Garbės pilietis – Gargždų mokytojas, sėjęs meilę žmonių širdyse

Gargždų miesto gimtadienio šventės iškilmingiausias renginys – Gargždų miesto garbės piliečio nominavimas pirmąkart vyko Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šeštadienį nuo aplodismentų aidint bažnyčios skliautams ilgametis pedagogas, miesto istorijos žinovas ir puoselėtojas Edvardas Cirtautas tapo 28-uoju Klaipėdos rajono garbiųjų žmonių plejados nariu.

Prieš šv. Mišių auką į susirinkusiuosius šiltu ir pagarbiu sveikinimo žodžiu kreipėsi Gargždų miesto garbės pilietis, klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Jaudinančiai skambėjo „Lietuvos balso“, „El Fuego“ grupės nario Pauliaus Bagdanavičiaus atliekama „Ave, Marija“, Mišiose iškilmingai giedojo Gargždų bažnyčios didysis choras, kuriame ne vienus metus taip pat yra giedojęs ir nominantas E. Cirtautas.

Renginio vedėja, Gargždų kultūros centro direktorė Vaida Skuodienė ceremonijos dalyviams priminė gyvenimišką išmintį: už laiką svarbesni yra žmogaus darbai. Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas pagarsino rajono Tarybos liepos 12 d. sprendimą dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo E. Cirtautui. Sveikindamas garbųjį gargždiškį rajono vadovas akcentavo, kad moderniųjų technologijų pasaulyje kaip niekada svarbus yra žmonių bendrystės, nuoširdumo, dėmesio vienas kitam puoselėjimas. „Dirbtinis intelektas niekada neatstos artimų žmonių vaidmens, niekada neatstos dvasinių vertybių, kurias Jūs puoselėjote savo gyvenime. Jūs neužėmėte aukštų pozicijų, bet palikote daug meilės kitų žmonių širdyse. Ačiū už jūsų darbus, už gėrį, kurį sėjote žmonėse“, – kalbėjo meras, E. Cirtautui įteikdamas Garbės piliečio regalijas.

„Šią iškilmingą akimirką nerastume tinkamesnių žodžių kaip padėka ir pagarba. Garbės pilietis – ne tik titulas, tai ir Jūsų darbų, Jūsų nuopelnų įvertinimas. Jūs buvote mokytojas, kuris mokė ne tik iš vadovėlių. Savo asmeniniu pavyzdžiu kvietėte būti dorus, kuklius, darbščius“, – sveikindama E. Cirtautą sakė rajono vicemerė Ligita Liutikienė.

Edvardas Cirtautas už nuopelnus Lietuvos valstybei yra apdovanotas Lietuvos karaliaus Mindaugo 750-ies metų jubiliejaus ženklu, Gargždų miesto atminimo ženklu.

„Edvardas Cirtautas, baigęs Klaipėdos mokytojų institutą, kelis dešimtmečius dirbo pradinių klasių ir matematikos mokytoju Gargždų vidurinėje mokykloje (dabar „Minijos“ progimnazija). Jis buvo gabus, reiklus, pareigingas, atsakingas, didžiulį autoritetą tiek tarp kolegų, tiek tarp mokinių ir tėvų pelnęs pedagogas. Kuklus pradinių klasių mokytojas kuklioje Gargždų mokyklos klasėje mokė ne tik abėcėlės ir matematikos, jis skatino savo mokinius pakelti akis į žvaigždes, išgirsti piliakalnio paukščių čiulbesį, išjausti Minijos grožį. Mokytojas ugdė laisvą asmenybę ir ugdė būsimai laisvei – ugdyti, o ne štampuoti toks yra tikrasis švietimo siekis, kurį Lietuvoje ir dabar tebepuoselėjame“, – kalbėdama akcentavo Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė.

Į iškilmingą ceremoniją gausaus artimųjų būrio atlydėtas ilgametis Gargždų šviesuolis Edvardas Cirtautas dėkodamas už garbingą įvertinimą kaip ir visada buvo kuklus ir paprastas: pirmiausia padėkojo visiems už gražų sugyvenimą, palinkėjo gerų darbų ir sveikatos, o miestui – klestėjimo. Edvardo dukra Ona Girkontienė po iškilmingos ceremonijos „Bangai“ sakė, kad visa šeima labai džiaugiasi tėvelio, senelio, prosenelio įvertinimu. „Esame laimingi, kad tėtis sulaukė šios džiugios ir svarbios dienos savo gyvenime“, – jautriai atsiliepė O. Girkontienė.

E. Cirtautas kartu su šviesaus atminimo žmona Janina užaugino ir suteikė aukštuosius išsilavinimus 2 sūnums ir 2 duk­roms, kurios taip pat pasirinko pedagogių specialybes. Edvardo ir Janinos šeimos darnumas, jų kultūrinė, švietėjiška veikla buvo gyvas pavyzdys kitoms gargždiškių šeimoms. 2011 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Edvardo ir Janinos Cirtautų šeimai suteikė Šeimos ambasadorių titulą.

E. Cirtauto kandidatūrą Gargždų miesto garbės piliečio vardui Atrankos komisijai teikė Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ ir Gargždų kultūros centras. Sprendimas teikti siūlymą Garbės piliečio vardą skirti būtent E. Cirtautui komisijos narių buvo priimtas vienbalsiai.

Naująjį Gargždų miesto garbės pilietį sveikino Seimo narys Petras Gražulis, buvę kolegos pedagogai, mokiniai ir jų tėvai, kaimynai, giminės, o širdingų sveikinimų laviną užbaigė didysis bažnyčios choras, sugiedojęs „Ilgiausių metų“ ir palinkėjęs Dievo palaimos.

„Bangos“ informacija
Andriaus JOKUBAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių