Gargždų bažnyčioje melstasi už mirusiuosius

Gargždų parapijos klebono kan. Jono Paulausko bei kitų iniciatyva Gargždų bažnyčioje Mišių aukoje praėjusį birželio antradienį buvo prisiminti parapijoje palikę gilius pėdsakus mirę vyskupai, kunigai bei kiti.

Po šv. Mišių iš dešinės – Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Stanislovas Anužis, Klaipėdos apskrities policijos kapelionas kun. Vidmantas Daugėla, kun. Ferdinandas Žilys iš Klaipėdos, Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas, Luokės parapijos klebonas Virginijus Palionis, garbės kan. Juozas Vaičius iš Klaipėdos, Gargždų parapijos vikarai kun. Mindaugas Stonys, kun. Kęstutis Vainorius.

Melstasi už vyskupą Antaną Vaičių, minint 13-ąsias mirties metines. Jis dažnai lankėsi Gargždų bažnyčioje, daugelis vyskupą gerai prisimena, jį pažinojo. 1989 metais vysk. A. Vaičius pašventino naujos bažnyčios kertinį akmenį. Prisimintas klebonu dirbęs, vėliau tapęs vyskupu Juozapas Pletkus. Jie palaidoti Telšiuose prie katedros šventoriuje. Buvo pagerbti ir kiti mirę dvasininkai, jų artimieji.

Šventų Mišių koncelebracijoje dalyvavo devyni išėjusiuosius amžinybėn gerai pažinę bei su jais bendravę kunigai. Atvyko vyskupo A. Vaičiaus sūnėnas garbės kan. Juozas Vaičius. Po šv. Mišių jis nuoširdžiai dėkojo už mirusių vyskupų, kunigų bei artimųjų atminimą. Buvo prisiminta ir vyskupo A. Vaičiaus prieš metus mirusi sesuo Ona.

Kazimiera SIPIENĖ

Aut. nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių