Interneto svetainės kalba – įvaizdžio dalis

Praėjusiais metais patikrinta 10-ties įvairia veikla užsiimančių įmonių (nuo teisinių paslaugų teikimo iki žvakių gamybos) interneto svetainių kalba. Deja, internetinių svetainių tekstuose kalbos klaidų yra nemažai. Kadangi dabar dauguma, ypač jaunimas, informacijos ieško būtent internete, norėtųsi, kad elektroninėje erdvėje skelbiamų tekstų kūrėjai susirūpintų kalbos kokybe. Taisyklinga kalba nėra savitikslis dalykas – tai ir teksto aiškumo, lengvesnio jo suvokimo laidas.

Rašybos ir teksto tvarkybos klaidos

Tai labiausiai pastebimos klaidos, kurios parodo ne tik rašybos taisyklių neišmanymą, bet ir neatidumą, rašto kultūros nepaisymą. Teksto tvarkybos netikslumai (tarpeliai tarp žodžių, nemotyvuotas šrifto keitimas, per dideli tarpai tarp pastraipų ar, atvirkščiai, jų nebuvimas ir t. t.) taip pat apsunkina teksto suvokimą.

Nežinote, kaip rašyti vieną ar kitą žodį? Pasitikrinkite elektroniniame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, daug rašybos dalykų atrasite ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke. Kaip taisyklingai rašyti telefonų numerius? Taip, kaip teikiama Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose.

Didžiosios ir mažosios raidės

•    Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų, susidedančių iš dviejų ar daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, išskyrus aukščiausias valdžios institucijas. Didžiosiomis raidėmis pavadinime rašomi tikriniai vardai, žodis „Respublika“:

Pagal LR Sveikatos (= sveikatos) apsaugos ministro 2001 m. gruodžio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 692 patvirtintą Lietuvos higienos normą…

Lietuvos žemės ūkio ministerija (= Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

Klaipėdos Universitetas (= Klaipėdos universitetas); Vilniaus Pedagoginis (= pedagoginis) universitetas; Vakarų lietuvos (= Lietuvos) verslo kolegija; Klaipėdos Verslo (= verslo) ir technologijų kolegija.

Įmonė apdovanota Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos (= Lietuvos pramonininkų konfederacijos) įsteigtu prizu „Lietuvos metų eksportuotojas“.

Dirbame tik su patikimais jautienos ir kiaulienos mėsos tiekėjais iš visos Europos Sąjungos šalių, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos Valstybinės Maisto ir Veterinarijos Tarnybos (= Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos) keliamus reikalavimus ruošiamiems mėsos produktams.

Latvijos Liepojos Koncertų (= koncertų) salė; Latvijos Liepojos Olimpinis (= olimpinis) centras.

•    Didžiąja raide rašomas įstaigos, įmonės ar organizacijos padalinio pavadinimas sudėtiniame pavadinime:

VU istorijos (= Istorijos) fakultetas.

•    Pavadinimai turi būti rašomi tokie, kokie yra registruoti valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre:

Gargždai -vaikų muzikos mokykla (= Gargždų muzikos mokykla).

•    Tomis pačiomis taisyklėmis reikia vadovautis ir rašant teisės aktų pavadinimus:

Lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama atliekant išskaitas LR Civilinio (= civilinio) proceso kodekso nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Fizinių (= fizinių) asmenų bankroto įstatymą galite perskaityti.

Paminklų Tvarkybos Reglamento (= Paminklų tvarkybos reglamento) nustatyta tvarka.

Mūsų siūlomos viešinimo priemonės atitinka struktūrinės paramos grafinio stiliaus gaires, Europos Ekonominės Erdvės (= Europos ekonominės erdvės) ir Norvegijos finansinio mechanizmo viešinimo taisykles.

Vadovaujamės Paminklų Tvarkybos Reglamentu (= Paminklų Tvarkybos Reglamentu).

•    Mažosiomis raidėmis rašomi geologinės istorijos laikotarpių pavadinimai:

Tyrinėjimų metu aptiktas Geležies (= geležies) amžiaus gyvenvietės sluoksnis bei du VGA datuotini kapai.

•    Nereikėtų didžiųjų raidžių be reikalo vartoti ir interneto svetainės skyrių pavadinimuose ar šiaip tekste:

Apie Įmonę (= Apie įmonę); Kiaulienos Produkcija (= Kiaulienos produkcija); Parmos Kumpiai (= Parmos kumpiai).

Stiklo darbai, Vitražai (= vitražai), kuriami neįgaliųjų rankomis…

Viduržiemio Jūros Regiono (= Viduržemio jūros regiono) dieta yra pati sveikiausia pasaulyje.

Patiekalą reikia pagardinti tarkuotu Parmezano (= parmezano) sūriu.

•    Būdvardis, padarytas iš tikrinio daiktavardžio, yra bendrinis žodis, todėl nereikia jo rašyti didžiąja:

Gaminys patentuotas Europiniu (= europiniu) lygiu.

•    Trumpinant žodžius, nereikia santrumpų pradėti didžiosiomis:

Direktorė Rasa Rasaitė, Mob. Tel. (= mob. tel.) 8 600 00 000.

Lietuviškos kabutės – dar viena internetinių svetainių bėda. Mūsiškos kabutės yra „“ (apačioje devintukai, viršuje – šešetukai). Todėl:

Informacija pateikta laikraštyje „Banga“ (ne „Banga“).

•    Be to, kabutes reikia dėti ten, kur reikia. Su kabutėmis rašomi simboliniai įmonių, įstaigų, organizacijų, gaminių pavadinimai. Reklamoje arba ir interneto svetainių skyrių pavadinimuose ar šiaip išvardijant objektus, prekes ir kt., jas gali atstoti kitoks šriftas:

Druskininkai Eglės sanatorija (= Druskininkai, „Eglės“ sanatorija; Eglės sanatorija)

Keltas Kaunas (= Keltas „Kaunas“; Kaunas)

Panevėžio Riešutėlis (= „Riešutėlis“; Riešutėlis)

Panevėžio Žilvitis (= „Žilvitis“; Žilvitis)

Vilniaus sodra (= „Sodra“)

Extra Virgen Alyvuogių aliejus 1l (= Alyvuogių aliejus „Extra Virgen“, 1 l).

Vietovardžiai.

•    Vartojami tokie gyvenamųjų vietovių ar gatvių pavadinimai, kokie yra registruoti valstybės įstaigos Registrų centro Adresų registre:

Statybos vykdomos Kisinuose (= Kisiniuose).

Tyrinėjimai atlikti Didžiojo Vandens (= Didžiojoje Vandens) gatvėje.

•    Kitų kraštų vietovardžiai rašomi adaptuoti:

Latvija Aizkraukle (= Aizkrauklė).

•    Taip pat svarbu teisingai įvardyti gyvenamąją vietovę pagal administracinį statusą:

UAB „Kėdžių valtis“ kėdžių gamintoja, įsikūrusi Klaipėdos rajone, Priekulės miestelyje (= mieste).

Žodžių ir jų dėmenų rašyba kartui ir atskirai:

Kino teatrams gaminame taip pat ir vibro akustines (= vibroakustines) kėdes, kuriose gali būti įmontuota vibro akustinė (= vibroakustinė) plokštė.

Gaminame foto tapetus (= fototapetus).

Tarptautiniai žodžiai:

Inžinierinių (= Inžinerinių) tinklų tiesimas.

Teismo procesinius dokumentus įteiksime viešo paskelbimo būdu − specialiame teismo interniatiniame tinklapyje (= internetiniame tinklalapyje).

Kiaulienos file (= filė).

•    Jei prie tarptautinio žodžio šaknies dedama lietuviška priesaga, rašoma su „ j“:

Bankroto bylos iniciavimas (= inicijavimas) jūsų skolininkui.

Žodžių trumpinimas, tarpeliai ir kt. tvarkingo teksto elementai.

•    Vis dar dažnokai netaisyklingai trumpinamas žodis „faksas“. Beje – toks trumpinimas įtrauktas į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą:

Fax: +370 000 000 (= Faks. + 370…).

•    Iš kitų pasitaikančių netaisyklingų trumpinimų:

Maciuičių km. (= k.); Vėžaičių m. (= mstl.); Ariogalos meno mkla (= m-kla); 120 tūkst. LT (= Lt) bauda; …suma viršija 25 000,00 lt (= Lt); Max medžio skersmuo: 46cm (= Maks. medžio skersmuo 46 cm.)

•    Tarp santrumpų (raidinių ir matematinių) turi būti tarpeliai, rišliame tekste geriau rašyti santrumpą „proc.“, o ne matematinį simbolį:

•    Paruošimo būdas: į vieną litrą verdančio vandens įberti 10g druskos ir 100g makaronų (= 10 g druskos ir 100 g makaronų), virti 2 min.

Per metus gamykloje pagaminama 308 tūkst. tonų, t.y. 12% (= t. y. 12 proc.) Europoje pagaminamo kiekio.

•    Skaičiai gali būti grupuojami (geriausiai po tris), tačiau jų grupės turi būti atskirtos tarpeliu (ne kableliu, tašku ar kt. ženklu):

…daugiau nei 22.000 (= daugiau nei 22 000)

Brūkšnys ir brūkšnelis. Brūkšnelis – rašybos ženklas (rašomas tarp dviejų žodžių be tarpų), brūkšnys – skyrybos.

•    Tarp sakinio dalių privalu rašyti brūkšnį (su tarpais):

Geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias-stiklui (žalias − stiklui), mėlynas-popieriui (mėlynas − popieriui).

Informacinio stendo rekomenduojamas dydis – 3500 x 3400mm (= dydis – 3500 x 3400 mm).

Gaminame spintas – lovas (= spintas-lovas), komodas – lovas (= komodas-lovas).

•    Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas:

Mūsų siūlomos viešinimo priemonės atitinka visas ES 2007 – 2013 m. (= 2007–2013 m.) struktūrinės paramos grafinio stiliaus gaires.

Degiklio galingumo reguliavimo diapazonas: 30-100% (= 30–100 %).

Tokiu būdu pomidorai džiovinami 4-5 dienas (= 4–5).

•    Kartais daug geriau – ne brūkšnelis, o jungtukas „ir“:

Namu-biuro-baldai (= Namų ir biuro baldai)

•    Faktūra yra tam tikra sąskaitos rūšis, todėl žodžių junginys „sąskaita faktūra“ rašytinas be brūkšnelio:

…pagal mūsų bendrovės išrašytas PVM sąskaitas- faktūras (= sąskaitas faktūras).

•    Rašant telefonų numerius, jau seniai nebevartojami brūkšneliai:

Tel. 8-46-000000, mob. 8-600-00000, faks. 8-46-000000 (= Tel. (8 46) 000 000, mob. 8 600 00 000, faks. (8 46) 000 000).

•    Vis dar pasitaiko žodžio „elektroninis (-ė)“ trumpinimo su brūkšneliu atvejų − tai anglų kalbai būdinga rašyba:

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos ir laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų e-paštu (= e. paštu, el. paštu).

Pirkti e-parduotuvėje (= e. parduotuvėje; el. parduotuvėje).

Nosinių raidžių rašyba žodžių galūnėse ir šaknyje:

Stendo dydis turi atitikti projekto mąstą (= mastą).

Archeologija viešąjam (= viešajam) sektoriui (geriau Viešojo sektoriaus archeologija).

Mes visada esame pasiruošę padėti – susisiekite Jums patogiu būdų (= būdu).

Sužinotu (= sužinotų); Kalbant apie maistą, norėtusi (= norėtųsi) išskirti mėsą…

Korektūros klaidos:

Šio proceso metu įmonei suteikima (= suteikiama) laikina apsauga nuo js (= jūsų) kreditorių, negalaima (= negalima) areštuoti įmonės turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Pagrindinis restruktūrizuojamos įmonės tikslas yra grąžinti solas (= skolas) kreditoriams restruktūrizavimo plane nustatytu laiku bei tapti konkurenciga (= konkurencinga) įmone.

Rengsime visų rušių procenius (= rūšių procesinius) dokumentus: ieškinius, atsiliepimus, skundus, pareiškimus ir kt.

Pasduodamos (= Parduodamos) produkcijos kainos.

Veršelių paslepsnis (= paslėpsnis) su kaulu.

Skyrybos klaidos

Anglų kalbai būdingi elementai daro ne pačią geriausią įtaką ne tik lietuviškai leksikai ar sintaksei, bet ir skyrybai, pavyzdžiui, anglų kalboje neskiriami šalutiniai sudėtinių prijungiamųjų sakinių dėmenys – tai jau įsigali ir lietuviškuose tekstuose. Tačiau dauguma skyrybos klaidų taip pat rodo rašančiojo neatidumą, kartais – ir logikos nepaisymą, pavyzdžiui, kai atskiriamas veiksnys nuo tarinio.

Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisykles atrasite Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapio skyriuje „Nutarimai“. Taip pat daug skyrybos dalykų aptarta Valstybinės kalbos komisijos konsultacijų banke.

•    Lietuviškame tekste po žodžių „su pagarba“, „pagarbiai“ (abu šie pasakymai taisyklingi) nereikia dėti jokio skyrybos ženklo:

Su pagarba, =     Su pagarba

UAB „Draugė     UAB „Draugė“

Pagarbiai, Vardenis pavardenis (= Pagarbiai Vardenis Pavardenis)

Dvitaškis rašant tik vieną telefoną ar elektroninį paštą nededamas:

Tel.: 8 600 00 000 (Tel. 8 600 00 000)

Faksas: +370 000 000000 (= Faksas +370 000 00000)

El. paštas: info@info.eu (= El. paštas info@info.eu)

•    Nereikalingas dvitaškis ir kitais atvejais nesant vardijimo:

Metai: Gegužės 2007 (= Pagaminimo metai; Pagaminimo data 2007 m. gegužė)

Optinis būklė: geras (= Optinė būklė gera)

Kilmės šalis: Italija (= Kilmės šalis Italija).

Įkurta: 1989 (= Įkurta 1989)

•    Prieš pabrėžtą išskaičiavimą rašomas dvitaškis; skyrybos ženklo nereikia, jei pabrėžti nenorima:

Mes siūlome – biuro (= Mes siūlome biuro; Mes siūlome: biuro) baldus (stalai, spintos, kėdės), medicininės paskirties baldus, vaikų darželio baldus, mokykliniai (= mokyklinius) baldus, virtuvės baldus, spintos (= spintas), spintas su stumdomosiomis durimis, vaikų, jaunuolių baldus, svetainės, miegamojo, vonios baldus, kitus nestandartinius baldus.

Nepadėjus skyrybos ženklo, kartais net neaišku, apie kokį gaminį kalbama:

Žvakė stiklas L-17 (= Žvakė, stiklas L-17; Žvakė stikliniame inde L-17).

Vienarūšės sakinio dalys:

Biuro baldai (stalai, spintos kėdės (= spintos, kėdės)

Reklaminiai tentai su Jūsų norimu užrašu nuotrauka (= užrašu, nuotrauka).

•    Kai vienarūšės sakinio dalys jungiamos jungtukais, tik prieš pasikartojančius jungtukus „ir“, „bei“, „ar“ yra dedamas kablelis:

Jums nereikės samdyti darbuotojo ir mokėti GPM, PSD mokesčio, įmokų į garantinį fondą, bei (= fondą bei) soc. draudimo įmokų už samdomą darbuotoją.

Draustiniai steigiami siekiant išsaugoti gamtos paveldo kompleksus ir kultūros vertybes, ar (= vertybes ar) pavienius jų elementus, augalijos ir gyvūnijos rūšis.

Išplėstinės aplinkybės turi būti arba visai neskiriamos, arba skiriamos iš abiejų pusių:

Teismas išsprendęs pareiškimo arba ieškinio priėmimo klausimą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas išspręs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Jūsų skolininko turtui klausimą (= Teismas, išsprendęs pareiškimo arba ieškinio priėmimo klausimą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas išspręs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Jūsų skolininko turtui klausimą).

Aiškinamosios sakinio dalys turi būti arba skiriamos visos, arba neskiriamos visai:

Dovilų sen. Klaipėdos r., Lietuva (= Dovilų sen., Klaipėdos r., Lietuva).

Šalia įprastinių – cilindro, rutulio, piramidės formų galime (= piramidės – formų) pasiūlyti ir originalaus dizaino – tik mūsų įmonėje gaminamų žvakių.

Turėdami konkretų amfiteatrinės auditorijos planą, tai yra pakopos aukštį, ilgį parengiame (= ilgį, parengiame) konkretų pasiūlymą, prie kėdžių galimi įvairūs ranktūriai, atkaltės, lentynėlės rašymui.

Įterpinius visada privalu skirti iš abiejų pusių:

Pvz. ES ir LR (= pvz., ES ir LR) vėliavėlės renginio patalpose.

Pažyminys, einantis po pažymimojo žodžio, skiriamas kableliu arba išskiriamas kableliais:

UAB „Forumas“ – tai socialinė neįgaliųjų įmonė teikianti (= įmonė, teikianti) baldų gamybos ir reklamos gamybos paslaugas.

Mediniai baldai – baldai sukuriantys (= baldai, suteikiantys) patalpoms jaukumo, patikimumo ir grožio.

Produktai sukurti vartotojams besirenkantiems (= vartotojams, besirenkantiems) švelnesnį ir subtilesnį skonį…

Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo sąlygų ir individualių kainų prašome kreiptis kontaktais nurodytais (= kontaktais, nurodytais) šiame puslapyje.

Sudėtiniame prijungiamajame sakinyje privalu šalutinį sakinį skirti nuo pagrindinio arba vieną šalutinį sakinį nuo kito:

Siekiame pažinti tai kas (= tai, kas) nauja ir neišbandyta.

Visada stengiamės savo gabumus parodyti darbais ir pasiekti jog (= pasiekti, jog) kiekvienas mūsų klientas mus rekomenduotų savo partneriams.

Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai kurie (= skaičiai, kurie) nurodo medžiagos tipą.

Taip pat jei (= Taip pat, jei) projekto metu sukurta nauja paslauga reikia pakviesti (= paslauga, reikia pakviesti) ir paskatinti tikslinę grupę ja naudotis.

Būtent šie klientai labiausiai vertina mūsų gaminių kokybę – žvakės nevarva, nerūksta, nesideformuoja jei (= nesideformuoja, jei) tenka sandėliuoti ilgesnį laiką.

Reikia įsijungti visuomeninį ar regioninį radiją ar televiziją, kuriais nuolatos bus teikiama naujausia informacija ir rekomendacijos kaip (= rekomendacijos, kaip) elgtis „Cheminio pavojaus“ atveju.

Suteiks konsultaciją, kaip valdyti objektą kuris (= objektą, kuris) yra saugomoje teritorijoje arba arti jos.

•    Vienarūšiai šalutiniai dėmenys, sujungti nekartojamais sudedamaisiais ar skiriamaisiais jungtukais ir, ar, arba, nei, neskiriami:

Įvykus avarijai, kurios metu į aplinką pateko pavojingos cheminės medžiagos, arba, kai gresia (= medžiagos arba kai gresia) tiesioginis cheminės taršos pavojus, atsakingi už pranešimą apie avariją Bendrovėje asmenys gyventojus informuos įmonėje įrengta sirena.

Citatos išskiriamos kabutėmis. Kai kabutės išskiriamos šriftu ar kitokiu grafiniu būdu, kabučių galima ir nerašyti:

Šių metų devynių mėnesių įmonės pardavimai siekė 856 mln. litų ir 80 proc. viršijo to paties laikotarpio praėjusių metų rezultatą, penktadienį informuoja dienraštis „Verslo žinios“ (= „Šių metų devynių mėnesių įmonės pardavimai siekė 856 mln. litų ir 80 proc. viršijo to paties laikotarpio praėjusių metų rezultatą“, − penktadienį informavo dienraštis „Verslo žinios“).

Kartais skiriama tai, ko nereikia skirti:

Taip pat, išplėtėme (= Taip pat išplėtėme) cinkuotų detalių asortimentą.

Rekomenduojame, pusę išvirtos sriubos sumalti (= Rekomenduojame pusę išvirtos sriubos sutrinti).

Prisiimame visišką teisinę ir finansinę atsakomybę, už (= atsakomybę už) atliekamo darbo atitikimą (= atitiktį) LR teisės aktų keliamiems reikalavimams.

Reikalavimai, dėl (= Reikalavimai dėl) žalos atlyginimo, dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties.

Skundų, dėl (= Skundų dėl) valstybinių institucijų priimtų nutarimų parengimas.

Su mūsų pagalba laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, gali (= įmonės gali) išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, sumokėti skolas, išvengti bankroto, išsaugoti darbo vietas ir išlikti konkurencingomis rinkoje.

Žodyno klaidos

Šio tipo klaidos – nevienodo lygmens, − pradedant neteiktinomis svetimybėmis, baigiant tarptautiniais žodžiais, kurie gali būti vartojami, tačiau reikia nepamiršti Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatyme įtvirtintos nuostatos, kad pirmenybė teiktina lietuviškiems terminams. Lietuvos Respublikos terminų bankas turi įstatymo statusą, yra nuolat pildomas ir dabar jau labai daug sričių terminų galima rasti jame, taip pat ir pasitikrinti, ar vienas ar kitas terminas nepasenęs. Kai kurių žodžių vertinimas pakeistas naujame 2013 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime. Daugumai žodžių – iš griežtesnio į švelnesnį vertinimą. Šiuos žodžius galima rasti Valstybinės kalbos komisijos konsultacijų banko įrašuose „Skoliniai, pakeistas vertinimas“ ir „Kokie nauji skoliniai įrašyti į 2013 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidimą“.

•    Kai kurių žodžių vartojimas nevienodai vertinamas įvairiuose šaltiniuose, tuomet reikia orientuotis į naujesnį, pavyzdžiui, el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ yra teikiamas žodis kaštas, tačiau su nuoroda į žodžius išlaidos, lėšos. Naujausiame norminamajame leidinyje – „Kalbos patarimų“ ketvirtoje knygelėje „Leksika: skolinių vartojimas“ (Vilnius, 2005) – žodis kaštai vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiamas lietuviškas atitikmuo sąnaudos, todėl reiktų taisyti:

Visų lygių vadovai aktyviai siekia aukščiausios kokybės savo veiklos srityse, mažesnių kaštų (= išlaidų, sąnaudų), spartos ir stengiasi išgyvendinti bereikalingą biurokratiją.

•    Interneto svetainių lietuviškuose tekstuose (ne angliškoje svetainės versijoje) pradedami vartoti terminai anglų kalba – netgi tokie, kurių lietuviški atitikmenys žinomi:

Metalo konteinerių gamyba ir pardavimas pagal užsakymus: offshore, lift dumper, special, hook lift, combo (= jūriniai, savivarčiai, specialieji, universalieji) konteineriai.

Booth (= kabina).

•     Pagrečiui rašomi angliški vertimai, nors angliškai visą informaciją taip pat reikėtų teikti angliškoje puslapio versijoje:

Kiaulienos nugarines šonkauliai – loinribs (= nugarinės šonkauliai).

Kiaulienos file – tenderloin (= Kiaulienos filė).

•    Kartais pasitaiko parašymų ir kitomis kalbomis:

Gaminame lasagne (= lazaniją, lakštinius).

Bruschetta užtepai (duonai) (= brusketos užtepai; itališko skrebučio užtepai).

Su špinatais ir ricottos sūriu (= rikota).

Su geltonosiomis paprikomis ir pecorino sūriu (= pekorinu).

Tapenade'(= tapenados) užtepai.

Mozzarella (= Mocarela).

Ragu (geriau Troškinio) padažas.

•    Nuotrauka, padaryta iš palydovo, vadintina ne „ortofoto“, o „aerofotografine“ nuotrauka (žemės paviršiaus dalies nuotrauka, padaryta specialiuoju fotografijos aparatu iš orlaivio):

Darome ir ortofoto (= aerofotografines) nuotraukos.

•    Ypač negerai, kai nevartotinos svetimybės atsiduria skyrių antraštėse:

Marketingo (= Rinkotyros; Rinkodaros) planavimas.

•    Pasitaiko ir seniai taisomų, bet vis neištaisomų klaidų:

Gaminame užrašus ant maikučių (= marškinėlių).

Naudojame špižių (= ketų).

Pateikiame video (= vaizdo) medžiagą.

•    Kartais tiesiog nežinoma, kad vienai ar kitai svetimybei jau atrastas lietuviškas pakaitas:

Stogo spoileris (= aptakas); Fitingai (= Jungtys); Nipelis (= Įmova); Kontraveržlė (= Antveržlė)

Diametras/Aukštis (geriau Skersmuo / aukštis)

Pastaba. Pasviruoju brūkšniu atskiriant lygiaverčius dalykus, tarp ženklo ir žodžių turi būti tarpas.

•    Neapsieinama ir be „sviesto sviestuoto“. „Ofisas“ tebėra neteiktina svetimybė, tad visai neaišku, kodėl šie žodžiai vartojami pagrečiui:

Gaminame biuro, ofiso (= biuro) baldus.

•    Tarptautinius žodžius vartoti galima, bet visada galima paieškoti lietuviškų pakaitų:

Nuolat besikeičiančiame pasaulyje turime nuolat tobulėti, mokytis, kurti ir diegti inovacijas (geriau naujoves).

Nuolat siekiame minimizuoti (geriau sumažinti) bet kokią mūsų produkto neigiamą įtaką aplinkai gamybos, sandėliavimo, transportavimo, naudojimo ir antrinio panaudojimo metu.

•    Kartais be svetimos leksikos geriau visai apsieiti:

Prieš siunčiant grūdus malimo procesui (= Prieš malant grūdus), iš grūdų mišinio pašalinamos priemaišos bei nešvarumai.

•    Kai norima paprastus dalykus nežinia kodėl apibūdinti sudėtingai, padaroma įvairaus tipo klaidų:

Kol sėlenos dar šiek tiek drėgnos, patyrusių specialistų komanda atlieka optinius ir uoslės patikrinimus (= Kol sėlenos dar šiek tiek drėgnos, patyrusių specialistų komanda patikrina jų išvaizdą ir kvapą).

Pastaba. Uoslės patikrinimo metu yra tikrinama uoslė, todėl tai gali būti atliekama tik žmogui ar gyvūnui.

Žodžių darybos ir sandaros klaidos. Ne tik žodžiai, bet ir žodžių dalys turi savo reikšmes. Jeigu jos painiojamos, žodžiai sudaromi netaisyklingai.

•    Verta apsieiti be prielinksnio ten, kur jis nebūtinas:

Koncentruojamės ne į problemas, o į jų išsprendimą (− sprendimą).

•    Aukštesnės pakopos universitetinės studijos, skirtos profesinei ir mokslinei kvalifikacijai kelti, vadinamos „magistrantūros studijomis“.

5 metus aktyviai vykdo archeologinius tyrinėjimus ir mokslinę veiklą magistratūroje (= magistrantūroje).

•    „Aliuminis“ yra daiktavardis (metalas), „aliumininis“ – būdvardis (padarytas iš aliuminio):

Aliuminiai (= Aliumininiai) radiatoriai

•    Daiktavardžiai su priesagomis -imas, -ymas rodo veiksmo pavadinimą. Konkretiems daiktams pavadinti vartojami daugiausia galūninės darybos žodžiai:

Kiaulienos šoninės stačiakampis išpjovimas (= šoninės stačiakampė išpjova), be kaulo, be odos.

•    Vediniai su priesaga „-tojas“ žymi tik asmenis:

Nuorintojas (= Oro išleidiklis); Prailgintojas (= Ilgintuvas).

•    Vietoj gremėzdiškų formų dažnai geriau vartoti paprastesnę:

Stambiagabaritinių atliekų aikštelės (= Stambiųjų atliekų aikštelės).

•    Daroma sudurtinių žodžių darybos klaidų. Dūriniuose iš a kamieno daiktavardžio ir veiksmažodžio dažniausiai vartojamas jungiamasis balsis -a-.

Suomių įmonė OY „LOGLIFT“ gamina puikius manipuliatorius miškovežiams, medvežėms ir medkirtėms (= miškavežiams, medvežiams ir medkirtėms).

Pastaba. Kartais dėl netinkamos darybos nukenčia ir žodžio reikšmė. Medvežė – tinkama medžiams vežti (el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (Vilnius, 2003)). Medvežis – traktorius su specialia technologine įranga ir specialiais riedmenimis, skirtas medienai vežti iš biržės į medienos pakrovos punktus (Lietuvos Respublikos terminų bankas).

Žodžių reikšmės klaidos. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ galima pasitikrinti, kokiomis reikšmėmis vartojamas vienas ar kitas žodis. Kartais vienas žodis gali turėti ir labai daug reikšmių, bet kartais žodžius pradedame vartoti ne tokiomis reikšmėmis, kokios yra įprastos kalboje.

•    „Nuimti“ reiškia pašalinti daiktą iš tam tikros vietos:

PTO – jėgos nuėmimo dėžutės (= sumažinimo; išjungimo dėžutės).

•    „Aptarnauti“ galima tik žmones:

Garantinis aptarnavimas (= priežiūra).

•    „Charakterizuojame“ taip pat paprastai žmones.

Techninės charakteristikos (geriau techniniai duomenys).

•    „Vieningas“ nevartojamas reikšme „vienodas“:

Gaminame vieningo (= vienodo) dizaino segtuvus ar aplankus.

•    Veiksmažodis „atlieti“ nevartotinas reikšme „nulieti, išlieti, padaryti ką liejant“:

Nugarėlė ir sėdimoji dalis atlieta (= nulieta) iš nepalaikančio degumo poliuretano, atitinkančio degumo standarto reikalavimus.

„Pastovus“ nevartojamas reikšme „nuolatinis“ – „apimantis visą laiką, nepertraukiamas“:

Atitinkamų dokumentų laikymasis, pastovus (= Atitinkamų dokumentų sąlygų laikymasis, nuolatinis) individualaus proceso bei kokybės sistemos efektyvumo peržiūrėjimas, atsiradusių defektų šalinimas skatina siekti geresnių rezultatų ir suteikia galimybę nuolatiniam tobulėjimui.

•    „Talpiname“ tik ten, kur kas nors telpa (pavyzdžiui, drabužius į spintą):

Patalpinti (= paskelbti; įdėti į internetą) ir užregistruoti svetainę.

•    „Sekantis“ nevartotinas reikšme „kitas“, „tolesnis“:

Sekantis (= Kitas) mūsų pasiūlymas yra…

•    Veiksmažodis „gautis“ nevartotinas savaimine rezultatine reikšme:

Iš 10 kg šviežių pomidorų gaunasi (= išeina; pasidaro) tik 700−800 g saulėje džiovintų pomidorų, kurie tampa ypatingu delikatesu (geriau gardėsiu), be kurio neįsivaizduojama itališka virtuvė.

•    „Kreminis“ – „pagamintas su kremu“, „gelsvas, baltas su oranžiniu atspalviu“. Jei kalbama apie padažo konsistenciją, vartotina „trintas“:

Žaliasis kreminis pesto padažas (= Žaliasis trintas pesto padažas).

•    Paslaugos „teikiamos“, „tiekiamos“ yra prekės arba žaliavos:

Su Jūsų bendrove sudarę nuolatinių teisinių paslaugų tiekimo sutartį, tieksime pilną teisinį aptarnavimą (= teiksime visas teisines paslaugas), atliksime visas įmonės teisininko funkcijas.

•    Priemonę daiktams sudėti ir vežti vadiname „padėklu“, jeigu kalbama apie Europos standartus atitinkantį padėklą, tai galėtų būti „europadėklas“, tik ne „europaletė“:

Euro paletė (= Padėklas; Europadėklas).

Gramatinių formų vartojimo klaidos. Tai žodžių giminės, skaičiaus, įvardžiuotinių ir neįvardžiuotinių formų painiojimo klaidos.

•    Vietoj moteriškos giminės vartojama vyriška:

UAB „Bičiulė“ yra oficialus bendrovės „Draugė“ atstovas Lietuvoje (= UAB „Bičiulė“ yra oficiali bendrovės „Draugė“ atstovė Lietuvoje).

•    Nelinksniuojami tarptautiniai žodžiai:

Priekinė dalis pistola sudalinimas (= Priekinės dalies pistolos padalinimas) (kalbama apie mėsą).

•    Vietoj įvardžiuotinės vartojama neįvardžiuotinė forma:

Gyvenamos ir negyvenamos (= Gyvenamosios ir negyvenamosios) paskirties patalpos įrengtos…

Nekilnojamo (= Nekilnojamojo) turto pirkimo ir pardavimo sutartys.

Kieto (= Kietojo) kuro katilai.

Sintaksės klaidos. Tai linksnių, prielinksnių, linksniuojamųjų veiksmažodžio formų, žodžių tvarkos, daiktavardinių (priešdėlinių) junginių ir kai kurios kitos klaidos.

•    Padalyvis nevartojamas šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose:

Būdama strategiškai tinkamoje geografinėje vietoje bendrovė naudoja efektyviausius bei lanksčiausius logistikos sprendimus aptarnaujant (= aptarnaudama) klientus visoje Europos Sąjungoje bei NVS šalyse.

Galvijų skerdieną mūsų tiekėjai išpjausto vadovaujantis (= vadovaudamiesi) Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (= ekonominės komisijos) standartu UN/ECE/AGRI.

Linksnių vartojimas:

•    Turi būti derinamas dvejybinis linksnis:

Patogios ir gražios klientų kėdės leidžia pasijusti pas Jus – apgaubtais (= pas Jus apgaubtiems) šilumos.

Pastaba. Numanomas „jums“ pas jus…

Skaitvardžių kilmininkas nevartotinas su aukštesniojo laipsnio prieveiksmiu „(ne) mažiau“ lyginamajai kiekybei reikšti:

Kurių kreditorinių reikalavimų suma sudaro ne mažiau 10 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (= suma sudaro ne mažiau kaip 10 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos).

•    Neviršijus „ko“ – reikalauja kilmininko, o ne galininko linksnio:

Užsakymo krepšeliui neviršijus 400 Lt sumą (= sumos).

•    Atstovaujame visada „kam“:

Atstovaujame klientų interesus (= Atstovaujame klientų interesams) santykiuose su skolininkais.

•    Atitinka „kas ką“, atitiktis – „kam“, atitikimas – „ko su kuo“:

Prisiimame visišką teisinę ir finansinę atsakomybę už atliekamo darbo atitikimą LR teisės aktų keliamiems reikalavimams (= už atliekamo darbo atitiktį LR teisės aktų keliamiems reikalavimams).

•    Abstrakčiųjų priesagos -imas, -ymas daiktavardžių naudininkas tikslui su paskirties atspalviu reikšti yra nevartotinas. Dažniausia jis taisomas bendratimi:

Užduočių atlikimui (= Užduotims atlikti) skatiname burti projektines komandas iš įvairių padalinių, suteikiant (= suteikdami) joms reikiamus įgaliojimus, resursus ir atsakomybę.

•    Daiktavardžio vietininkas „ribose“ veiksmo pagrindui ar būdui reikšti yra vengtinas, vartotinas pusdalyvis; padalyvis, prielinksninė konstrukcija „pagal ką“ ir pan.:

Kiekvienas darbuotojas turi sprendimų priėmimo laisvę savo atsakomybės ribose (− pagal savo atsakomybę).

•    Veiklos sričiai nusakyti tinkamesni yra pasakymai, kuriuose nėra vietininko:

Įspūdinga pasaulinė patirtis didelių projektų valdyme (− Įspūdinga didelių projektų valdymo patirtis).

Siekiame aukščiausios kokybės visose veiklos srityse: gamyboje, klientų aptarnavime, įrenginių priežiūroje, aplinkosaugoje, personalo valdyme, veiklos administravime, bendravime su visuomene, santykiuose su tiekėjais ir t. t (− Siekiame aukščiausios kokybės gamybos, klientų aptarnavimo, įrenginių priežiūros, aplinkosaugos, personalo valdymo, veiklos administravimo, bendravimo su visuomene, santykių su tiekėjais ir kt. srityse).

•    Vietininkas nevartotinas kaip prielinksnis ar polinksnis laiko tarpui reikšti:

Teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo laikotarpyje (= laikotarpiu), kol bus priimta nutartis iškelti ar atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, teismas privalo leisti…

Prielinksnių ir polinksnių vartojimas:

•    Kalbant apie negyvą daiktą, netinka konstrukcija „įvesti į“:

Pirmiausia jis buvo įvestas į fotografijos juostelių, vaizdo kasečių, fotoplokštelių rentgeno nuotraukoms bei pakuočių gamybą (= buvo pradėtas naudoti fotografijos juostelių, vaizdo kasečių, fotoplokštelių rentgeno nuotraukoms bei pakuočių gamyboje).

•    Žodis „būdu“ kaip polinksnis priemonei reikšti nevartotinas:

Vyriausias makaronų gamybos technologas nustato glitimo kiekį rankiniu būdu (= rankomis).

•    Prielinksnis „prie“ nevartotinas veiksmo sąlygoms reikšti:

Paskutinis techninins aptarnavimas prie 1297 motovalandų (= Paskutinė techninė apžiūra – esant 1397 motovalandoms).

•    Polinksnis „dėka“ vartojamas tik kalbant apie žmogų:

Atliktų archeologinių tyrinėjimų dėka (= Atlikus archeologinius tyrimus).

Žodžių tvarka, nors lietuvių kalboje nėra ypač griežta, tačiau derinamasis pažyminys neturi eiti po pažymimojo žodžio atskirai vartojamuose prekių ir kitų gaminių pavadinimuose, − šios taisyklės pažeidimas įtrauktas į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą. Įmonių tinklalapiuose, kur pateikiami įvairūs prekių pavyzdžiai, ši klaida dažnai pasitaiko:

Manipuliatoriai mobilūs (= Mobilūs manipuliatoriai); Manipuliatoriai stacionarūs (= Stacionarūs manipuliatoriai); Širdys išvalytos (= Išvalytos širdys); Mova remontinė (= Remontinė mova); Stalas sulankstomas (= Sulankstomas stalas)

•    Kartais žodžių tvarkos nepaisymas sakinio prasmę iškreipia labai įdomiai:

Bulves išvirti su lupenomis pasūdytame vandenyje (= Bulves su lupenomis išvirti; Neskustas bulves išvirti pasūdytame vandenyje).

Straipsnyje neapžvelgtos visų tipų klaidos apskritai, o tik tos, kurios pastebėtos tikrinant ribotą skaičių interneto svetainių. Tačiau galima daryti išvadą, kad būtent tokios klaidos šiuo metu būdingiausios. Ar galima tokių klaidų išvengti? Nebūtina iš naujo sėsti į mokyklos suolą. Šiek tiek atidumo kalbai: dauguma šaltinių – internete.

Naudingi šaltiniai:

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainė (www.vlkk.lt).

2. Lietuvių kalbos instituto internetinės svetainės skaitmeniniai ištekliai (www.lki.lt).

3. Valstybės įstaigos Registrų centro internetinė svetainė (www.kada.lt).

4. „Kanceliarinės kalbos patarimai“, Vilnius, 2002.

5. „Kalbos patarimų“ sąsiuviniai, Vilnius, 2003–2013.

6. Pasaulio vietovardžiai, Vilnius, 2006−2010.

7. Albina Šiupenienė. Į pagalbą valgiaraščių tvarkytojams, Vilnius, 2005 (taip pat ir internete).

8. Adresų formavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092.

9. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117.

10. Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių