Suvažiavime – apie nuveiktus ir ateities darbus

Klaipėdos rajono tremtinių atstovai liepos 10 d. Kauno karininkų ramovėje dalyvavo asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) XXVIII suvažiavime.

Mūsų rajono filialui atstovavo keturi nariai: pirmininkas Jonas Kausteklis, Gėnia Anužienė, Jadvyga Bartkienė ir Verutė Nekrevičiūtė. Suvažiavimas prasidėjo filialų vėliavų įnešimu, himno giedojimu. Per metus narių dar sumažėjo, salėje, kaip retai būdavo, liko laisvų kėdžių. Dalyvavo 170 delegatų, kurie atstovavo 6 000 LPKTS narių. Išėjusieji Anapilin buvo pagerbti Tylos minute, prie atminimo paminklų nunešta gėlių.

Suvažiavime dalyvavo Seimo narių. Kalbėjusieji, apžvelgę bendrą padėtį Lietuvoje, pasidžiaugė mumis, padėkojo už nuveiktus darbus, palinkėjo toliau veikti, kad būtų išsaugota istorinė atmintis.

LPKTS pirmininkas dr. G. Rutkauskas pranešime apžvelgė metų veiklą, kurią ribojo pandemija, tačiau šis tas visgi pavyko. Lietuvos Seimas 2022 metus paskelbė Romo Kalantos metais, 2023 metus – Tremtinių metais (70 metų nuo paskutinių trėmimų 1953 metais). Suvažiavimas patvirtino dvi rezoliucijas: viena dėl tremtinių pensijų, kad biudžete būtų atskira eilutė. Latvija ir Estija skiria daug didesnes, tad mes tikimės valdžios dėmesio šiai mažėjančiai piliečių grupei. Antra rezoliucija – dėl Vyčio paminklo Lukiškių aikštėje.

Daugiausia diskusijų sukėlė LPKTS Įstatų papildymai ir pakeitimai. Pagal naują redakciją aiškiai atskirtos sąjungos pirmininko ir valdybos pirmininko funkcijos. Sąjungos pirmininkas, filialų pirmininkai, valdybos renkami 4 metams. Atsirado tvarka, kaip atšaukti ir nušalinti nuo pareigų pirmininkus.

LPKTS valdybos pirmininkas V. Sungaila pateikė veiklos ir metinę finansinę ataskaitą. Šiuo metu sąskaitoje – per 4 000 eurų. Suvažiavimo dalyvius puikiu koncertu pasveikino dainininkų kvartetas. Grįždami namo aplankėme Kryžkalnio monumentą. Didingas vaizdas. Ačiū kūrėjams. Susitiksime rugpjūčio 7 dieną Ariogaloje, sąskrydyje „Su Lietuva širdy“.

Verutė NEKREVIČIŪTĖ, LPKTS Klaipėdos r. filialo valdybos narė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių