Bus tęsiami Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių stebėjimai

Aplinkos apsaugos agentūra toliau tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su Gamtos tyrimų centro mokslininkais ir 2022/2023 m. šaltuoju periodu planuoja vykdyti Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių stebėseną. Žiemojančių jūros paukščių tyrimai bus atliekami visoje Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje – Sambijos plynaukštėje ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje, bus įvertinta paukščių rūšinė sudėtis, gausumas ir pasiskirstymas.

Projekto metu, be apskaitų iš laivo, taip pat bus surinkta informacija iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) apie žiemojančių jūros paukščių gausumo stebėseną 2022/2023 m. žiemą, vykdytą Baltijos jūros pakrantėje. Pagal žiemojančių paukščių populiacijos gausumą bus nustatyta jūros aplinkos būklė.

Monitoringas vyks 2022 m. gruodžio – 2023 m. kovo mėn. Ankstesnės tokios apskaitos iš laivo buvo vykdomos 2021 m. vasario-kovo mėn.

Lietuvos jūros priekrantė ir teritoriniai vandenys svarbi teritorija žiemojantiems jūros paukščiams. Lietuvos akvatorijoje yra paukščių apsaugai svarbių „Natura 2000“ teritorijų. Lietuvos teritorijoje sutinkama apie 30 jūros paviršiuje, vandens storymėje ar dugno organizmais – bentosu – besimaitinančių jūros paukščių rūšių: juodakakliai ir rudakakliai narai, nuodėgulės, ledinės antys, juodosios antys, klykuolės, gagos, dančiasnapiai, kragai ir kt.

Žiemojančių vandens paukščių sankaupų apskaita žiemojimo laikotarpiu leidžia įvertinti jūros paukščių populiacijų gausumą ir jų ilgalaikius pokyčius, kurie leidžia spręsti apie jūros ekosistemos būklę.

2006–2011 m., 2012–2017 m. ir 2021 m. stebėsenos duomenys parodė, kad vandens paviršiuje ir dugno bestuburiais besimaitinančių paukščių būklė, pagal atskirų rūšių gausumą, buvo bloga.

Lentelė. Žiemojančių jūros paukščių gausumo rodiklio vertinimo 2021 m. rezultatai bei jų palyginimas su 2006–2011 m. ir 2012–2017 m. laikotarpių vertinimu. GAB – siektinos geros aplinkos būklės vertės (1. atskirų paukščių rūšių gausumas, ind. ir 2. santykinė geros būklės funkcinę grupę sudarančių paukščių rūšių dalis)

Aplinkos ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių