Socialiai atsakingiausioms šalies įmonėms įteikti Nacionaliniai apdovanojimai

Darbuotojams palankią aplinką ir emocinę gerovę kuriančios, ryšius su bendruomenėmis
stiprinančios, aplinką tausojančios,  padedančios darbuotojams derinti darbo ir šeimos
įsipareigojimus, žmonėms su negalia draugiškiausios įmonės sausio 19 d. pagerbtos Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.  14-kai įmonių įteikti „Nacionaliniai atsakingo verslo
apdovanojimai 2022“. Kai kurios įmonės įvertintos ne vienoje kategorijoje. Iš viso įteikta 20
apdovanojimų mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms.

Įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamais apdovanojimais įvertintos verslo įmonės už 2022
metų veiklas. Pagrindinį apdovanojimą „Metų socialiai atsakinga įmonė 2022“ laimėjo UAB „SDG“,
padariusi didelę pažangą keliose socialinės atsakomybės srityse. Įmonė apdovanota už socialinę
atsakomybę kuriant darbuotojų gerovę, remiant bendruomenes ir vykdant aplinkai draugišką veiklą.
„Lietuvoje daugėja įmonių, kurios socialinei atsakomybei skiria vis didesnį dėmesį – stiprina savo
organizacijas atsigręždamos į darbuotojus ir jų šeimas, kuria palankią aplinką žmonėms su negalia ir
glaudesnius ryšius su bendruomenėmis, įgyvendina aplinką tausojančias iniciatyvas. Socialiai atsakingas
verslas kuria vertę mūsų visuomenei ir yra vertas mūsų visų pasididžiavimo. Šios įmonės tampa
pavyzdžiu kitoms įmonėms, ypač toms, kurios dar tik žengia pirmuosius žingsnius link socialinės
atsakomybės“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
Iškilmingame renginyje paskelbtos atsakingiausios Lietuvos įmonės šešiose nominacijose – „Metų
darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Palankiausią
emocinę aplinką kurianti įmonė“, „Šeimai palankiausia darbovietė“, „Negalią turintiems žmonėms
draugiškiausia įmonė“.
Kasmet rengiamo Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkurso tikslas – atkreipti visuomenės
dėmesį į socialiai atsakingo verslo svarbą ir naudą visuomenėje. Pasak Nacionalinių atsakingo verslo
apdovanojimų komisijos pirmininkės Liudvikos Gražulienės, šis konkursas kasmet sulaukia vis didesnio
įmonių susidomėjimo. Iš viso 2022 m. 65 Lietuvos įmonės pateikė 110 paraiškų.
„Socialinės atsakomybės sritys plečiasi ir atsiranda daugiau galimybių skatinti gerąją įmonių
konkurenciją. Atsižvelgdama į tai, Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų komisija 2022 m.
nusprendė tradicines konkurso nominacijas  papildyti dar viena nominacija – „Negalią turintiems
žmonėms draugiškiausia įmonė“. Tikimės, kad ši nominacija paskatins darbdavius plačiau atverti savo
įmonių duris žmonėms su negalia, imtis įvairių inciatyvų padedant jiems integruotis ir sėkmingai dirbti“,
– sako L. Gražulienė.
„Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2022“ nominacijų laimėtojai:
Pagrindinis apdovanojimas – „Metų socialiai atsakinga įmonė 2022“
UAB „SDG“ už socialinę atsakomybę kuriant darbuotojų gerovę, remiant bendruomenes ir vykdant
aplinkai draugišką veiklą.


„Metų darbovietė 2022“
•    Mažų įmonių kategorijoje – UAB „GVT LT“ už rūpestį darbuotojų fizine ir emocine sveikata.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Orion Global pet“ už ilgalaikės naudos darbuotojams kūrimą ir
įvairiapusišką darbuotojų motyvacijos skatinimą; UAB „SDG“ už atsižvelgimą į individualius darbuotojų
poreikius ir darbuotojų tobulėjimo skatinimą.

•  Didelių įmonių kategorijoje – UAB „Philip Morris Lietuva“ už lygybės principų puoselėjimą ir saugos
darbe prevenciją.


„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2022“
•    Mažų įmonių kategorijoje – UAB „DSP Plius“ už bendras iniciatyvas su bendruomenių
organizacijomis ir paramą socialiai pažeidžiamoms grupėms.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Coherent Solutions“ už aktyvią veiklą ir savanorystę, kuriant
bendruomenių gerovę.
•    Didelių įmonių kategorijoje – AB „Swedbank“ už iniciatyvas, prisidedančias prie tvarios visuomenės
kūrimo, ir darbuotojų savanorystės skatinimą.

„Aplinkai draugiškiausia įmonė 2022“
•    Mažų įmonių kategorijoje – UAB „GVT LT“ už įmonės sprendimus mažinant poveikį aplinkai ir
taršai.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“ už aplinką tausojančių sprendimų įgyvendinimą.
•    Didelių įmonių kategorijoje – AB „Ignitis grupė“ už gamtos išteklių apsaugą.

„Aplinkai draugiškiausia įmonė 2022“, išrinkta naujienų portalo 15min skaitytojų
 •    Mažų įmonių kategorijoje – UAB „GVT LT“ už įmonės sprendimus mažinant poveikį aplinkai ir
taršai.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“ už aplinką tausojančių sprendimų įgyvendinimą
•    Didelių įmonių kategorijoje – UAB „SKOGRAN“ už miškų atkūrimą, aplinkosaugines iniciatyvas ir
visuomenės švietimą.

„Šeimai palankiausia darbovietė 2022“
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – ERGO Life Insurance SE už palankių darbo ir poilsio sąlygų kūrimą
darbuotojams ir jų šeimoms.
•    Didelių įmonių kategorijoje – Danske Bank A/S Lietuvos filialas už darbuotojams ir jų šeimų nariams
draugiškos darbo aplinkos puoselėjimą.

„Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė 2022“
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Philip Morris Baltic“ už visapusišką darbuotojų emocinės
gerovės stiprinimą.
•    Didelių įmonių kategorijoje – AB „Lietuvos draudimas“ už darbuotojų emocinių kompetencijų
ugdymą ir pasitenkinimą darbu skatinančias iniciatyvas; UAB „Western Union Processing Lithuania“ už
ypatingą dėmesį darbuotojų sveikatai, prevencijos iniciatyvas.

„Negalią turintiems žmonėms draugiškiausia įmonė 2022“
UAB „DSP Plius“ už savanoriškas iniciatyvas, kuriant palankią darbo aplinką negalią turintiems
asmenims.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – nuo 2008 metų vykdoma valstybės institucijų iniciatyva
Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei
ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti veikloje socialinės atsakomybės principus.
Nuo 2013 metų šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir
inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių