Kviečiame prisijungti prie Gargždų miesto VVG

2020 m. Lietuvoje buvo 415 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų, dalyvavusių rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Tačiau Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė 2014-2020 m. programoje finansavimo negavo ir veiklos nevykdė. Artėjant naujajam finansavimo periodui, kur numatomos priemonės didinančios visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą, prognozuojama, kad bendruomenės inicijuotos vietos plėtros įgyvendinimo rezultato rodiklis iki 2027 m. išaugs dvigubai. Į vietos veiklos grupes orientuotos naujojo finansavimo periodo priemonės ne tik skatins vietose veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžiant vietovėse nustatytas viešųjų paslaugų problemas, bet ir padės sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetenciją, leis kompleksiškiau ir rezultatyviau spręsti konkrečią problemą, sudarys sąlygas vietose užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius, padės sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms. Todėl Gargždų miesto VVG atnaujina veiklą naujos vietos plėtros strategijos rengimui ir kviečia pilietiškai aktyvias organizacijas prisijungti bei aktyviai dalyvauti bendruomenės struktūrų kūrime .

Naujais asociacijos Gargždų miesto vietos veiklos grupės nariais gali tapti bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės. Nariais gali tapti juridiniai asmenys kurie per pastaruosius metus iki prašymo pateikimo dienos vykdė aktyvią socialinę, ekonominę, kultūrinę veiklą Gargždų miesto teritorijoje. Pateikiant prašymą asociacijos pirmininko vardu, nurodyti atstovaujančio asmens kontaktinius duomenis ir pateikti juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją.  Prašymus siųsti elektroniniu paštu viltira@gmail.com.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių