Klaipėdos rajone mirtingumas nuo paskendimo – didėjantis

Asociatyvi nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybėje nuolat vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. Parengtą tokios stebėsenos ataskaitą tvirtina rajono Savivaldybės taryba. Ataskaitoje vertinant mirtingumą nuo atsitiktinio paskendimo, Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba pateikė rekomendacijas. Rekomenduojama sudaryti galimybę mokyti pradinių klasių mokinius plaukti, o aukštesnių klasių mokinius mokyti suteikti pirmąją pagalbą skendimo atvejais. Taip pat vykdyti saugaus elgesio prie vandens telkinių 65 m. ir vyresnių asmenų mokymą.


Problemų analizė
Visuomenės sveikatos stebėsenos Savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti rajono gyventojų sveikatą apibūdinančius rodiklius ir tinkamai informuoti Savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (ar valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
Strategijoje iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas, apibūdinantis strategijos siekinius. Rodikliai pateikti 2020 metų rajono sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilyje. Remiantis juo, buvo atrinkti Savivaldybės prioritetiniai rodik­liai. Vienas jų – mirtingumas nuo atsitiktinio paskendimo.
Minėtame 2020 m. rajono sveikatos ir su ja susijusių rodiklių profilyje iškeltas tikslas – sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką, tiksliau – kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį. Sudarius Klaipėdos rajono probleminių visuomenės sveikatos rodiklių sąrašą, toliau atlikta analizė.
Standartizuotas mirtingumo rodiklis – mirusių gyventojų skaičius 100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartą. Europos gyventojų standartas yra patikslintas pagal ES ir ELPA valstybių 2011–2030 m. gyventojų prognozes, paaiškinta Lietuvos oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/.
Klaipėdos rajonas pagal standartizuotą mirtingumą nuo atsitiktinio paskendimo 100 000 gyventojų patenka į 12 vietą tarp 60 savivaldybių (11,0 atvejų 100 000 gyv.) ir yra raudonoje zonoje.
Klaipėdos rajono gyventojų standartizuotas mirtingumas nuo atsitiktinio paskendimo yra mažesnis nei Lietuvos gyventojų, išskyrus 2020 metais. Klaipėdos rajono gyventojų standartizuoto mirtingumo / mirtingumo nuo atsitiktinio paskendimo rodiklio pokyčio tendencija – deja, didėjanti.


Skendo vyresni
Klaipėdos rajone 2020 m. atsitiktinai paskendo 6 asmenys: 5 vyrai ir 1 moteris. Pagal gyvenamąją vietą – 3 kaimo ir 3 miesto gyventojų mirtys. Iš jų 4 mirtys – 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenų grupėje, 2 mirtys – 18–64 m. amžiaus asmenų grupėje. 1 Klaipėdos rajono gyventojas mirė dėl paskendimo natūraliame vandens telkinyje, dar 2 gyventojai – dėl paskendimo įkritus į vandens telkinį, 3 gyventojai mirė dėl kitų patikslintų paskendimų. Iš 6 rajono gyventojų, 4 gyventojai paskendo Klaipėdos rajone, 2 gyventojai Klaipėdos miesto teritorijoje. Kitų savivaldybių gyventojų, paskendusių Klaipėdos rajone, nebuvo.
Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, orientuotos į prioritetines Klaipėdos rajono gyventojų problemas. Jas pateikė Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.
Siekiama didinti gyventojų raštingumo lygį apie saugų elgesį prie vandens. Siūlymai pateikti Savivaldybės administracijai, visuomenės sveikatos biurui ir Klaipėdos rajono mokykloms. Rekomenduojama sudaryti galimybę organizuotai mokyti pradinių klasių mokinius plaukti ir numatyti tam finansavimą Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane nuo 2023 m. Taip pat mokyti rajono ugdymo įstaigose aukštesnių klasių mokinius suteikti pirmąją pagalbą skendimo atvejais, įtraukiant pirmos pagalbos mokymą į pagrindinio ugdymo programą. Siūloma nustatyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų projektų prioritetinėmis sritimis 65 m. ir vyresnių asmenų mokymą, taip pat saugaus elgesio prie vandens telkinių ir mokymą pirmosios pagalbos skendimo atvejais.


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių