Rajono medicinos įstaigų perviršis – kuklus

„Banga“ pasidomėjo, kaip finansiškai pernai sekėsi Klaipėdos rajono medicinos įstaigoms. Neseniai vykusiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos Paupių, Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centrų ir Gargždų ligoninės praėjusių metų finansinės ataskaitos. Kaip teigiama ataskaitose – rodikliai patenkinami: tiesa, mažiausią grynąjį perviršį turi Gargždų ligoninė, didžiausią – Priekulės PSPC. Grynasis perviršis (arba deficitas) – tai suma, kuri lieka iš visų viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus sąnaudas.

Rezidentūrai – apie 6 tūkst. Eur.

Gargždų ligoninės ataskaitoje pažymima, kad finansinis rezultatas už 2020 m. – vos 760,86 Eur grynasis perviršis. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai siekia apie 305,5 tūkst. Eur (iš jų – apie 280 tūkst. Eur skirti darbuotojų atostoginiams). Įstaiga padalinių neturi, lovų skaičius ligoninėje iš viso – 118, vidutinis darbuotojų skaičius buvo 200.

Praėjusių metų ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainą sudaro apie 531 tūkst. Eur. Iš jų mašinos ir įrenginiai – apie 256 tūkst. Eur; baldai ir biuro įranga – apie 8 tūkst. Eur.

Iš valstybės biudžeto Gargždų ligoninei dėl COVID-19 sunaudotoms vakcinoms ir medicinos priemonėms pernai skirta apie 45 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – apie 41,5 tūkst. Eur (socialinės ir sveikatos apsaugos programų vykdymui ir IT nusidėvėjimui). Darbo užmokesčio padidinimo kompensavimui, dėl kovido, ligoninė lėšų gavo iš kitų finansinių šaltinių – 108 tūkst. Eur, taip pat ir sunaudotoms vakcinoms, medikamentams, dėl COVID-19, medicinos priemonėms – apie 14 tūkst. Eur.

Pernai kvalifikacijos kėlimui Gargždų ligoninė išleido apie 2,5 tūkst. Eur, o rezidentūros apmokėjimui – apie 6 tūkst. Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra

Ataskaitoje nurodoma, kad pernai Paupių PSPC taip pat turėjo grynąjį perviršį – 2621,64 Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius – 33. Ilgalaikių įsipareigojimų nėra, o trumpalaikiai įsipareigojimai siekia apie 43 tūkst. Eur (iš jų apie 36 tūkst. Eur – darbuotojų atostoginiai).

Paupių PSPC turi 5 struktūrinius padalinius: Paupių sveikatos centrą, Plikių ambulatoriją, Plikių palaikomojo gydymo ir slaugos padalinį, Kretingalės ambulatoriją, Girkalių medicinos punktą. Darbuotojų atlyginimams ir socialiniam draudimui įstaiga skyrė apie 561 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – vos 684 Eur.

Iš viso ilgalaikis materialus turtas sudaro apie 68 tūkst. Eur, iš jų mašinų ir įrengimų likutinė vertė – 49 tūkst. Eur.

Didžioji dalis – atostoginiams

Priekulės PSPC pernai turėjo didžiausią grynąjį perviršį – net 3605,00 Eur. Priekulės PSPC taip pat priklauso Drevernoje esantis medicinos punktas. Ilgalaikių įsipareigojimų Priekulės PSPC neturi, trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 76 tūkst. Eur, o iš jų didžioji dalis – 73 tūkst. Eur skirta darbuotojų atostoginiams.

Vidutinis 2020 m. dirbančiųjų skaičius – 21 darbuotojas, iš jų 6 gydytojai, 8 slaugytojos, juristas, 1 darbuotojas su specialiuoju viduriniu išsilavinimu. Taip pat dirba valytojai, registratorė, vairuotojas, kitas personalas.

2020 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė apie 246 tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 531 tūkst. Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas sudaro apie 57 tūkst. Eur, iš jų medicinos įrangos likutinė vertė – 27 tūkst. Eur.

Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių