Viskas, ką reikia žinoti apie finansinės apskaitos pokyčius po gegužės 1-osios

Nuo gegužės 1 d. visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, privalės tvarkyti buhalterinę apskaitą. Taigi šie pokyčiai palies visus, vykdančius veiklą, kuria siekiama gauti bet kokių pajamų, išskyrus pajamas, gautas dirbant pagal darbo sutartį.

Iki šiol tai daryti turėjo tik ūkininkai, pretenduojantys ar gaunantys valstybės, Europos Sąjungos fondų paramą, jeigu šios paramos teikimo sąlygose tai būdavo numatyta, ir ūkininkai bei gyventojai, įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Ką reikia žinoti apie ūkininkų ir gyventojų, vykdančių žemės ūkio veiklą, apskaitos pakeitimus:

  • apskaita reglamentuojama ne trimis teisės aktais, kaip iki šiol, o vienu žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastinta finansinės apskaitos tvarka bei dvejybinės apskaitos tvarka.
  • ūkininkas ar gyventojas, vykdantis žemės ūkio veiklą, pats nusprendžia, kas tvarkys veiklos buhalterinę apskaitą (tai daryti gali ir pats ūkininkas (gyventojas) ar jo šeimos nariai).
  • ir toliau bus galima patiems pasirinkti, kokią apskaitą norima tvarkyti: supaprastiną ar apskaitą pagal dvejybinį įrašą. Šis sprendimas turės atitikti gaunamos paramos ar kredito įstaigų, jei jomis naudojamasi, reikalavimus.
  • tais atvejais, kai  reikia parengti finansines ataskaitas, jeigu to reikalauja paramos taisyklės ar paskolas teikianti kredito įstaiga, tikslinga rinktis dvejybinę apskaitą. Visi kiti ūkininkai ir gyventojai, vykdantys žemės ūkio veiklą turės teisę pildyti Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos  žurnalą (naujas pavadinimas – Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalas) popieriniu ar elektroniniu formatu.
  • pasirinkusiems apskaitą tvarkyti dvejybinio įrašo būdu, nei dvejybinio įrašo apskaitos tvarka, nei finansinių ataskaitų formos nesikeičia.

Senojo tipo Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalą galima naudoti iki 2025 m. sausio 1 d., jeigu žurnalo pirmasis lapas užpildomas išbraukiant tam tikrą informaciją ar jos tiesiog nepildant.

Žurnale registruojamos visos pinigų, pirkimo ir pardavimo operacijos, kurios turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Kiekvieno mėnesio įrašams skiriamas atskiras lapas, o mėnesio pabaigoje apskaičiuojamos sumos ,,iš viso“ ir pasirašo jį užpildęs asmuo. Jei vieno lapo mėnesio įrašams nepakanka, tuomet naudojami keli lapai.

Jeigu žurnalas pildomas elektroniniu formatu, tai metams pasibaigus jis turi būti atspausdinamas ir susegamas. Esant poreikiui, elektroniniu formatu užpildytas žurnalas gali būti spausdinamas kiekvieną mėnesį.

Pasirinkusieji popierinį žurnalą, gali jį įsigyti blankais prekiaujančiose parduotuvėse arba Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultavimo biuruose. Pasirinkusieji elektroninį žurnalą – išsisaugoję žurnalo formą – jį pildo kompiuteriu.

Žurnalo  forma ir jo pildymo tvarka yra čia.

Taisyklės yra čia.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių