Savivaldybė aktyviai ruošiasi maisto atliekų rūšiavimui Gargžduose

VšĮ „Gargždų švara“ jau gavo naujus pusiau požeminius konteinerius ir žaliųjų atliekų konteinerius, skirtus maisto atliekoms. Dabar jie ruošiami maisto atliekų surinkimui, kuris Gargžduose planuojamas pradėti rudenį.

Maisto atliekų rūšiavimo konteineriai Gargžduose jau greitai „įsikurs“ daugiabučių kiemuose ir papildys kitų konteinerių gretas. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba gegužės mėnesio Tarybos posėdyje pritarė maisto atliekų rūšiavimo projekto įgyvendinimui. Planuojama maisto atliekas Gargžduose pradėti rinkti rudenį.
Įsipareigojimas rūšiuoti
Kaip jau anksčiau rašėme „Bangoje“, pagal Europos Parlamento direktyvos pokyčius Europos Sąjungos valstybės užtikrina, kad ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. biologinės atliekos būtų arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis. Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, patvirtintame Vyriausybės, numatytas įpareigojimas iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2 000, arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose.
Ir nors Aplinkos ministerija informavo, kad nuo šių metų sausio 1 d. šalies gyventojai privalės maisto ir virtuvės atliekas rūšiuoti atskirai, ne visose savivaldybėse tai įsigaliojo iškart dėl užtrukusio pasirengimo, pavyzdžiui, dėl surinkimo paslaugų konkursų, tvarkytojų atrankos, vėlai įsigytų surinkimų priemonių, dėl kurių užsitęsė regioninio atliekų tvarkymo centrų vykdomų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių pritaikymo maisto atliekų apdorojimui projektai. Tačiau nors ir skiriasi maisto atliekų rūšiavimo startas šalies savivaldybėse, tikslas visoms yra vienodas – per 2024 metus rūšiuojamuoju būdu surinkti 65 proc. nuo viso susidariusio komunalinių atliekų kiekio.
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba gegužės pabaigoje pritarė projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ įgyvendinimui, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui ir pavedimui KRATC vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir (ar) virtuvės atliekų apdorojimą, pritaikant esamą infrastruktūrą ir sukuriant naują.
Savivaldybė, pasirašiusi Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su KRATC, taptų projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ partnere. Dalyvaudama regioniniame projekte, Klaipėdos rajono savivaldybė turėtų papildomą galimybę siekti žiedinės ekonomikos tikslų, išpildyti Europos Sąjungos atliekų tvarkymo direktyvų nuostatas ir vykdyti 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane numatytas komunalinių atliekų tvarkymo užduotis.
Atliekos keliaus į Dumpius
Kaip jau anksčiau rašėme „Bangoje“, kiekviena savivaldybė nusistatė savo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir rūšiavimo tvarką, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė pasirinko maisto atliekas rinkti oranžiniuose plastikiniuose maišeliuose, kurie metami į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, o vėliau atskiriami nuo kitų atliekų. Kitos savivaldybės rinkosi maisto ir virtuvės atliekas rinkti individualiais ar bendro naudojimo konteineriais, kurie skirti būtent maisto atliekų rūšiavimui. Tokį būdą pasirinko ir Klaipėdos rajono savivaldybė.
Štai balandžio mėnesį visą maisto atliekų rūšiavimo ir sutvarkymo ciklą pradėjo ir mūsų kaimynė Klaipėda, kurios gyventojai buvo kviečiami rūšiuoti maisto likučius ir mesti juos į konteinerius rudu dangčiu. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) informuoja, kad uostamiesčio daugiabučių kiemuose yra įrengti pusiau požeminiai ir antžeminiai konteineriai, į kuriuos galima mesti maisto atliekas, sudėtas į plastikinį maišelį.
Individualių namų savininkams iki balandžio mėnesio išdalinta arti 2 000 specialių rudų 60 litrų talpos konteinerių. Tad specialių rūšiavimo priemonių Klaipėdos gyventojams nereikia, mat maisto atliekas virtuvėje jie rūšiuoja taip pat, kaip išmeta komunalines atliekas: į atskirą indą ar kibirėlį įsiklos bet kokios spalvos plastikinį maišelį, kurį pripildžius reikia sandariai užrišti ir išmesti į kieme esantį rudąjį konteinerį.
KRATC praneša, kad uostamiesčio gyventojų maisto atliekos surenkamos atskira mašina ir atgabenamos į Dumpiuose, Klaipėdos rajone, pastatytus apdorojimo įrenginius. Čia naudojimui nebetinkami produktai bus paverčiami biomase, kurią uždaro tipo cisternomis išsigabens atliekų perdirbėjai.
Įdomu ir tai, kad perdirbant maisto atliekas iš jų išgaunamas biometanas bei pagaminamas kompostas. Biometanas naudojamas kaip ekologiškas gamtinių dujų analogas elektros ar šilumos gamybai, taip pat jis tinka kaip kuras dujomis varomoms transporto priemonėms. Be to, atskirai surenkant maisto atliekas švaresnės ir tinkamesnės perdirbimui lieka antrinės žaliavos, išmestos į komunalinių atliekų konteinerius.
Dumpiuose pastatytais įrenginiais per metus bus galima sutvarkyti daugiau kaip 6 670 tonų maisto atliekų, čia pateks Klaipėdos regiono savivaldybių gyventojų maisto likučiai, įskaitant ir gargždiškių.
Pokyčiai gargždiškiams brangiau nekainuos
Kaip „Bangai“ komentavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Rita Rapalienė, Savivaldybė intensyviai ruošėsi ir ruošiasi maisto atliekų rūšiuojamajam surinkimui, 2023 m. keletą kartų vykdė viešuosius pirkimus, kurie dėl įvairių priežasčių neįvyko: „Šiuo metu jau yra sudaryta sutartis su UAB „ESE Baltija“ dėl 24 vnt. bend­rųjų biologinių atliekų surinkimo konteinerių, skirtų Gargždų miestui, įsigijimo.“
Pusiau požeminiai konteineriai Gargžduose jau gauti ir ruošiami maisto atliekų surinkimo procesui. Maisto atliekas planuojama pradėti rinkti rudenį. Konteineriai bus bendro naudojimo ir šiuo metu bus įrengiami tik Gargždų mieste, pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelėse.
„Nuorodos ir užrašai apie surenkamas maisto atliekas ir rekomenduojamą jų „supakavimą“ bus pritvirtintos ant kiekvieno konteinerio. Atskirų specialių maišelių ar kitokių specialių pakuočių atliekoms sudėti įsigyti nereikės“, – tikino R. Rapalienė.
Savivaldybės atstovė taip pat akcentavo, kad nei daugiabučių, nei privačių namų gyventojams tai nebus papildomai mokama paslauga, ji įeis į tą patį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydį. Taigi akcentuojama, kad rinkliavos mokestis nedidės.
Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ organizuos bendro naudojimo pusiau požeminių maisto ir (ar) virtuvės atliekų surinkimo konteinerių  įrengimą ir eksploataciją, taip pat maisto ir (ar) virtuvės atliekų surinkimą rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš Klaipėdos rajono gyventojų ir surinktų maisto ir (ar) virtuvės atliekų vežimą į UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro maisto apdorojimo įrenginius, kadangi UAB Klaipėdos regio­no atliekų tvarkymo centras įgyvendina regioninį projektą „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“. 
Rūšiavimas itin svarbus
Gargždų gyventojai turės patogią galimybę dar labiau rūšiuoti atliekas. Individualių namų gyventojai yra aprūpinami žaliųjų atliekų konteineriais, kur maisto atliekos ir yra išmetamos.
Pasak Viešųjų ryšių ir bend­radarbiavimo skyriaus patarėjos, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas, maisto atliekos yra biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių galima gauti produktą, naudojamą biodujų gamybai ar laukams tręšti, ar kt.
„Maisto atliekų rūšiavimas svarbus tiek aplinkosauginiu, tiek ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Atsakingai rūšiuojamos atliekos nepatenka į sąvartynus, jos gali būti paverčiamos natūralia trąša, taip pat, kadangi maisto atliekos atskiriamos, jomis neužteršiamos į bendrą srautą patenkančios kitos mišrios komunalinės atliekos, taigi taip didėja atliekų perdirbimo galimybės. Be to, rūšiuojant maisto atliekas, mažinamas tokių atliekų susidarymas, mažiau maisto iššvaistoma“, – pažymėjo Savivaldybės atstovė R. Rapalienė.


Priminsime, kad, kaip informavo Aplinkos ministerija, maisto rūšiavimo konteineriuose renkamos augalinės kilmės maisto atliekos kartu su virtuvės atliekomis (lupenos, obuolių graužtukai, kavos tirščiai, sugedę vaisiai, panaudoti popieriniai rankšluosčiai, popieriniai kavos filtrai, panaudoti arbatos maišeliai), o ar prie maisto atliekų rūšiavimo bus priskirti ir gyvulinės kilmės produktai (mėsos ir žuvies atliekos, pieno produktų atliekos), praneša pačios savivaldybės. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad į maisto atliekų rūšiavimo konteinerius galima mesti ir gyvulinės kilmės produktus.Gabrielė ČIUNKAITĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių