Vydūno tiesos – įkvėpimo šaltinis šių dienų mokslo bendruomenei

Praėjusį penktadienį Klaipėdos universitete įvyko tradicinis renginys – mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, pritraukęs daugiau nei 130 dalyvių. Konferenciją atidarė pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė bei Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Konferencijoje dalyvavo LR Seimo narys prof. dr. Algimantas Kirkutis – šios konferencijos pradininkas, Seimo narys Dainius Kepenis, Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės prezidentas, ES parlamento narys prof. Liudas Mažylis ir kiti garbūs svečiai.

Pasak pirmosios šalies ponios D. Nausėdienės: „Įstatymų lygmenyje esame apsibrėžę Vydūno idėjomis pagrįstą sampratą, kad visuomenės sveikata yra visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė. Mūsų visų pareiga – ieškoti būdų, kaip šią visapusės gerovės sampratą tinkamai įgyvendinti tiek strateginiame, tiek taktiniame lygmenyse“. Kalboje ponia pabrėžė būtinybę integruoti sveikos gyvensenos mąstymą ir elgesį į kasdienius pasirinkimus, priimant sprendimus tiek tarptautiniu, tiek valstybės, tiek savivaldybių ir bendruomenių, ir net šeimos ar asmens lygiu.

„Tai jau 24 metus skaičiuojanti nacionalinė-mokslinė-praktinė konferencija, kuri suburia Mažosios Lietuvos šviesuolio rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno  kūrybos, minčių, skleistų idėjų sekėjus ir puoselėtojus, Klaipėdos universiteto akademinę bendruomenę.“ – atidarymo kalboje teigė rektorius A. Razbadauskas.

Po atidarymo ir plenarinės sesijos, dalyviai pasiskirstė dirbti keturiose sekcijose: Sveikatos ir socialinės gerovės link, Filosofiniai sveikos gyvensenos aspektai, Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas, Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra. Savo naujausių tyrimų rezultatais dalijosi 61 autorius. Šių metų konferencija išskirtinė ir tuo, kad  jos metu dalyviai ne tik galėjo paklausyti įdomių pranešimų, bet ir padiskutuoti sveikatinimo ir sveikatos tausojimo, profilaktikos klausimais.

Tą pačią dieną pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė susitiko ir su Klaipėdos universiteto studentais, vykdančiais aktyvią savanorystės veiklą Caritas paramos organizacijoje. Studentai mielai pasidalijo savo patirtimis ir veikla, kuri KU studentams padėjo labiau pažinti save, išmatuoti savo žmogiškumo gylius, įsilieti į naują bendruomenę. Užsienio studentai pabrėžė, kad ši veikla jiems padėjo lengviau integruotis į visuomenę, praplėsti artimų draugų ratą.

KU Sveikatos mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Rita Vaičekauskaitė priminė, nuo ko prasidėjo KU ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos organizacijos Caritas bendrystė: „2023 m. rugsėjo 1 d. kartu pradėjome įgyvendinti studentų savanorystės programą, kurios tikslas studentus, laisvu nuo paskaitų metu, pakviesti dirbti į savanoriškas veiklas su socialinės rizikos, pagyvenusiais asmenimis ir kitais socialinę atskirtį patiriančiais. Studentai labai noriai įsijungė į šią programą. Šiais mokslo metais dalyvauja 15 studentų iš įvairių fakultetų. Universitetas skyrė 24,000 eurų paramą  stipendijoms. Į savanorystės programą yra aktyviai įsitraukę ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Klebonas Mindaugas Šlaustas ir  KU kapelionas Andrius Vaitkevičius“. 

Universitetas vadovaujasi užsienio šalių patirtimi, kuri liudija, kad savanorystė padeda studentams ugdyti bendravimo, empatijos, disciplinos, socialinio solidarumo gebėjimus, kurie labai svarbūs šiuolaikinio jaunimo tolesniame gyvenime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių