Kultūros įstaigos puoselėja bendruomeniškumo jausmą

A. VALAIČIO nuotr.: Gargždų miesto 770-ojo gimtadienio renginiuose dalyvavo Gargždų kultūros centro Kvietinių skyriaus folkloro ansamblis „Kvėitys“.

Kultūros centrai nedideliuose miesteliuose dažnai vykdo ne tik kultūrinę veiklą – pristato spektaklius, organizuoja įvairius renginius, bet ir suburia vietos gyventojus. Pamažu atsigavus kultūriniam gyvenimui po pandemijos į Klaipėdos rajono kultūros centrus grįžo ir lankytojai, kurie iš naujo atranda krašto, kuriame gyvena, savitumą.
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai neseniai pateiktos kultūros centrų ataskaitos. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje Kultūros skyriaus patarėja Jolanta Polekauskienė teigė, kad politikų priimtas sprendimas kiekvienam Klaipėdos rajono kultūros centrui priskirti konkrečią kultūros kryptį, labai padėjo įstaigoms išgryninti savo veiklą, jos pradėjo rengti išskirtinius renginius, kurie sulaukia didelio lankytojų dėmesio.


Išplėtojo edukacinę veiklą
Dovilų etninės kultūros centre puoselėjamos etninės kultūros tradicijos. Čia vyksta svarbių valstybinių ir etninių regiono švenčių renginiai: Valstybės diena – Liepos 6-oji, Šviesos diena ir kt. Pernai įgyvendintos 4 etninės kultūros programos: remiantis atliktais tyrimais, sukurtas elektroninis Dovilų seniūnijos senųjų kapinaičių žemėlapis, pristatytas Dovilų viešųjų erdvių apželdinimo Mažajai Lietuvai būdingais augalais projektas, paruošta nauja edukacija „Pasigamink siauruką“, atnaujinta lėlių teatro scena ir lėlių spektaklis „Betliejaus istorija“, sukurta nauja edukacija „Betliejaus istorija“. Po pandemijos suvaržymų 2022 m. centras organizavo daugiau renginių: net 133, o 2021 m. jų buvo tik 60. Renginiuose pernai dalyvavo 6 103 lankytojai. Praėjusiais metais buvo išplėtota edukacinė veikla – įvyko 59 edukacijos, kuriose dalyvavo 1 180 dalyvių. Centre veikė ir 4 mėgėjų meno kolektyvai, juos lankė 75 nariai.
2022 m. centro pajamos buvo 256,7 tūkst. eurų, o išlaidos šiek tiek viršijo pajamas – 257,2 tūkst. eurų. Įstaigos praėjusių metų veiklos ataskaitoje teigiama, kad centrui trūksta režisieriaus, kuris galėtų režisuoti renginius, vystyti teatro mėgėjų veiklą, taip pat centre esanti scena yra prastai įrengta, reikia pakeisti jos spalvą, įrengti užkulisius, o įstaigai priklausantis kiemelis nepritaikytas lauko renginiams, ateityje bus planuojama šios erdvės vystymo koncepcija.


Pritraukė rėmėjų dėmesį
Kretingalės kultūros centrui praėjusiais metais pavyko pradėti įgyvendinti centrui priskirtą literatūros, poezijos ir žodžio meno kryptį, suorganizuoti visi planuoti renginiai, po pastato renovacijos įveiklintas Plikių skyrius, taip pat pavyko profesionaliai susitvarkyti oficialią įstaigos svetainę, pirmą kartą pritraukti rėmėjai renginiams ir užmegztas glaudesnis bendradarbiavimas su vietos įstaigomis, bendruomenėmis bei smulkiais verslininkais, ieškota Mažosios Lietuvos kultūrinio identiteto Kretingalės seniūnijoje. Pernai centre įvyko 50 renginių, juose apsilankė 18 350 lankytojų. 2021 m. skaičiai buvo kuklesni, įstaigoje vyko 42 renginiai, kurie sudomino 3 600 žmonių. 2022 m. buvo suorganizuota 14 edukacijų. Kultūros centre iš viso veikė 9 meno kolektyvai, kurių veikloje dalyvavo 92 gyventojai. Praėjusiais metais Kretingalės centro pajamos buvo 266 tūkst. eurų, išlaidos – 259,8 tūkst. eurų. Kultūros centre stipriai išaugus renginių skaičiui, pastebimas patalpų trūkumas. Nėra pakankamai vietos daiktams sandėliuoti, darbo kabinetams įrengti ar edukacijoms vesti, taip pat mėgėjų meno kolektyvai pradėjo aktyviau gastroliuoti, todėl susiduriama su vairuotojo prob­lema. Siekiant saugoti įstaigos tarnybinį automobilį ir išvengti nesusipratimų, šiuo metu vairuotojo funkcijas atlieka ūkvedys.


Supažindina su dvarų kultūra
Vėžaičių kultūros centras, gavęs strateginę dvaro kultūros kryptį, per 2022 metus skyrė dėmesį įvaizdžio kūrimui, kuris reprezentuotų Kultūros centrą: pakeistas logotipas, pasiūta apranga darbuotojams, kuri dėvima renginių metu, sukurtas naujas renginys „Volmerio vakarienė“, kuris bus tradicinis ir atspindintis dvaro kultūrą. Praėjusiais metais Kultūros centre ir jo skyriuose iš viso įvyko 44 renginiai, juose apsilankė 5 421 lankytojas. Buvo suorganizuotos 7 edukacijos, 2 parodos. Pernai įstaigos pajamos buvo 302 tūkst. eurų, o išlaidos 255,8 tūkst. eurų. 2022 m. Kultūros centre iš viso veikė 6 meno kolektyvai, jų veikloje dalyvavo 98 nariai. Įstaigai labai trūksta informacinių technologijų specialisto, kuris padėtų kokybiškai atlikti filmavimo, įgarsinimo bei kitų inovatyvių technologijų darbus, siekiant pritraukti daugiau lankytojų ir dalyvių. Trūksta ir patalpų, nes, laikantis Volmerių dvaro tradicijų puoselėjimo krypties, sukauptos ir saugomos muziejinės vertybės turi būti prieinamos lankytojams.


Lankomiausi lauko renginiai
Veiviržėnų kultūros centro tikslas – puoselėti mėgėjų meną, kuriant menines programas, sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius.
2022 m. kultūros įstaigoje iš viso įvyko 71 renginys, apsilankė 19 020 lankytojų. Veiviržėnų kultūros centro ir skyrių dažniausiai lankomi renginiai – masiniai lauko renginiai, valstybinių švenčių minėjimai, pramoginiai populiariosios muzikos koncertai. Buvo suorganizuota 11 edukacijų, 1 paroda. Pernai centro pajamos buvo 434 tūkst. eurų, o išlaidos 301 tūkst. eurų. 2022 m. Kultūros centre iš viso veikė 12 meno kolektyvų, jų veikloje dalyvavo 114 narių. Veiviržėnų kultūros centro patalpoms labai reikėjo apšiltinimo, vidaus patalpų ir išorės remonto, todėl jau vyksta pastato rekonstrukcijos projektavimo darbai. Įstaigai reikalingi papildomi 4 įvairūs muzikos instrumentai, taip pat naujas automobilis, nes centro automobilis yra senas ir dažnai genda.


Pristatė teleskopinę ložę
Priekulės kultūros centrui priskirta teatro kryptis, kuri plėtojama organizuojant Vilhelmo teat­rų festivalį. Ateityje planuojama organizuoti ir tarptautinius teatro festivalius, šio žanro apžiūras. Kultūros centre lankosi daug žmonių ne tik dėl čia vykstančių renginių, bet ir dėl užsiėmimų – per savaitę juose sulaukiama iki 350 lankytojų. Pernai centro pajamos buvo 431,5 tūkst. eurų, išlaidos 431,4 tūkst. eurų. Praėjusiais metais Priekulės kultūros centras įsigijo teleskopinę ložę, kuri šių metų gegužę buvo pristatyta žiūrovams ir svečiams. Klaipėdos rajono savivaldybė šiai naujovei įgyvendinti skyrė 100 tūkst. eurų. 2022 m. Priekulės kultūros centre iš viso įvyko 110 įvairaus pobūdžio renginių, juose apsilankė apie 21 010 lankytojų. Buvo suorganizuota 70 edukacijų ir 7 parodos. Galima pasidžiaugti, kad Priekulės kultūros centro renginius galima skirstyti sezonais, taip užpildomi visi metų laikai ir atliepiami gyventojų poreikiai. 2022 m. Priekulės kultūros centre iš viso veikė 10 meno kolektyvų, surengti 47 pasirodymai, jų veik­loje dalyvavo 102 nariai. Viena iš įstaigos problemų – bilietų įsigijimas, nes bilietus nusipirkti galima tik centre, ateityje planuojama įdiegti elektroninę bilietų pirkimo sistemą, taip pat siekiama pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, todėl Agluonėnų darbuotojoms buvo nupirktas naujas kompiuteris.


Modernizacija veiklos nesustabdė
Praėjusiais metais prasidėjo Gargždų kultūros centro modernizacija, todėl visa mėgėjų meno kolektyvų veikla nuo rugpjūčio mėnesio buvo perkelta į kitas Gargždų mieste esančias ugdymo įstaigas. Tad mėgėjų meno kolektyvų veikla nenutrūko, o renginiai, kol vyksta pastato modernizavimas, ir toliau buvo organizuojami miesto erdvėse ir kitose Savivaldybei priklausančiose įstaigose. Pernai Gargždų kultūros centro ir jo skyriuose įvyko 65 renginiai, kuriuose apsilankė 65 025 lankytojai. Centre iš viso veikė 17 meno kolektyvų, jų veikloje dalyvavo 446 nariai. Mėgėjų meno kolektyvai vietoje ir išvykose surengė 39 koncertus ir spektaklius. Taip pat buvo eksponuojamos tautodailininkų ir įvairių menininkų 4 parodos, vyko pramoginės muzikos koncertai, spektakliai, etninės kultūros renginiai iki modernizacijos pradžios. Kultūros įstaigos pajamos pernai buvo 884 tūkst. eurų, o išlaidos – 703,3 tūkst. eurų.

***

2022 m. kultūros centrų renginių lankytojų skaičius:

Dovilų etninės kultūros centre – 6 103;
Kretingalės kultūros centre – 18 350;
Vėžaičių kultūros centre – 5 421;
Veiviržėnų kultūros centre – 19 020;
Priekulės kultūros centre – 21 010;
Gargždų kultūros centre – 65 025.


Augustė JAŠINAUSKIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių