• 11 rugpjūčio, 2022
|

Dienos centruose susiformuoja pozityvų požiūrį į gyvenimą

Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centruose veikia Vaikų dienos centrai, kuriuos lanko socialinės rizikos bei remtinų šeimų vaikai. Čia jie sportuoja, kuria rankdarbius, Išsvyka pas pasieniečius.piešia, yra mokomi namų ruošos, išlaidų planavimo, ugdomi higienos įpročiai, padedama atlikti namų darbų užduotis. Didžiausias pasiekimas – įgytas vaikų pasitikėjimas, kuris leidžia išgirsti ir tinkamai spręsti iškilusias problemas.

Sulaukia psichologinės pagalbos

Apie 40 mokyklinio amžiaus vaikų kasdien praveria Gargždų ir Priekulės Vaikų dienos centrų duris. Dažniausiai juos čia nukreipia seniūnijų socialiniai darbuotojai, kai tėvai nepakankamai prižiūri savo atžalas, yra netinkamos gyvenimo sąlygos. Taip pat kreipiasi ir mokyklų socialiniai pedagogai, kai išryškėja moksleivių pasiekimų spragos, atsiranda probleminis elgesys. Prireikus, vaikams gali būti teikiama psichologinė pagalba. Dienos centrų darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijų socialiniais darbuotojais, Psichikos sveikatos centru, Pedagogine psichologine tarnyba, Visuomenės sveikatos biuru, Gargždų dekanato šeimos centro atstovais, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos skyrių specialistais, policijos pareigūnais.

Nuoširdžiai bendrauja su lankytojais

Savivaldybėje veikia Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba, kurioje svarstoma, kaip efektyvinti socialinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimą, analizuojama rajono situacija, sprendžiamos iškilusios problemos. Tarybos pirmininkė, Savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Ekskursija į gaisrinę.Cirtautaitė atkreipė dėmesį, kad tiek įstaigų vadovės, tiek socialiniai darbuotojai yra aktyvūs, gerai pažįsta centro lankytojus, gilinasi į jų asmenines problemas, padeda jas spręsti. Vicemerė pasidžiaugė, kad itin nuoširdžiai su socialinės rizikos šeimomis ir kitų šeimų vaikais dirba Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė, socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė, Priekulės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Jolanta Laurinavičienė.

Sudaromas ugdymo ir pagalbos planas

Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė V. Lygnugarienė sakė, kad kiekvienam vaikui sudaromas individualus pagalbos planas pusmečiui, surenkama informacija apie jį ir artimuosius, siunčiami paklausimai į mokyklą, lankomasi namuose. „Vaiko adaptacijos laikotarpiu stebime jo gebėjimus, poreikius, fiksuojame problemas, atliekame išsamų vaiko situacijos tyrimą ir, atsižvelgdami į visa tai, sudarome naują ugdymo ir pagalbos planą. Pastebėjome, kad dažnai tėvai nesirūpina vaikų sveikata. Dalis ateina nuolat alkani, nesirūpinama higiena, apranga, mokyklai reikalingomis priemonėmis, vaikai gyvena prastose buitinėse sąlygose“, – kalbėjo įstaigos vadovė. Ji akcentavo, kad tėvams nepatinka specialistų kontrolė, todėl vaikai patiria socialinę izoliaciją. „Po socialinio darbuotojo skambučio tėvai nebeleidžia vaikų į centrą keletą dienų“, – apgailestavo direktorė. Nors centro darbuotojai organizavo pozityvios tėvystės mokymus tėvams, kurie buvo siūlyti visoms centrą lankančioms šeimoms, tačiau iš jų dalyvavo tik 8 šeimos.

Trūksta patalpų ir transporto

Pasak Priekulės socialinių paslaugų centro darbuotojos J. Laurinavičienės, dienos centras sudaro sąlygas susiformuoti pozityvų požiūrį į gyvenimą, skatina kūrybiškumą, suteikia galimybes saviraiškai. Pavyzdžiui, drauge kepamos picos, žaidžiamas biliardas, organizuojami kultūriniai renginiai, kuriuose vaikai atskleidžia savo gabumus. Jau aštuonerius metus įgyvendinamas projektas „Būkime drauge“ (vertė 52 800 Lt), kuriame dalyvauja 33 šeimų 57 vaikai iš Priekulės, Agluonėnų, Veiviržėnų ir Judrėnų seniūnijų. Socialinė darbuotoja išskyrė ir problemas. Tai – patalpų, transporto trūkumas, bendradarbiavimo su tam tikromis institucijomis stoka, sudėtingas bendravimas su tėvais.

Planuojami nauji centrai

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryboje kalbėta ir apie ateities perspektyvas. Savivaldybės veiklos plane iki 2020 m. numatyta įkurti du naujus centrus Veiviržėnuose ir Kretingalėje, todėl jau dabar reikia pradėti ieškoti galimybių. Taip pat siūlyta, kad socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos signalinių šeimų vaikams būtų pradėtos teikti anksčiau, negu šios šeimos įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Tarybos pirmininkė, vicemerė Rūta Cirtautaitė atkreipė dėmesį į tai, kad dėl netobulų įstatymų pasitaiko atvejų, kai abu nedirbantys tėvai gauna socialines pašalpas, jų atžalos lanko darželį, kurio mokestį kompensuoja Savivaldybė. Tuo tarpu dirbantys tėvai laukia eilėje, kol jų vaikai galės lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Taip neturėtų būti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių