• 27 lapkričio, 2021
|

Laikraštis

6000 dovanų mūsų skaitytojams


Šiandien 60-osios „Bangos“ įkūrimo sukakties proga kiekvienas mūsų skaitytojas su laikraščiu gauna ateinančių metų kalendorių. Jubiliejinė dovana šįkart skiriasi nuo ankstesnių metų. Kalendorius, kurį spausdinome Klaipėdos spaustuvėje „Druka“, pakabinamas, su plėšomais mėnesių lapeliais. Spalvingas, nemažais mėnesių dienų skaičiais, gražiomis mūsų prenumeratos akcijos nuotraukomis. Dovanėlė gal ir nedidelė, bet ji pasieks kiekvieną, kuris skaito Klaipėdos rajono laikraštį. Vadinasi, tai jau ne dovanėlė, o didelė redakcijos pagarba ištikimiausiems skaitytojams.


Nuomonės


Kokia yra vietinio laikraščio misija?


“Bangos“ laikraščio 60-mečio išvakarėse pakalbinome Gargždų miesto Garbės piliečius, kokia jų nuomonė apie vietinio laikraščio reikšmę rajono gyvenime.


Vilniaus universiteto rektorius, akademikas Benediktas JUODKA:


– Nesu žurnalistikos ekspertas, tačiau esu įsitikinęs, jog kiekvieno laikraščio pareiga yra informuoti skaitytojus apie svarbiausius įvykius valstybėje. Ir rajono laikraščiui kyla tie patys uždaviniai: nušviesti ekonominio, kultūrinio, visuomeninio gyvenimo aktualijas. Žurnalistai turėtų pagalvoti apie žodžio jėgą. Kokios gali būti pasekmės? Matome, kad dabar Lietuvos politikai perlenkia lazdą, opozicija ėda poziciją, bet nėra ateities vizijos, o kas po to, kai priešininkas bus sutriuškintas? Žinau, kad Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ yra populiarus tarp rajono gyventojų, mėgstamas skaitytojų. 60 metų laikraščiui – tai solidus amžius Lietuvos raštijos istorijoje. Linkiu redakcijai puoselėti laisvojo žodžio tradicijas nepamirštant atsakomybės. Linkiu skaitytojų palankumo ir temų, kurios atspindėtų visuomenės interesą. Tegu „Bangoje“ visada lieka vietos kultūros ir jaunimo rubrikoms. Geriausius, nuoširdžiausius linkėjimus siunčiu visiems savo kraštiečiams, šviesių šv. Kalėdų, sėkmingų Naujųjų metų, mielieji!


Gargždų parapijos klebonas kanauninkas Jonas PAULAUSKAS:


– Laikraštis turi būti įdomus, kad jo lauktų skaitytojas. „Banga“ savo misiją atlieka – informatyvi ir švietėjiška. Pirmiausia iš šio laikraščio sužinome parapijos, miesto, rajono naujienas. Malonu, kad nušviečiamas Gargždų bažnyčios gyvenimas, jaunimo veikla, šventiniai renginiai, vykstantys Telšių vyskupijoje. Jame netrūksta ne tik informacijos, bet ir tolerancijos. „Banga“ nesensta – stengiasi neatsilikti nuo laiko ne tik iškeldama šiandieninio gyvenimo aktualijas, bet ir keisdama savo išvaizdą, didėdama ir gražėdama. Manau, kad daugelis rajono gyventojų laukia „Bangos“.


Jonas KUDŽMA, pedagogas, politinis kalinys, prisiminimų “Ne lapas, vėjo pūstas” autorius, dabar – pensininkas:


– “Bangos” jubiliejus bus mano ir visos mano šeimos šventė. Jubiliatas turėtų būti laimingas, nes jis visur ir visada yra laukiamas. Laukiame laikraščio kaip paukštelio pavasarį ar pirmosios snaigės pilkam gruodui žemę sukausčius. Rajonas turi didžiulį kūrinį, su kuriuo niekas nesusilygins. Didžiulį apimties atžvilgiu – pamėginkime suskaičiuoti jo puslapius nuo pirmo iki šiandieninio numerio, didžiulį turinio įvairove, didžiulį savo žodžio ir minties artumu jaunam, senam, paprastam kaimo žmogui, inteligentui, vietos politikui, valdininkui, verslininkui. Didžiuojuosi, kad šiame milžiniškame kūrinyje yra ir mano parašytų eilučių. Laikraščio laukia puiki ateitis, nes jis keičiasi, auga apimtis ir turinys, gražėja, žengia su laiku. Manau, jog tai didelis jaunos ir energingos redaktorės bei viso kolektyvo nuopelnas. Gyvuokit, kalbėkit, žadinkit prisnūdusius, rodykit kelią paklydusiems, niekada nebūkit nuolankūs ir be reikalo nepulkit. Tegul Dievas padeda išlikti tokiems, kokie esate, ir nuolat tobulėti.


Stasys GLOBIS, pedagogas, gamtos mylėtojas ir puoselėtojas, dabar – pensininkas:


– Kartu su „Banga” esu jau 55-erius metus. Ji – rajono veidrodis ir kelrodis. Manau, jog tai ir yra laikraščio pagrindinė misija. Pats rašydavau apie savo darbą, daug įvairiomis temomis rašė mano a.a. žmona Irena. Sveikinu visus bangiečius. Negailėkite mums naujienų, pasakokite apie rajono žmones, juk taip tarsi leidžiate susitikti su pažįstamais, buvusiais kolegomis, pasidžiaugti jų džiaugsmais ir paliūdėti dėl nesėkmių. “Banga” praneša, kas dedasi rajone, ir apie jį, sužinome, net kur pigiau pirkti vaistus, įsigyti reikalingus daiktus. Būk kartu su savo gerbėjais, “Banga”, šiandien, ryt ir po daugelio metų.


Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narys, Nepriklausomybės akto signataras, habilituotas daktaras, profesorius, akademikas Eduardas VILKAS:


– Sveikinu „Bangą“ sulaukus brandaus amžiaus!


Tiek žmogus, tiek laikraštis galvoja, kaip jis galėtų geriau gyvuoti. Gal ne kasdien galvoja, bet per sukaktis būtinai. Rūpi, kaip pasiekti klestėjimą, o neramiais laikais – kaip išgyventi. Kartais galvojimas nuklysta į gudrybių paieškas, o juk sėkmei pasiekti yra paprastas, nors nelengvas būdas – būti reikalingam žmonėms. Būdamas arčiau žmonių, rajono laikraštis gali būti rajono visuomenės tribūna jai rūpimų klausimų svarstymui, tuo pačiu ir sprendimui. Bet visada yra pavojus, kad svarstymas pakryps ne į tiesos, o į kaltųjų ieškojimą. Savęs išaukštinimas, kitą pažeminant kerštas už būtas ar nebūtas skriaudas taip ir smelkiasi į spaudą. Laikraščio priedermė – nelikti neutralia tribūna, bet stengtis, kad rajone formuotųsi ir stiprėtų gyventojų bendruomenė – bendrija žmonių, geranoriškų vienų kitiems, neabejingų rajono garbei ir gerovei. Juo bendruomenė bus brandesnė, tuo laikraštis jai bus reikalingesnis, tuo daugiau jis pasitarnaus žmonėms.


Gargždų Garbės piliečius kalbino Vilija BUTKUVIENĖ, Virginija LAPIENĖ, Jadvyga SURPLIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių