Konkurencijos taryba tirs, ar Susisiekimo ministerija neriboja konkurencijos geležinkelių transporto sektoriuje

Konkurencijos taryba nusprendė pradėti tyrimą dėl Susisiekimo ministerijos sprendimų, susijusių su viešosios geležinkelių sistemos infrastruktūros naudojimu, kilus įtarimų, kad yra ribojama konkurencija Lietuvos geležinkelių transporto rinkoje.

Į instituciją kreipėsi bendrovė „Gargždų geležinkelis“, kurios pateikta informacija leidžia įtarti, kad Susisiekimo ministerijos priimtos Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklės (Taisyklės) ir Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas (Aprašas) galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo nuostatas.

Remiantis turima informacija, susisiekimo ministro sprendimu patvirtintose Taisyklėse, nustatančiose pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje kriterijus, kai dėl krovinių vežimo tais pačiais maršrutais konkuruoja kelios įmonės (vežėjai), tam tikri esami kriterijai galimai diskriminuoja geležinkelio įmones, ketinančias pradėti vykdyti krovinių vežimo veiklą. Įtariama, kad Taisyklėse įtvirtintos nuostatos yra naudingos rinkoje įsitvirtinusiai „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės bendrovei, t. y. nacionaliniam vežėjui „LTG Cargo“.

Taisyklėse numatyta, kad pajėgumai perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje skiriami paraišką pateikusiam vežėjui, kuris pagrindžia savo pasirengimą teikti paslaugas ministerijos nustatyta tvarka. Vis dėlto, reikalavimai, pvz., būti įdarbinus reikiamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų ir būti įsigijus ar išsinuomojus reikiamą kiekį traukos riedmenų bei pateikti sutartis su trečiaisiais asmenimis dar neturint jokių garantijų dėl vežimo veiklos vykdymo, gali apriboti galimybę naujiems rinkos dalyviams įeiti į šią rinką. Taip pat bus vertinama, ar Taisyklių nuostatos dėl mokėtino užmokesčio ir infrastruktūros pajėgumų naudojimo efektyvumo neriboja galimybės naujiems rinkos dalyviams pradėti veiklą šiame sektoriuje.

2021–2022 m. laikotarpiui perpildytomis yra skelbiamos šios geležinkelių atkarpos: Kužiai–Klaipėda (tarpstotyje Plungė–Šateikiai) ir Kaišiadorys–Radviliškis (tarpstotyje Livintai–Gaižiūnai). Paskelbusi jas perpildytomis, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoja „LTG Infra“, siekdama garantuoti geležinkelių transporto paslaugų plėtrą ir atsižvelgdama į jų reikšmę visuomenei, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiria vienam ar keliems paraiškas pateikusiems vežėjams, vadovaudamasi tam tikrais kriterijais. Konkurencijos taryba įtaria, kad tam tikri nustatyti reikalavimai gali diskriminuoti naujus rinkos dalyvius ir pažeisti Konkurencijos įstatymą. 

Atlikdama tyrimą Konkurencijos taryba taip pat vertins, ar ministro patvirtintas Aprašas, nustatantis reikalavimus gauti traukinio mašinisto sertifikatus, kuriais, išlaikius egzaminus, suteikiama teisė valdyti tam tikrų kategorijų geležinkelių riedmenis atitinkamais geležinkelio keliais, neriboja vežėjų konkurencijos.  

Dėl „Lietuvos geležinkelių“ valdomos bendrovės „LTG Infra“ veiksmų galimai ribojant naujų vežėjų patekimą į rinką, pvz., įtvirtinus nepagrįstus reikalavimus naujiems vežėjams ar nustačius per mažus linijų pralaidumus, dėl ko naujiems ūkio subjektams esą sudaromos kliūtys įeiti į rinką, Konkurencijos taryba tyrimo nepradės, kadangi kitos institucijos, reguliuojančios su geležinkelių transportu susijusias veiklas, turi galimybes efektyviau išspręsti su nagrinėjamu klausimu susijusias problemas.

Nors Konkurencijos tarybos sprendimas pradėti tyrimą rodo, jog yra pagrindas įtarti galimą pažeidimą, tačiau tai nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Konkurencijos įstatymas nustato pareigą viešojo administravimo subjektams užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus.

Konkurencijos tarybos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių