Pristatome Klaipėdos apygardos teismo 2022 m. veiklos apžvalgą

Šiandien Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis pristatė Klaipėdos apygardos teismo 2022 metų darbo apžvalgą. Susitikime su Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku Nerijumi Meilučiu, Klaipėdos apygardos apylinkių teismų pirmininkais ir jų pavaduotojais aptarta, kokie praėję metai buvo Klaipėdos apygardos teismui, kokia bylų nagrinėjimo statistika, kokie asmenų aptarnavimo kokybės rezultatai.  

Pagrindinis 2022 m.  veiklos apžvalgos tikslas – išsamiai visuomenei ir kolegoms pristatyti teismo darbą, pasiektus rezultatus. Apžvalgoje pateikiami teisingumo vykdymo rezultatai: statistiniai gautų ir išnagrinėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos administracinių, baudžiamųjų ir civilinių bylų nagrinėjimo duomenys:

  • Gautų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, liko panašus: 2022 m. gautos 193 bylos, 2021 m. – 191, o 2020 m. – 75 bylos. Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų skaičius padidėjo 1,25 karto: 2022 m. gautos 332 bylos, 2021 m. gautos 265 bylos, 2020 m. – 164 bylos (Klaipėdos apygardos teismui apeliacine tvarka buvo perduoti nagrinėti 2 skundai dėl Šiaulių apygardos teismo ir 32 skundai dėl Vilniaus apygardos teismo nutarčių, priimtų ikiteisminio tyrimo teisėjų). Vidutinė pirmosios instancijos baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė pailgėjo ir 2022 m. buvo 5,78 mėn. (2021 m. buvo 4,32 mėn., 2020 m. – 5,82 mėn.).
  • Gautų administracinių nusižengimų bylų, kurias apygardos teismas nagrinėja apeliacine tvarka, sumažėjo:  2022 m. gautos 242 bylos, 2021 m. gautos 448 bylos bylos, 2020 m. – 303 bylos.
  • 2022 m. gautų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo: 2022 m. gautos 556 bylos, 2021 m. gauta 451 byla, 2020 m. – 542 bylos. Apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių gautų bylų skaičius 2022 m. buvo 1120 bylų, 2021 m. – 1348 bylos, 2020 m – 1304 bylos. Vidutinė pirmosios instancijos civilinės bylos nagrinėjimo trukmė 2022 m. vidutiniškai buvo 13,11 mėn., (2021 m. – 13,82 mėn., 2020 m. – 11,95 mėn.).

Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas yra administravimo teismuose subjektas, įgyvendinantis vidinį ir išorinį apygardos teismo veiklos teritorijai priskirtų apylinkių teismų administravimą. Apžvalgoje pristatomi 2022 m. atlikti apygardos ir apylinkių teismų veiklos planiniai ir tiksliniai patikrinimai.             2022 m. Klaipėdos apygardos teisme buvo gauta 19 neprocesinių skundų (2021 m. gauta 14 skundų) dėl Klaipėdos apygardos teismo ir apylinkių teismų (teisėjų veiklos) ir 3/4 jų buvo nagrinėjami Administravimo teismuose nuostatuose nustatyta tvarka, kiti buvo susiję su procesiniais aspektais, kurių apygardos teismo pirmininkas administravimo tvarka netiria.

Atskiras metinės apžvalgos skyrius skiriamas finansavimo ir teismo personalo vadybos aspektams, darbuotojų veiklos vertinimui bei kvalifikacijos kėlimui. Atkreiptas dėmesys į tai, kad 2022 m., kaip ir ankstesniaisiais, valstybės biudžeto asignavimai teismo darbuotojų darbo užmokesčio fondui nebuvo pakankami, todėl buvo sudėtinga užtikrinti tinkamą teismo funkcionavimą.

Apžvalgoje aptariama ir nejurisdikcinė teismo veikla – įvykę renginiai, susitikimai, dalyvavimas socialinėse iniciatyvose. Pristatomi ir asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo 2022 m. rezultatai: besikreipiantys asmenys teismo aptarnavimo kokybę vertino labai gerai – bendras aptarnavimo teisme kokybės vertinimo balas 2022 m. buvo 4,79 iš 5 galimų (2021 m. buvo 4,65 balo).

Su išsamia praėjusių metų teismo veiklos apžvalga galite susipažinti ČIA.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Pranešimas žiniasklaidai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių