NVSC: UŽ SAUGIAS PASLAUGAS VARTOTOJAMS

Vienas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) veiklos uždavinių – mažinti ūkio subjektų veiklos veiksnių bei teikiamų paslaugų galimą neigiamą įtaką žmonių sveikatai. Šiam uždaviniui įgyvendinti NVSC vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę įstaigose, nuo kurių patikimos veiklos priklauso gyventojų sveikata, vartotojų sauga. NVSC Klaipėdos departamentas pristato šių metų pirmojo pusmečio patikrinimų rezultatus ir ragina paslaugų teikėjus būti atsakingais – paslaugas teikti saugiai, prireikus, konsultuotis su NVSC specialistais, kurie pasidalins savo žiniomis bei patirtimi.

Beveik pusė skundų pagrįsti

NVSC prižiūri (kontroliuoja), kaip visuomenės sveikatos saugos reikalavimų laikosi kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, švietimo, skalbyklų, pirčių ir kitų paslaugų teikėjai. Patikrinimai atliekami pagal sudarytus planus ir pagal gautus skundus. Grįžtamoji kontrolė (pakartotinis patikrinimas)atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

2023 m. pirmąjį pusmetį NVSC Klaipėdos departamentas atliko 459 ūkio subjektų (paslaugų teikėjų)planinius patikrinimus, iš kurių 27 proc. (124) patikrinimų buvo nustatyti pažeidimai.Vyraujantys pažeidimai: neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija ir sterilizacija,netinkama patalpų ir įrangos priežiūra.Atlikus grįžtamuosius (pakartotinius) patikrinimus 73 ūkio subjektuose, nustatyta, kad 19 proc. (14) iš šių objektų pažeidimų nepašalino.

Šių metųpirmąjį pusmetįpagal gautus skundus buvo atlikti36patikrinimai. Beveik pusėgautų skundų buvo pagrįsti, t. y. patikrinimų metu nustatyti pažeidimai. Pareiškėjai kreipėsi dėl įvairių priežasčių: dėl netinkamo mikroklimato sporto klube, dėl galimai nesaugių paslaugų grožio salone, dėl vykdomos veiklos be leidimo-higienos paso (LHP) ir kt. Už veiklos vykdymą, pažeidžiant reikalavimus, buvo taikytos poveikio priemonės, t. y. taikyta administracinė atsakomybė.

Veikla be leidimo-higienos paso – nelegali

Gydymo, ugdymo, socialinės globos, grožio, sporto, pirties ir kitoms paslaugoms teikti yra būtina turėti LHP. Norėdami sužinoti, ar Jūsų pasirinktas paslaugų teikėjas turi LHP, galite tai pasitikrintiLicencijų informacinėje sistemoje.

NVSC rekomenduoja rinktis tik legaliai teikiamas paslaugas, o ūkio subjektus ragina atsakingai užtikrinti paslaugų saugą. Jeigu naudojantis paslaugomis kyla įtarimų dėl visuomenės sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo įgyvendinimo, patariama kalbėtis su veiklos vykdytoju ar paslaugos teikėju ir prašyti paaiškinimo bei reikalauti, kad veikla būtų vykdoma,paslauga būtų teikiama saugiai.

Kur kreiptis?

Jeigu paslaugos teikėjas ar veiklos vykdytojas nebendradarbiauja, geranoriškai nesuteikia prašomos informacijos ar akivaizdžiai atsisako koreguoti galimai nesaugią veiklą, apie tokius atvejus galima pranešti NVSC Klaipėdos departamentui. Informaciją apie kreipimosi į NVSC būdus galite rasti čia: https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių