Tūkstantmečio mokykla: dalijantis resursais laimės visi

A. VALAIČIO nuotr.: Tūkstantmečio mokyklų programos pristatymo Klaipėdos rajone renginio Vėžaičių konferencijų salėje akimirkos.

Gegužės 16 d. vyko Tūkstantmečio mokyklų programos pristatymo Klaipėdos rajone renginys. Programos vizija – kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.


Dalyvaus trys gimnazijos
Kuo Tūkstantmečio mokykla turėtų skirtis nuo kitų mokyk­lų? Pasigirsta abejonių, kad bus prikurta elitinių mokyklų, ims ryškėti mokyklų kokybės skirtumai, todėl mažesnes regio­nų mokyklas paliks mokiniai, siekdami patekti į didžiąsias, bet vietos visiems neužteks. Tačiau programos kūrėjų tikslas buvo įtikinti mokyklas savivaldybėse, kad jos kiek įmanoma dalintųsi resursais, todėl pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus investuojama į didesnes mokyklas, kur yra ilgalaikis potencialas ugdymo kokybei, bet siekiama, kad dalijantis skirtumai tarp mokyklų ir ugdymo kokybės atotrūkis mažėtų. Vaikui, einančiam į bet kurią mokyklą pagal gyvenamąją vietą, vyktų kokybiškos pamokos, jis gautų kokybiškas priemones ir mokytų gerai nusiteikę mokytojai, nepriklausomai nuo vaiko poreikių, gyvenamosios vietos ar kiek uždirba jo tėvai.
Klaipėdos rajono savivaldybei skirtas 2,9 mln. eurų finansavimas. Darbo grupė priėmė sprendimą, kad iš visų kriterijus atitinkančių Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų programoje dalyvaus trys gimnazijos. Tačiau naudą, įgyvendinus Tūkstantmečio mokyklų programą, turėtų pajausti visos rajono mokyklos, nes planuojamos ir bendros veiklos, projektai su kitomis mokyklomis, kurios taip pat galės naudotis atnaujintomis patalpomis, laboratorijomis, kabinetais. Galimybę tobulintis turės viso rajono mokytojai.

Autorės nuotr.: Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė V. Kazakauskienė pasidžiaugė gražiu Klaipėdos rajono ir Kauno rajono savivaldybių bendradarbiavimu vykdant Tūkstantmečio mokyklų programos parengiamuosius darbus.


Pristatė įdomius sumanymus
Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvaujančios rajono mokyklos minėtame renginyje pristatė, kaip bus naudojamos skiriamos tikslinės lėšos. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktorės pavaduotojos ugdymui Nijolė Balčikonytė ir Ilma Agajan pasidalijo mintimis apie planuojamą įkurti informacinį centrą, kūrybinio mąstymo erdvę, erdvę „FotoLabas“, planuojamą sutvarkyti robotikos ir mokslo laboratoriją. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė pasidalijo vaizdais iš gimnazijos priestato statybos, kur bus įrengtos 4 klasės ir aktų salė, įsigyta įranga. Pristatė planuojamą įrengti lauko eksperimentų erdvę (kupolą), intensyvų-interaktyvų sensorinį kabinetą, sukurti ir įveiklinti aplinką pagalbos specialistams (psichologams, socialiniams pedagogams), įsigyti įrangą ir baldus bibliotekai-skaityklai, priemones, reikalingas draminio ugdymo laboratorijai, IT kabinetą-laboratoriją ir priešmokyklinio-pradinio ugdymo laboratoriją. Gimnazijos parke planuojama įrengti I. Simonaitytės pažintinį taką su edukacinėmis erdvėmis, gamtamoksline-tiksliųjų mokslų laboratorija. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė Laima Navickienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė pasidalijo planais suremontuoti nusidėvėjusius kabinetus: muzikos studiją, įsigyti instrumentų, fizikos-chemijos laboratoriją, įsirengti intensyvų-interaktyvų sensorinį kabinetą, technologijų kabinetus.
Suprantama, kad vien erdvės ir įranga ugdymo kokybės nepagerins, tam reikalingi žmonės, todėl rajono Savivaldybės administracija skirs lėšų mokinių pasiekimų tyrimams, vertinimams, pedagogų ir vadovų kompetencijų ugdymui ir kitoms minkštosioms veikloms – socialiniam, emociniam ugdymui ir pan.


Gali aptemdyti nesusikalbėjimas
Nors Klaipėdos rajono savivaldybei šiuo metu neaktualu, tačiau niekur neteko girdėti, kad Tūkstantmečio mokyklų programoje gali dalyvauti profesinio mokymo įstaigos, kuriose bendrąjį ugdymą taip pat gauna mūsų vaikai. Juk ateityje gali atsitikti taip, kad mūsų Savivaldybė tokią mokyklą turės ir kokybiškas visiems norintiems prieinamas ugdymas taps aktualus.
Taip pat neramina, kad įsibėgėjančio projekto džiaugsmą ir planus gali aptemdyti valstybinių institucijų nesusikalbėjimas. Konstitucinis Teismas balandžio pabaigoje paskelbė, kad savivaldos mokyklų tinklo pertvarkos taisyklės, kai kriterijus nustato Vyriausybė, prieštarauja Konstitucijai, nes pagrindiniai principai turi būti įtvirtinti Švietimo įstatyme. Anot prezidentūros, pagal šį Konstitucijai prieštaraujantį Vyriausybės nutarimą savivaldybės privalėjo patvirtinti atitinkamus savivaldos lygmens planus, tai buvo sąlyga dalyvauti Tūkstantmečio mokyklų programoje. Prezidentūra, prieš skirstant lėšas mokykloms, paragino Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atsižvelgti į Konstitucinio Teismo sprendimą ir kuo greičiau Seimui teikti pasiūlymus dėl pertvarkos kriterijų, o iki tol programą stabdyti.


Abejones išsklaidytų sėkmė
Renginio pabaigoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė pasidžiaugė gražiu Klaipėdos rajono ir Kauno rajono savivaldybių bendradarbiavimu vykdant Tūkstantmečio mokyklų programos parengiamuosius darbus. Pastebėjo, kad panašūs iššūkiai ir abejonės buvo pradedant įgyvendinti kokybės krepšelio projektą, tačiau jis sėkmingas, lėšos įsisavintos tikslingai ir dabar, pristatant ugdymo pasiekimus, be to darbas neįsivaizduojamas.
Belieka palinkėti visoms Klaipėdos rajono mokykloms, kad iššūkiai taptų galimybėmis geresniam mokymuisi, mokymui ir bendradarbiavimui, o dalyvaujančioms programoje mokykloms, kad Seimas kuo greičiau įstatymu įteisintų kiekybinius ir kokybinius bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tvarkymo kriterijus ir nekiltų trikdžių planams įgyvendinti.

Dr. Loreta PIAULOKAITĖ-MOTUZIENĖ
Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos narė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių