Parama – aktyviems žemdirbiams

Nuo balandžio 13 d. vyksta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas, truksiantis iki birželio vidurio. Ūkininkams, teikiantiems paraiškas tiesioginei paramai gauti, didesni reikalavimai nei ankstesniais metais. Tačiau šiemet atsiveria didesnės galimybės gauti didesnes išmokas.

Pavėlavusiesiems – sankcijos

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Genovaitė Valauskienė kalbėjo, jog praėjusią savaitę apie 170 pareiškėjų buvo pateikę dokumentus tiesioginei paramai gauti. Daugiausia – Vėžaičių (51) ir Veiviržėnų (39) seniūnijose, o kitose – 9–20 paraiškų. Pernai rajone žemės ūkio naudmenis ir pasėlius deklaravo 2856 pareiškėjai. „Deklaravimas truks iki birželio 15 d. Pavėlavusieji galės teikti paraiškas iki liepos 10 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą dieną bus nuskaičiuojama po 1 proc.“, – akcentavo G. Valauskienė.

Šiemet pasikeitusi tiesioginių išmokų sistema. Pasėlių deklaravimo metu pateikę paraiškas ūkininkai galės prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų plotus, taip pat už gyvulius – pienines karves, pieninių veislių bulius, mėsinius galvijus, mėsines avis ir pienines ožkas. Be to, galės gauti išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

Naujovė – žalinimas

Svarbi naujovė – nuo šių metų tiesiogines išmokas gali gauti tik aktyvus ūkininkas. „Jis turi būti aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kitaip tariant, nevykdyti tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos ir įsipareigoti vadovautis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijais“, – aiškino G. Valauskienė.

G. Valauskienė: „Ūkininkams nereikėtų atidėlioti žemės ūkio naudmenų ir pasėliųa deklaravimo. Žinodami, ką augins savo laukuose, turi kreiptis į seniūnijų žemės ūkio specialistus. Jie privalo domėtis nauja išmokų sistema ir neprarasti šių dėl nežinojimo.“

Aktyvaus ūkininko kriterijus atitinkantiems pareiškėjams bus mokama pagrindinė išmoka (apie 57 eurus už ha). Be to, galės gauti jaunojo ūkininko išmoką, susietąją paramą už pienines karves, pieninės veislės bulius, mėsinius galvijus, mėsines avis ir pienines ožkas, taip pat išmoką už pirmuosius hektarus, kurią ūkininkai pernai gavo pirmą kartą.

Naujovė pareiškėjams: tie, kurie vykdys klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą, kitaip tariant laikysis žalinimo reikalavimų, gaus žalinimo išmoką (apie 45 Eur už ha). G. Valauskienė aiškino, jog ūkininkas, deklaruojantis iki 10 hektarų, atitinka šiuos reikalavimus. „Šiemet nebereikalaujama, kad deklaruojantieji pievas ir ganyklas laikytų gyvulius“, – akcentavo ji.

Nuo 10 ha iki 30 ha ariamos žemės deklaruojantis ūkininkas privalo deklaruoti 2 skirtingus pasėlius, iš kurių vienas gali užimti ne daugiau kaip 75 proc. viso deklaruoto ariamos žemės ploto. Per 30 ha ir daugiau – turi būti 3 skirtingi pasėliai, o tas, kurio deklaruota daugiausia, turi užimti ne daugiau kaip 75 proc., o 2 didžiausią plotą užimantys pasėliai – ne daugiau kaip 95 proc. ariamos žemės.

„Žalinimas – tai pasėlių įvairinimas, daugiamečių pievų ir ganyklų išlaikymas ir ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių išskyrimas. Nuo 15 ha ariamos žemės ploto pastarųjų turi būti ne mažiau kaip 5 proc.“, – kalbėjo G. Valauskienė.

Ji akcentavo, kad pievas reikės nupjauti iki liepos 15 d. Šieną teks išvežti arba sukrauti į kupetas. Nelaikant gyvulių, žolės mulčiuoti negalima.

Reikės tvarkyti pieno apskaitą

Jaunojo ūkininko išmoka – papildoma išmoka už plotą. Tačiau ją galės gauti ne vyresni nei 40 metų ūkininkai, savo valdas įregistravę ne anksčiau kaip prieš 5 metus. Didžiausias remiamas plotas – 90 ha, o išmoka už hektarą – apie 41 Eur.

Papildomos išmokos už pirmuosius 30 ha priklauso visiems, atitinkantiems pagrindinės išmokos kriterijus.

G. Valauskienė akcentavo dar vieną naujovę: bus mokama papildoma išmoka už pienines karves. „Registruotų ūkinių gyvūnų registre nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d. bus apskaičiuotas aritmetinis vidurkis. Ūkininkai privalės parduoti ne mažiau kaip 500 kg pieno. Turguje prekiaujantieji arba pienu aprūpinantieji kaimynus iki gegužės 14 d. turės pateikti pieno pardavimo apskaitą seniūnijų žemės ūkio specialistams. Pieną parduodančiųjų perdirbimo įmonėms duomenis perduos supirkėjai.

Šiemet atsirado nauji ūkio valdymo reikalavimai. Ūkininkai privalo pildyti augalų apsaugos produktų ir trąšų naudojimo apskaitos žurnalus. G. Valauskienė kalbėjo, kad nuo šių metų Priekulės seniūnijoje kai kurie plotai priskirti potvynio užliejamoms teritorijoms, o Dovilų seniūnijoje – mažo nepalankumo vietovei. Šiose teritorijose ūkininkaujantys žemdirbiai gaus papildomas išmokas: užliejamose teritorijose – 28 Eur už ha, o mažo nepalankumo vietovėse – 46 Eur už ha. Taigi šiemet tiesioginė parama ūkininkams svaresnė. Išmokos kasmet didės iki 2020 metų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių