• 5 gruodžio, 2021
|

Šeštoji „Auksinė krivūlė“ – už švietimo pažangą

Nacionaliniame dramos teatre vykusioje „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo (iš kairės): Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė, vicemerė Ligita Liutikienė, vicemerė Audronė Balnionienė ir Tarybos narys Vaclovas Macijauskas.

Jau šešioliktus metus šalies savivaldybės įvertintos „Auksinės krivūlės“ apdovanojimuose. Antradienio vakarą vykusios ceremonijos metu nuskambėjo ir Klaipėdos rajono vardas – gautas įvertinimas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos už švietimo pažangą pandemijos sąlygomis.

Visų įdirbis

Ši „Auksinė krivūlė“ Klaipėdos rajonui – jau šeštoji. Praėjusiais metais Ekonomikos ir inovacijų ministerija Klaipėdos rajoną įvertino kaip sparčiausiai augančio verslo savivaldybę.

„Šiųmetis apdovanojimas – įvertinimas visai švietimo bendruomenei – pedagogams, įstaigų vadovams, Švietimo ir sporto skyriui, Švietimo centrui, ugdytiniams ir jų tėvams. Tai – įrodymas, kad net ir susidūrus su naujais iššūkiais, yra įmanoma ugdymo procesus organizuoti kiek kitaip, tačiau lygiai taip pat sėkmingai“, – neabejoja Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas A. Petravičius: „Tie žmonės, kurie atrinkinėjo nominuojamas savivaldybes, situaciją išanalizavo visapusiškai. Manau, jei rajono valstybinių brandos egzaminų rezultatai būtų prastesni nei Lietuvos vidurkis, turbūt tokios nominacijos negautume. Esu dėkingas visai švietimo bendruomenei.“

Pasak Administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus, buvo lūkesčių gauti šią nominaciją. Jau prieš keletą metų Klaipėdos rajono savivaldybė buvo arti tokio pobūdžio įvertinimo. Nominacijoje įvardijamas apdovanojimas už švietimo pažangą pandemijos sąlygomis, tačiau, A. Petravičiaus įsitikinimu, buvo daug kriterijų. „Žinoma, dėkojame ir tėvams, ir močiutėms, seneliams, kurie prisidėjo prie švietimo iššūkių per pandemiją. Deja, dabartinė situacija taip pat nelengva“, – atvirai „Bangai“ kalbėjo A. Petravičius.

Tvarko įstaigų tinklą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipė dėmesį, kad Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš 4 savivaldybių, ketverius metus kasmet rengiančių ir švietimo valdymo informacinėje sistemoje viešinančių švietimo pažangos ataskaitas. Šios ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į švietimą reglamentuojančius teisės aktus, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklius, Klaipėdos rajono plėtros strateginį planą ir strateginį tikslą.

Pastebėta, jog siekdama ugdymo kokybės (mažinti jungtinių klasių skaičių mokyklose) ir efektyvesnio tiek valstybės, tiek savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo, Klaipėdos rajono savivaldybė pradėjo organizuoti savo veiklą projektinio valdymo metodu. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius įgyvendino projektą „Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo optimizavimas“, kuriame numatė reorganizuoti 3 bendrojo ugdymo mokyklas (vienas iš tikslų – sumažinti pagrindinio ugdymo jungtinių klasių skaičių) ir 6 ikimokyklines bei 1 neformaliojo švietimo įstaigą jungimo būdu. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai pradėjus organizuoti veiklą projektinio valdymo metodu, sutvarkytas švietimo įstaigų tinklas: sumažėjo jungtinių ir mažų klasių skaičius, padidėjo mokinių skaičius, tenkantis vienai sąlyginei mokytojo pareigybei.

Dalyvauja projektinėse veiklose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Atkreipė dėmesį ir į tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybė skatina mokyklų bendruomenes dalyvauti projektinėje veikloje. 2020–2022 metais įgyvendinami projektai finansuojami ES ir savivaldybės lėšomis. Pradinėse klasėse pradėta integruoti finansinio raštingumo ir verslumo priemonė ,,Mano bendruomenė“, efektyviau naudojamos informacinės technologijos ir skaitmeninis turinys. Kuriamos ir puoselėjamos edukacinės erdvės, dalyvaujama šalies konkursuose.

Klaipėdos rajono savivaldybė ypatingą dėmesį skiria ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtrai. Pradėtos spręsti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumo problemos, rajone įsteigtos 7 naujos privačios įstaigos, kuriose užimta 260 vaikų. Savivaldybės lėšomis skiriamas dalinis finansavimas privačias ugdymo įstaigas lankantiems vaikams. Savivaldybės pastangomis didinant rajono vaikų ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, palyginus 2020 metus su 2017 metais, ugdymo aprėptis padidėjo 1,1 proc.

Didėjant vaikų skaičiui savivaldybėje, didėja ir mokinių skaičius klasės komplekte. Nuolat stebima mokinių daroma pažanga. 2020–2021 m. m. pažangių mokinių dalis didėjo. 98,3 proc. dešimtokų tęsia mokymąsi gimnazijų III klasėse ir profesinėse mokyklose; 68,1 proc. abiturientų tęsia mokymąsi aukštosiose mokyklose.

Verta žinoti

„Auksinės krivūlės“ apdovanojimus rengia Lietuvos savivaldybių asociacija. Ceremonijos metu tradiciškai visų 14 šalies ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos verslo konfederacijos vadovai įteikia „Auksinės krivūlės“ statulėles konkrečiose srityse nusipelniusioms savivaldybėms.

Agnė ADOMAITĖ

Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių