Išdėstė savo pozicijas

Trūksta ne tik patirties, bet ir kompetencijos

Praeitame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė pareikalavo manęs atsiprašyti, kai pasakiau, kad jai trūksta kompetencijos. Svarsčiau, gal tikrai perlenkiau, gal tiesiog trūksta vadovavimo patirties. Tačiau paskutiniai įvykiai man parodė, kad minėtai politikei trūksta ne tik patirties, bet ir kompetencijos ir net padorumo. Sakau tai atsakingai ir pabandysiu paaiškinti, kodėl.

Gegužės mėnesio tarybos posėdžio pabaigoje žodžiu pateikiau paklausimą: „Prašau direktoriaus pavaduotoją Rasą Petrauskienę paaiškinti raštu, ką ji, kaip pavaduotoja, kuruojanti švietimą, asmeniškai nuveikė, kad Slengiuose, iki bus įvykdytas mokyklos statybos projektas, padarė, kad būtų pradėta kurti mokykla?“ Sena, beje, dar praėjusioje kadencijoje mano pateikta idėja, kad išsinuomojus patalpas galima pradėti kurti mokyklą. Kai bus pastatytas mokyklos pastatas, jis būtų užpildytas savais, jau susiformavusios mokyklos mokiniais. Atrodo, normalus paklausimas, tereikia tik perkratyti savo atmintį ir keliais sakiniais parašyti, ką padarei, arba pasakyti, kad nieko nepadarei. Kaip ten bebūtų, klausti yra Tarybos nario teisė, o atsakyti – Administracijos darbuotojo prievolė. Tačiau pasirodo ne. Kadangi laiku negavau atsakymo, tai užėjau į sekretoriatą pasidomėti, gal paklausimas iš protokolo neperduotas R. Petrauskienei. Man parodė, kad sistemoje dokumentas perduotas R. Petrauskienei, kuri parašė arba, kaip įprasta sakyti, vizavo dokumentą: „A. Petravičiui, atsakyti Tarybos nariui.“ Va, čia aš ir atsisėdau, ne tik nekompetencija, bet ir nepadorumas pavesti kuruojamo skyriaus vadovui atsakyti, ką tu pati asmeniškai padarei. Na, nebent kai nieko nedarei, tai gal kūrybiškas pavaldinys sukurs ką nors…

Beje, atsakymo iki šiol dar negavau, nors pagal reglamentą reikėjo atsakyti iki kito posėdžio, t. y. birželio 17 dienos.

Svarstant Tarybos posėdyje dėl buhalterijos centralizavimo Rasa Petrauskienė pristatė klausimą. Įdomiausia, kai direktoriaus pavaduotoja prabilo apie bendrą buhalterinę apskaitą. Na, gal čia patirties stoka ar silpnokos žinios. Tuo metu gavau žinutę iš vieno su reforma susijusios įstaigos vadovo, kurioje jis tiesiai šviesiai rašė: „Žiūriu posėdį ir bloga darosi. Rasa Petrauskienė meluoja, susitikimo dėl centralizavimo išsireikalavome mes, direktoriai. Jei ne mes, tai būtų viskas nuplaukę tyliai ramiai…“ Tad ir kyla klausimas, kas ir ko turi atsiprašyti, ar tas, kuris pridarė nesąmonių, ar tas, kuris tas nesąmones pastebėjo. Juk buvo galima viską buhalterijos centralizavime daryti iš eilės, paskelbus idėją aptarti su įstaigom, atlikti analizę, pateikti ją įstaigų vadovams ir susitarti dėl vykdymo, pasekmių ir atsakomybės. Gal ir gera idėja tas centralizavimas, bet gerą idėją dažnai sugadina neatsakingas ir nekompetentingas vykdymas. Neturiu pretenzijų projekto vykdytojams, jie rinko medžiagą, ją apibendrino, susistemino, bet politinius arba viešinimo ir derinimo veiksmus turi koordinuoti ir organizuoti vadovybė. Gerai, kad posėdžio metu opozicijos iniciatyva buvo pritarta klausimo atidėjimui. Didžiausią mano nuostabą sukėlė faktas, kad Rasa Petrauskienė praėjusį antradienį nedalyvavo pristatant ir aptariant buhalterijos centralizavimo projektą su kultūros įstaigų darbuotojais, pati būdama šio projekto savininke.

Na, bet tai manęs nestebina, nes valdžia daro nesąmones nuo viršaus. Štai šios Vyriausybės ministrė teigia, kad Europos Komisija rekomendavo plačiai neviešinti ekonomikos gaivinimo plano, kai tuo tarpu eurokomisaras Virginijus Sinkevičius aiškiai pasako, kad Europos Komisijos nuostata yra kuo platesnės diskusijos.

Ar čia bent kvepia kompetencija. Žinoma, galima vėliau sakyti, kad manęs nesuprato, ar aš norėjau ne taip pasakyti, bet jau žodis išskrido ir ne žvirblis, nepagausi. Niekaip negaliu pamiršti gegužės mėnesio Tarybos posėdyje svarstyto klausimo dėl patirties reikalavimų administracijos vadovui. Prisiminkime, kas agitavo, kad patirties vadovams visai nereikia. Tai šitaip ir gaunasi, tačiau nei patirties, nei kompetencijos iš Vilniaus neparsiveši, Seime jos irgi nedalija, ją reikia įgyti ilgu ir kruopščiu darbu. Tad atleiskite – atsiprašymo dar reikės palaukti.

Vaclovas MACIJAUSKAS,

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas

Dabartinę situaciją galima būtų pavadinti politiko mobingu

Veiksmai, kurių imtasi siekiant spręsti patalpų ugdymui trūkumo klausimus Sendvario seniūnijoje, mokyklos Slengiuose, man yra puikiai žinomi. Savivaldybė ne kartą rašė raštus, taip pat ir dalyvavo pasitarime su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl dalies patalpų Klaipėdos valstybinėje kolegijoje perdavimo Savivaldybei ir dėl finansavimo skyrimo ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris teigė, kad, jų duomenimis, kolegijoje laisvų patalpų nėra, tačiau planuoja ten apsilankyti ir asmeniškai pasidomėti patalpų panaudojimo klausimu.

Savivaldybės vadovybė politiniame lyg­menyje sutarė, kad šį klausimą dėl galimybių panaudoti kolegijos patalpas, bendravimą su ministerija ir pačia kolegija kuruoja meras Bronius Markauskas. Kas ir buvo patvirtinta gegužės mėnesio Tarybos posėdžio metu. Visi kartu siekiame to paties tikslo, kad Sendvario seniūnijoje vaikai turėtų galimybę lankyti ugdymo įstaigas kuo arčiau namų. Atsakymus į paklausimus paprastai rengia pagal kuruojamas sritis dirbančių skyrių specialistai. Tai neturėtų būti naujiena ilgamečiam Tarybos nariui.

Praėjusių metų gruodžio mėnesį buvusioji dauguma biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos optimizavimo projekto paruošiamiesiems darbams sudarė komandą, jos savininku deleguotas tuometinis Administracijos direktoriaus pavaduotojas, projekto vadove paskirta Biudžeto ir ekonomikos skyriaus darbuotoja. Pati Savivaldybėje pradėjau dirbti sausio viduryje. Šios komandos tikslas – išanalizuoti esamą situaciją biudžetinėse įstaigose bei pateikti keletą alternatyvų optimizavimui.

Portfelio komisijai, kurios vadovas yra meras, buvo pristatytos alternatyvų gairės, jas išanalizavus, patvirtinta vienas iš projekto komandos siūlomų variantų.

Pagal parinktą alternatyvą paruoštas projekto planas ir įgyvendinimo gairės.

Noriu atkreipti dėmesį, kad vykdant projektą dėl buhalterijų centralizavimo bendrauta ir ne kartą konsultuotasi su įstaigų buhalteriais, kitų miestų centralizuotų buhalterijų atstovais, į projekto komandą buvo įtraukta ir vienos švietimo įstaigos vadovė. Siekiant plačiau pristatyti ir giliau išdiskutuoti su įstaigų vadovais, šis klausimas gegužės mėnesį buvo nesvarstomas.

Atsakant į klausimą, kodėl nedalyvavau birželio 22 d. vykusiame susitikime su kultūros įstaigų atstovais, tai turėjau tam svarbią priežastį – mero prašymu dalyvavau susitikime su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. Aš taip pat esu ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė. Mūsų Savivaldybėje skiepijimosi rodikliai yra itin žemi, todėl planuojame taikyti įvairius metodus, kurie pakeltų rajone pasiskiepijusių procentą. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad dažnai atsiranda įvairių nenumatytų posėdžių, kuriuose privaloma dalyvauti ir atstovauti Savivaldybei, todėl susitikime su kultūros įstaigų vadovais dalyvavo ir išsamiai klausimą pristatė projekto vadovė.

Parengus sprendimo projektą organizavome susitikimus su biudžetinių įstaigų vadovais, paskirstę įstaigas pagal sritis. Tik turėdami paskaičiavimus, parengę projektą, galėjome pradėti susitikimus su įstaigomis, kad galėtume atsakyti į kylančius klausimus, pasižymėti pastabas. Siekis kalbėti faktų, o ne emocijų kalba.

Gerbiamo Tarybos nario pasisakymų komentuoti neketinu. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į žodžio laisvę. Akcentuočiau, kad ypač pastaruoju metu, pasikeitus politinei situacijai, juntamas pastovus susidomėjimas ir stiprus rūpestis mano asmeniu ir mano atliekamais darbais. Beje, dirbant kartu valdančiojoje daugumoje mano kompetencija nekeldavo nei klausimų, nei abejonių. Dabartinę situaciją jau galima būtų pavadinti politiko mobingu prieš Savivaldybės administracijos darbuotoją. Šis atvejis, sakyčiau, eilinis politiko išpuolis prieš mane. Gerbiamas Tarybos narys nuolat mane viešai puola, įžeidinėja ir menkina. Spręskite patys, ar toks elgesys yra etiškas ir deramas politikui.

Rasa PETRAUSKIENĖ,

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *