• 20 gegužės, 2022
|

Vietos politikų atlygis: koks ir kiek

Asociatyvi nuotr.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai gauna kas mėnesį išmokas už patiriamas išlaidas atliekant Tarybos nario pareigas. Taip pat jiems skiriamas ir darbo užmokestis, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant ir į lankomumą.


Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos yra kompensuojamos pagal pateiktus dokumentus. Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, kompiuterinės technikos nuomos, transporto išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį mokama ne didesnė kaip 300 eurų dydžio išmoka atsiskaitytinai. Pavyzdžiui, lapkričio mėnesio maksimali išmoka buvo 300 Eur, o minimali – 165,16 Eur (už tokią sumą buvo pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai). Norint atsisakyti šių išmokų nereikia teikti prašymo raštu ar pan., tiesiog Tarybos narys, neturintis tokių išlaidų, neteikia pagrindžiančių dokumentų ir negauna išmokos.


Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 69 punktą, Tarybos nariui, išskyrus merą ir mero pavaduotoją (pavaduotojus), už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas, dalyvaujant Tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė apskaičiuojama šio reglamento 70 punkte nustatyta tvarka. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo pateikdamas prašymą raštu Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui šiame punkte nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Tarybos ir mero sekretoriato duomenimis, meras, mero pavaduotojos šio atlyginimo negauna, o atsisakę yra šie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai: Rūta Cirtautaitė, Vaclovas Dačkauskas, Nerijus Galvanauskas, Aušra Gudauskienė, Violeta Riaukienė, Andrius Vainius, nuo rugsėjo 1 d. atsisakė ir Rasa Linkienė, o nuo spalio 1 d. – Viktoras Kura. Lapkričio mėnesį maksimalus atlyginimas – 104,38 Eur, minimalus – 47,44 Eur.

Agnė ADOMAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių