Žemaičių žemėj giesmes giedojo ir gargždiškiai

Iki liepos 12-osios tęsis liepos pradžioje prasidėję Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Liepos 4-oji – katechetų ir švietimo darbuotojų diena bei Gargždų dekanato diena. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija prieš kelerius metus įtraukta į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Sumos Mišiose giedojo Gargždų parapijos didysis choras, vadovaujamas Petro Katauskio. Beveik visos Gargždų dekanato parapijos priklauso Klaipėdos rajonui, tad į iškilmę dalyvauti atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas, vicemerės Violeta Riaukienė, Jolanta Kitra, kiti atsakingi rajono, Savivaldybės darbuotojai.

Kartu su dekanato parapijų klebonais gausiai atvyko ir maldininkų iš dekanato parapijų. Buvo maldininkų, atvykusių ir iš kitų vyskupijų. Dalyvavo Klaipėdos universiteto atstovai, tarp jų ir gargždiškis kun. teol. dr. doc. universiteto akademinės sielovados kapelionas, Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius Andrius Vaitkevičius.

Po Sumos grupė maldininkų, vadovaujami Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus, išsiruošė eiti giedoti Kalnus aplankant visas koplyčias, kiti liko eiti ir giedoti Kalnų giesmes Bazilikoje. Čia vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Gargždų parpijos klebonas dekanas kan. Jonas Paulauskas. Giedojimui vadovavo į Gargždų dekanato dieną Žemaičių Kalvarijoje atvykęs Varnių klebonas kan. Andriejus Sabaliauskas, jam talkininkavo Gargždų dekanato giesmininkai.

„Tegu šventojoj žemėj džiaugsmas skamba, nes čia kiekvienas sau malonių randa… – giedama baigiamosiose Kryžiaus Kalnų giesmėse. – tegu sugrįžta visi nuraminti ir atgaivinti.“ Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atlaidai vyksta kiekvieno mėnesio antrą dieną.

Kazimiera SIPIENĖ

Aut. nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių