošmeną Vėžaičių kultūros centro scenoje – baltą dviratį, renginio dalyviai galėjo suprasti, kad riedėti juo galima tik minant pedalus. Neminsi – nekeliausi: reikėjo darbuotojų nuoširdaus darbo, pastangų, kad klientų gyvenimas nebūtų nuobodus, kad 20 metų veikla būtų sėkminga. Renginys pradėtas šio centro lankytojo Gintauto Mejero eilėmis apie gėrį ir gebėjimą dalintis juo su kitais. Jis išleido dvi poezijos knygeles.
Gargždų socialinių paslaugų centre verda aktyvus gyvenimas – čia lankytojai ne tik saugiai leidžia laiką, bet ir ugdo savo gebėjimus. Pagal savo pomėgius jie gali rinktis įvairias veiklas – dailės, šokio, keramikos, dainos, vilnų vėlimo ir kitas.
Yra lankytojų, kurie Gargždų socialinių paslaugų centro duris varsto nuo pat jo įkūrimo.
Pagalbos reikia pažeidžiamiausiesiems
Pasak Gargždų socialinių paslaugų centro direktorės Viktorijos Lygnugarienės, prieš 20 metų kelios drąsios moterys išdrįso prašyti, kad įkurtų šią įstaigą. „Iniciatyva ir drąsa virto didele įstaiga. Per tą laiką buvo apie tūkstantis savanorių, o rėmėjų neįmanoma suskaičiuoti: kai kurie su mūsų centru jau ne vieni metai, ateina naujų. Jie dovanoja savo laiką, idėjas, o kai kurie – ir pinigų, – su dėkingumu kalbėjo direktorė. – Džiaugiuosi, kad mūsų įstaigoje dirba jautrių širdžių žmonės. Dėkoju darbuotojams už nuoširdų, kūrybišką darbą.“
Įkūrus šį centrą, jo paslaugomis naudojosi 5 klientai su negalia, o dabar paslaugas gauna beveik 500 jų gavėjų. Anuomet dirbo 9 darbuotojai, o dabar 97. Paskaičiuota, kad vidutiniškai jie dirba ilgiau nei 10 metų. Ar tai nebyloja apie atsidavimą profesijai ir palankias darbo sąlygas?
Per du dešimtmečius centras augo ir plėtojo savo veiklas. Įvairių paslaugų reikia pažeidžiamiems žmonėms – suaugusiesiems su negalia ir senyviems, vaikams, todėl čia veikia suaugusių asmenų su negalia ir senyvų asmenų dienos socialinės globos, socialinės priežiūros centrai, Vaikų dienos centras, Globos centras, Nakvynės namai, Pagalbos vaikui ir šeimai padalinys. Centro bendruomenė dalyvauja visose Gargždų miesto veiklose – šventėse, renginiuose, mugėse, rengia parodas Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.
Apgaubti meile kitokį
Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas patikino, kad socialinė sritis, viena iš Savivaldybės funkcijų, tampa vis svarbesnė. „Būtina rūpintis žmogumi, kuriam dėl amžiaus, sveikatos reikia atjautos, pagalbos. Ir mes galime ją suteikti, nes tampame ekonomiškai, finansiškai stipresni. Tai mūsų visų sėkmė“, – kalbėjo meras. Jis sveikino centro bendruomenę gimtadienio proga, dėkojo už gebėjimą atliepti gyvenimo poreikius ir įveikti sunkumus. Vicemerės Violetos Riaukienės teigimu, šis centras – neįkainojamas projektas, centre dirba atsidavę, nuoširdūs žmonės.
Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas Mindaugas Stonys pastebėjo, kad reikia ugdyti meilę kitokiam žmogui. „Kiekvienas žmogus mūsų visuomenėje turi būti priimtas su atjauta, – akcentavo kunigas. – Mūsų pagrindinė gyvenimo prasmė – būti laimingiems. Suteikdami laimę kitam ir patys esame laimingi. Nebijokime, išdrįskime pakalbinti kitokį – ir vienas šiltas žodis suteikia laimės.“
Virginija LAPIENĖ
Virgilijaus SKUODO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių