Išorinis auditas teigiamai vertina VMVT veiklą

Už maisto saugą ir kokybę atsakingas Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktoratas F (EK DG SANTE direktoratas F) ateinančiais metais tęs jam deleguotą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) auditą, kurio ligšiolinės išvados jau dešimtmetį vertinamos gerai ir labai gerai.  2022 m. Lietuvoje bus audituojamos dvi VMVT priežiūros sritys: bus tikrinama, kaip vykdoma gyvūnų ir gyvūninių produktų importo kontrolė, veterinarinių vaistų liekanos gyvūnuose bei maisto produktuose.

Be to, planuojami du dokumentiniai patikrinimai: antimikrobinio atsparumo nacionalinių veiksmų planų dokumentinė peržiūra ir Neatidėliotinų priemonių planų gyvūnų užkrečiamųjų ligų atvejais specifinių procedūrų analizė.

„Viena iš mūsų tarnybos prioritetinių veiklos sričių – eksporto rinkų plėtra ir eksporto skatinimas. Labai svarbu, kad VMVT priežiūros veikla būtų tinkamai įvertinta. Teigiamos viešai prieinamos audito išvados yra tam tikras pripažinimas, kad Lietuvoje įgyvendinta kontrolės sistema yra efektyvi, mes tinkamai įgyvendiname Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir tai užtikrina saugių bei kokybiškų maisto produktų gamybą ir eksportą. Noriu pažymėti, kad nuo 2011 m. Europos komisijos direktoratas auditavo Tarnybą net 34 kartus ir mūsų vykdoma priežiūra buvo įvertinta gerai arba labai gerai“, – komentuoja VMVT direktorius Mantas Staškevičius ir priduria, kad Europos Komisija, atlikdama Europos Sąjungos sutarčių saugotojos vaidmenį, auditų metu užtikrina, jog Europos Sąjungos teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir vykdomi.

Direktorato uždavinys – patikrinti, kaip Europos Sąjungos šalyse yra laikomasi maisto saugos ir kokybės, gyvūnų sveikatos bei gerovės, augalų sveikatos teisės aktų reikalavimų. Patikrinimai apima ne tik Europos Sąjungos šalis, bet ir trečiąsias šalis, kurios vykdo eksportą į Europos Sąjungą. Atliktų patikrinimų išvados yra pateikiamos audito ataskaitose, kurios viešai publikuojamos Europos Komisijos puslapyje.

Nuoroda: EK DG SANTE auditų žemėlapis food audits and analysis (europa.eu)

VMVT informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių