Vėžaičių mokykloje – modernizuotos ugdymo erdvės

450 mokinių ugdanti Vėžaičių pagrindinė mokykla šiuos mokslo metus pradėjo atsinaujinusi – įrengti trys modernūs kabinetai, kuriuose šiuolaikiški baldai, naujausios technologijos skatina mokinį vis labiau tyrinėti, pažinti, atrasti.

93 218 Eur – tiek lėšų, įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ buvo skirta Vėžaičių švietimo įstaigos kabinetų atnaujinimui, kitoms edukacinėms veikloms.


Modernizuotus kabinetus įvertino praėjusį penktadienį įstaigoje apsilankę svečiai.

Prioritetas patyriminiam mokymui

Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorė Dalia Baliutavičienė informavo, kad 85 proc. projekto lėšų (apie 80 tūkst. Eur) skirta iš Europos struktūrinių fondų, o 15 proc. (kas sudaro apie 14 tūkst. Eur) iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto. „Esame dėkingi Klaipėdos rajono savivaldybei už prisidėjimą, nes tik tokiu būdu galėjome dalyvauti šiame vertingame projekte“, – sakė D. Baliutavičienė. Iš gautų lėšų apie 70 proc. panaudota mokymo priemonėms įsigyti, apie 30 proc. – mokinių edukacijoms, mokymui, mokytojų kvalifikacijai kelti.

Tikslas yra ugdyti kūrybišką, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant inovatyvią ugdymosi aplinką. „Svarbu didinti STEAM dalykų patrauklumą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, organizuojant ugdymą įvairiose aplinkose. Sudaryti galimybes patyriminiam, interaktyviam mokymuisi gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų bei pradinio ugdymo pamokose – tai mūsų prioritetas“, – akcentavo mokyklos direktorė D. Baliutavičienė.

Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorė D. Baliutavičienė džiaugiasi, kad projektas leido praturtinti ugdymo procesą naujausiomis technologijomis.

Įsigyti nauji baldai, kurie modernūs, transformuojami pagal poreikį. Pritaikyti tiek mokiniui dirbti individualiai, tiek grupelėmis. Taip pat nupirkta daugybė mokslui, tyrimams reikalingų priemonių.

Naujovėms yra atviri

Chemijos mokytoja Virginija Mačiulaitienė sakė, jog ugdymas vyksta pagal atnaujintas programas, todėl įsigytos priemonės itin vertingos, įgalinančios pamokas paįvairinti patyriminėmis užduotimis, eksperimentais, tyrimais ir pan. „Vaikui reikia pačiam čiupinėti, patirti, atrasti. Rezultatai yra žymiai geresni, kai jie patys eksperimentuoja, tokiu būdu lengviau perpranta dėstomą dalyką. Elektroniniai mikroskopai, laboratorija tam ypatingai naudingi. Demonstruojame indukcijos procesus ir kt.“, – kalbėjo chemijos pedagogė V. Mačiulaitienė, kuri akcentavo, jog patys vaikai naujovėms yra atviri, imlūs, labai džiaugiasi galėdami išbandyti kažką naujo.

Gamtos ir žmogaus pamokų mokytojas Kęstutis Syminas pabrėžė, kad jam ypač vertingas interaktyvus ekranas, kuris jau yra neatsiejamas šiuolaikinės mokyklos atributas. Ekrane specialią medžiagą galima stebėti ir per 3D akinius, kurie mokiniams padeda dar labiau įsitraukti į procesą.

Informacinių technologijų mokytojas Virginijus Jonauskas atvirai sako, kad atnaujinus kabinetą nebesigirdi mokinių priekaištų dėl lėto interneto, įvairių trikdžių. Čia yra ir 3D spausdintuvas. „Darbo sąlygos labai pagerėjo, džiaugiuosi tiek aš, tiek mokiniai“, – sakė jis.

Be gamtos mokslų, informacinių technologijų, atnaujinta ir mokyklos bibliotekos skaitykla, kurioje, pasak bibliotekininkės Kristinos Pleikienės, vyksta daug veiklų: tiek būreliai, tiek informacinių technologijų užsiėmimai pradinukams, tiek įvairūs susitikimai su pakviestais lektoriais.

Dalis lėšų – edukacijoms

Projektas „Kokybės krepšelis“ yra tęstinis, prasidėjęs praėjusiais mokslo metais, tęsis ir šiais. „Iš projekto lėšų buvo ne tik įsigyta įvairių priemonių, atnaujinti kabinetai, bet ir numatyta investicijų mokinių edukacijoms vykdyti, neformaliojo švietimo užsiėmimams, mokytojų kvalifikacijai kelti. Yra sudarytos sutartys su Klaipėdos valstybine kolegija ir Tauragės STEAM centru dėl edukacijų vykdymo. Mūsų pradinių klasių mokiniai ir 7–8 klasių moksleiviai buvo vežami į Tauragės STEAM centrą, kur įrengtoje laboratorijoje vykdė įvairius tyrimus. Pavyzdžiui, tyrinėjo kristalų mikropasaulį, vaivorykštes delne ir t. t. 7–8 klasių moksleiviai vyko ir į Klaipėdos valstybinę kolegiją, kur dėstytojai dalijosi atitinkama patirtimi“, – apie projekto veiklas pasakojo Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorė D. Baliutavičienė.


Chemijos mokytoja V. Mačiulaitienė pabrėžė, kad vaikai naujovėms yra atviri, imlūs, labai džiaugiasi galėdami išbandyti kažką naujo.

Pokyčius mokykloje įgyvendinant projektą praėjusį penktadienį įvertino švietimo įstaigoje apsilankę Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai vicemerė Violeta Riaukienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Butkus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, taip pat mokyklos tarybos pirmininkas Algirdas Budvytis, Vėžaičių seniūnas Alvydas Mockus, Vėžaičių parapijos klebonas Viktoras Daujotis, kuris patalpas pašventino.

Tai žinotina

  • Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.
  • Gavus projekto finansavimą, vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai, nupirktos Edukos licencijos 1–10 klasių mokiniams ir mokytojams, įsigyta Emos licencijų.
  • Įrengta gamtos mokslų laboratorija, nupirkta chemijos, biologijos pamokoms, laboratoriniams darbams reikalingų priemonių, planšečių įkrovimo spinta, universalūs fizikos eksperimentų rinkiniai, 3D akiniai (15 vnt.), 2 kompiuteriai mokiniams informacijos paieškai, 5 interaktyvūs ekranai. Atnaujintas informacinių technologijų kabinetas: 15 kompiuterių, lazerinis projektorius, baldai. Nupirkti 3 programavimo robotai, robotikos žaidimų, Arduino programavimo moduliai, 3D spausdintuvas, spausdinimo medžiagų, robotikos reikmenų.
  • Mokyklos biblioteka-skaitykla pritaikyta informacinių technologijų integravimui į pradinio ugdymo programą: nupirkta kompiuterių, baldų.
  • Mokykloje organizuojama mokslinė tiriamoji konferencija „Tyrinėk ir atrask!“

Agnė ADOMAITĖ

Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių