Išliekančių dvasinių vertybių gausa Gargžduose

Grupė po Sutvirtinimo sakramento priėmimo su Telšių vyskupu A. Jurevičiumi.

Šeštadienį, birželio 25 dieną, jau iš pat ryto šventiškai pasipuošę visi rinkosi į Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Visus metus lankę bažnyčią, katechezę, pasiruošusieji priimti Sutvirtinimo sakramentą, lydimi Sutvirtinimo kūminų – globėjų, tėvų, giminių ir artimųjų, rinkosi šiam prasmingam įvykiui. Bažnyčioje vaizdžiai pateiktos Šventosios Dvasios dovanos.


Atvyko Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, lydimas generalvikaro Viliaus Viktoravičiaus. Šventė prasidėjo 10 val. Mišiomis. Iš pradžių vyskupas kalbėjo apie Šventosios dvasios dovanas, jų prasmę ir reikšmę kasdienybėje, apie Krikšto, Sutvirtinimo, Švenčiausiojo sakramento reikalingumą. Sutvirtinimo sakramentas buvo teikiamas grupėmis ir tą dieną Ekscelencija jį suteikė 200 parapijiečių ir keletui atvykusiųjų iš kitur. Gargždų parapija pasipildė įkrikščionintų gausiu būriu, kurio ateitis priklausys nuo pasiryžimo naudotis gautomis malonėmis. Vyskupas skatino jaunus žmones jungtis į katalikiškas veiklas, giesmininkų grupes, nepamiršti sekmadienio šventimo.
Sekmadienį, birželio 26 d., Gargždų parapijoje vyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo iš Gargždų kilęs kunigas teol. dr. Andrius Vaitkevičius. Jis teologijos mokslų daktaro vardą apsigynė Popiežiškajame Laterano universitete. Studijavo Vatikane Jono Pauliaus II institute apie šeimą ir santuoką. Pamoksle kun. Andrius vaizdžiai ir įdomiai kalbėjo apie Dievo gailestingumą, atlaidumą šeimoje, buityje, darbovietėse, kasdienybėje. Ir Gargžduose galima įsigyti jo išleistą knygą apie tėvo, motinos, vaiko santykių svarbą.
Po šv. Mišių šventoriuje vyko procesija, giedojo didysis bažnyčios choras. Po pamaldų parapijiečiai sveikino kleboną Joną Paulauską vardo dienos proga, o gėlių puokštėmis dėkojo svečiui kunigui Andriui.


Kazimiera SIPIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių