• 29 lapkričio, 2021
|

Aistras įplieskė sprendimas mokyklų direktoriams didinti atlyginimus

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovai gali džiaugtis. Praėjusią savaitę vykusiame Tarybos posėdyje politikai priėmė sprendimą, dėl kurio daugelio jų algos didės. Tam papildomai per metus reikės skirti beveik 117 tūkstančių litų. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos rajono susivienijimas pasipiktinęs tokiu Tarybos sprendimu ir jaučiasi apgautas. Mat profsąjungos ir politikų derybose buvo susitarta vadovautis solidarumo principu ir mokyklų vadovų atlyginimų koeficientus sieti su įstaigos pedagogams nustatytais koeficientais. Jei mokyklos mokytojams nustatyti mažiausi koeficientai, tai jie neturėjo būti didinami ir vadovams. Deja, susitarimai Tarybos posėdyje buvo pamiršti, ir politikai be didelių diskusijų visiems rajono švietimo įstaigų vadovams nustatė tarnybinio atlyginimo koeficiento vidurkius.

Siūlyta solidarizuotis su pedagogais

Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“. Jame švietimo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams padidintas tarnybinių atlyginimų koeficientas. Remiantis nauju tvarkos aprašu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai buvo parengtas sprendimo projektas dėl naujų koeficientų tvirtinimo, kuriuo siūlyta visiems švietimo įstaigų vadovams taikyti tarnybinio atlyginimo koeficiento vidurkius. Svarstant šį sprendimo projektą Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje kilo diskusijų. Jame dalyvavusi Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkė Birutė Vaičikauskienė akcentavo, kad koeficientai turėtų būti taikomi laikantis solidarumo principo: jei mokyklos pedagogams taikomas minimalus koeficientas, tai ir vadovui turėtų būti taikomas minimalus. Atsižvelgus į išsakytus pastebėjimus, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius buvo įpareigotas organizuoti pasitarimą šiuo klausimu su Švietimo įstaigų direktorių taryba ir profesinės sąjungos atstovais. Toks pasitarimas Švietimo skyriuje įvyko likus porai dienų iki Tarybos posėdžio. Pasak B. Vaičikauskienės, susirinkime daug diskutuota, bet prieita prie bendro sutarimo, kad mokyklų vadovų atlyginimų koeficientai turi būti siejami su įstaigos pedagogams nustatytais koeficientais. Mokyklose turėtų būti taikomas solidarumo principas. Jei mokyklos mokytojams nustatyti mažiausi atlyginimų koeficientai, tai ir vadovams turėtų būti nustatyti mažiausi koeficientai, jei pedagogams nustatyti vidutiniai koeficientai, tai ir vadovams – vidutiniai. Remiantis šiuo sutarimu Tarybai buvo parengtas antras sprendimo projektas dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų tvirtinimo.

Profsąjunga pasijuto apgauta

Tačiau po sklandžių derybų profesinės sąjungos narių laukė nemaloni staigmena. Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Tarybos posėdyje Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius Tarybos nariams pateikė ne naująjį, pasitarimo metu suderintą ir solidarumo principu pagrįstą sprendimo projektą, bet pirmąjį projekto variantą, kuriame visiems švietimo įstaigų vadovams siūloma taikyti tarnybinio atlyginimo koeficiento vidurkius. Posėdžio transliaciją internetu stebėjusią B. Vaičikauskienę toks vedėjo sprendimas šokiravo. „Nesuprantu, kas turėjo įtakos tokiam A. Petravičiaus poelgiui? Visi pasitarėme, o aš nusprendžiau – čia gal tokia taktika“, – piktinosi profsąjungos pirmininkė. Šią situaciją paprašytas pakomentuoti Švietimo skyriaus vedėjas teigė, jog Tarybos nariai buvo informuoti apie abu projekto sprendimus. Anot jo, naujasis, kuriame siūloma vadovautis solidarumo principu, Tarybos nariams buvo išsiuntinėtas elektroniniu paštu posėdžio išvakarėse. „Teikdamas sprendimo projektą Tarybos nariams aš užsiminiau, kad yra ir antrasis variantas. Jis buvo išsiųstas visiems Tarybos nariams, todėl nė vienas negali sakyti, kad jo negavo ar nematė. Sprendimus priima politikai, ir jie nubalsavo už pirmąjį sprendimo projektą“, – aiškino valdininkas. Tačiau Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkė B. Vaičikauskienė įsitikinusi, jog šioje situacijoje Tarybos nariai buvo apgauti. „Kodėl posėdyje jiems nebuvo aiškiai pasakyta, kad yra du sprendimo projektai ir politikai negalėjo pasirinkti, už kurį balsuoti. Juk daugelis elektroniniu paštu siųsto projekto galėjo net nepastebėti. Jį reikėjo pateikti posėdyje kartu su pirmuoju“, – buvo įsitikinusi ji. Paklaustas, kodėl išties Tarybos nariams nebuvo pateikti abu sprendimai ir neleista pasirinkti, už kurį balsuoti, A. Petravičius sakė: „Posėdžiui pirmininkauja meras, jis atsako už teikiamus sprendimo projektus. O sprendimą priima Taryba. Ji apsisprendė, tad čia yra ne Petravičiaus, o Tarybos sprendimas.“

Atsieis 117 tūkstančių

Švietimo skyriaus vedėjas „Bangai“ pasakojo, jog Tarybai teikti pirmąjį sprendimo projektą paskatino ir kitų rajonų savivaldybių patirtis: „Posėdžio išvakarėse bendravau su Klaipėdos apskrities švietimo skyrių vedėjais, kalbėjome ir apie atlyginimus. Sužinojau, jog Šilutės, Kretingos, Skuodo ir Palangos rajonų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatė tarnybinio atlyginimo koeficiento vidurkius. Kaimyninių savivaldybių patirtį pristačiau ir Tarybos posėdyje.“ B. Vaičikauskienė skeptiškai vertino A. Petravičiaus norą remtis kitų patirtimi. „Juk tuos reikalingus beveik 117 tūkstančių litų reikės rasti Klaipėdos rajono biudžete, o ne Kretingoje, Skuode ar kitur. Gal vis dėlto reikėtų atsilaikyti prieš bandos instinktą – kur visi, ten ir aš?“ – retoriškai klausė ji.

Tarybos priimtam sprendimui visiems švietimo įstaigų vadovams taikyti tarnybinio atlyginimo koeficiento vidurkius įgyvendinti iš viso reikės 116,8 tūkstančių litų. Iš jų – 71,1 tūkst. litų iš mokinio krepšelio lėšų ir 45,7 tūkst. litų iš Savivaldybės biudžeto.

Šiuo metu Klaipėdos rajono mokyklų vadovų atlyginimai, priklausomai nuo mokinių skaičiaus mokykloje ir turimo koeficiento, siekia vidutiniškai nuo maždaug 3000 iki beveik 5000 litų. Pavyzdžiui, Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktoriaus alga yra 4394 Lt neatskaičius mokesčių, Agluonėnų pagrindinės mokyklos direktorės – 3623 Lt, Endriejavo vidurinės mokyklos direktorės – 3687 Lt.


  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius pastebėjo, jog apskritai nustatyti atlyginimus pedagogams yra pakankamai sudėtinga: „Įvestos atlyginimų koeficientų žirklės į švietimo bendruomenę įnešė daugiau sumaišties, nepasitenkinimo nei naudos. Labai panašų atlyginimą gauna pradinių klasių mokytoja, kuri dirba su 7 vaikais, ir mokytoja, kuri dirba su 23 vaikais. Atlyginimo skirtumas yra tik simbolinis. Bet kuo kalti mokyklų vadovai, jei mokinio krepšelio skaičiavimo metodika nėra tobula. Dviejų panašų vaikų skaičių turinčių mokyklų direktorių atlyginimai taip pat gali skirtis keliais šimtais litų. Todėl, manau, jog Tarybos sprendimas visiems švietimo įstaigų vadovams mokėti atlyginimo vidurkį, yra teisingas. Pritrūkus mokinio krepšelio lėšų, situacijai įstaigose pradėjus blogėti, prie šio klausimo bus galima grįžti.“

  • „Iš viso to socialinės partnerystės farso Lietuvoje ir mūsų rajone galima vienintelė išvada – nepasitikėk niekuo, ypač politikais ir valdininkais, nes jiems rūpi tik asmeninė nauda ir postai, tik jiems norisi gyventi geriau, tik jiems krizė baigėsi. O į švietimą atėjusi krizė nesiruošia išeiti, juk mokytojai kantrūs ir tąsytis po teismus neturi nei laiko, nei sveikatos. Neįsivaizduoju, kaip turės jaustis vadovai tose švietimo įstaigose, kuriose pedagogams taikomas minimalus atlyginimo koeficientas, o vadovui – vidutinis“, – svarstė LŠĮPS Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkė Birutė Vaičikauskienė.

  • Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė Violeta Riaukienė: „Balsavime dėl naujų atlyginimo koeficientų tvirtinimo švietimo įstaigų vadovams aš nedalyvavau. Tokį mano sprendimą lėmė faktas, jog pristatant klausimą nebuvo pateiktas antrasis sprendimo projektas. Mačiau, jog jis buvo atsiųstas elektroniniu paštu, tačiau esu įsitikinusi, jog abu sprendimo projektai turėjo būti pateikti balsavimo metu, kad politikai būtų galėję apsispręsti, už kurį nori balsuoti.“

  • Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas:

    „Savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl švietimo įstaigų vadovų atlyginimų 2014 metams, vadovavosi 2013 metų gruodžio mėnesio švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl švietimo įstaigų vadovų atlyginimų bei jau daug metų nusistovėjusia praktika mūsų bei aplinkinėse savivaldybėse. Savivaldybė, vadovaudamasi šia nerašyta taisykle, švietimo įstaigų vadovams visada nustatydavo atlyginimo „šakutės“ vidurkį. Šis principas per daug metų tapo vadovų teisėtų lūkesčių pagrindu, tikintis iš Savivaldybės tarybos objektyvių, sąžiningų ir visiems vienodai teisingų sprendimų. Šių principų laikymosi reikalausime ir iš švietimo įstaigų vadovų, kai bus peržiūrimi jų vadovaujamų kolektyvų darbuotojų atlyginimai.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių