2020 Liepos 07
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Gėlės ir giesmės mylimam klebonui

Parapijos kleboną kan. J. Paulauską sveikino didysis parapijos choras.

Gyvenimas prasideda gimimu. Gal vaikystėje gimtadienis – tik linksma šventė, o toliau ji darosi vis svarbesnė, prasmingesnė, paskatina susimąstyti, kas pasiekta, nuveikta ar reikalinga, ar norima ką nors savo gyvenimo programoje keisti, taisyti klaidas, padaryti jį prasmingesnį.

Praėjusį sekmadienį Gargždų parapijos klebonas dekanas kanauninkas Jonas Paulauskas šventė 69-ąjį gimtadienį. Šiemet jis paženklintas 40 metų kunigystės sukaktimi, iš jų daugiau nei 30 metų skirta Gargždų parapijai. Daug nuveiktų darbų, kasdieninės, kasmetinės veiklos, dvasinės Bažnyčios, mūrinės bažnyčios statyboje ne tik Gargžduose, bet ir kaimyninėse parapijose. Tuo stebisi daugelis. Jausdami pagarbą ir dėkingumą parapijiečiai rinkosi gausiau, pasiryžę pasimelsti, pasveikinti gėlės žiedais, nuoširdžiausiais palinkėjimais. Didysis parapijos choras šventinę nuotaiką ir iškilmę įprasmino skambiu giedojimu. Dažnos prieššventinės choro repeticijos buvo ne veltui.

Padėkos šv. Mišias sekmadienį 12 val. aukojo gimtadienį švenčiantis klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Jam asistavo svečias kunigas iš Rietavo Česlovas Degutis ir parapijos vikaras Mindaugas Stonys. Po Mišių arčiau altoriaus atkeliavo didžiojo parapijos choro dalyviai, parapijiečiai, organizacijų atstovai. Jie gėlių žiedais, nuoširdžiais palinkėjimais, skambių giesmių posmais sveikino parapijos kleboną kanauninką.

Gėlių puokšte, nuoširdžias žodžiais, geriausiais linkėjimais gimtadienio proga kleboną sveikino rajono meras Bronius Markauskas, vicemerė Violeta Riaukienė. „Mes panašią tarnystę turime abu, – sakė meras. – Jūs, klebone, rūpinatės dvasine Jums pavestųjų gerove, sveikata, reikalingais patarnavimais, bažnyčia ir jos aplinka, aš rūpinuosi gyventojų materialine gerove.“

Pirmadienį 12 val. šv. Mišias aukotojų intencija už gimtadienį švenčiantį kleboną kanauninką koncelebravo penki kunigai. Atvyko pasimelsti iš Gargždų parapijos kilęs dabar Luokės parapijos klebonu dirbantis Virginijus Palionis, Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos klebonas vicedekanas Viktoras Daujotis. Po Mišių jie sveikino kan. J. Paulauską, dėkodami už nuoširdumą bendraujant, dalijantis vertinga ilgamete tarnystės klebono pareigose patirtimi, patarimais.

Linkėjimai, sveikinimai turi prasmę ir tampa tikrove tik tada, jei jie palydimi malda, prašoma Dievo pagalbos, palaimos.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotr.


Taip pat skaitykite:

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Gera, kur mes

Ką jau ką, o gražias…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook