Klaipėdoje nuo rugsėjo – papildomi etatai vaikų darželiams pietų poilsio problemai spręsti

Siekdama, kad Klaipėdos miesto savivaldybėje esančiuose valstybiniuose darželiuose vaikai galėtų ilsėtis taip, kaip jiems tinkamiausia fiziologiškai, Klaipėdos miesto valdžia planuoja skirti papildomų etatų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms. Taip uostamiesčio valdžia reaguoja į piliečių iniciatyvos raginimą darželių steigėjams užtikrinti galimybę vaikams darželiuose dieną ilsėtis ne tik miegant ar gulint, bet ir užsiimant kita ilsinančia veikla, jeigu vaikas gulėti ar miegoti dieną poreikio jau nebeturi. Kad vaikams darželyje turi būti užtikrintas jų raidai tinkamiausias poilsis, kuris nebūtinai yra miegas, reglamentuojama ir šiuo metu Lietuvoje galiojančioje higienos normoje (HN 75:2016).

Asociatyvinė nuotr.

Atsakydama į raginimus Klaipėdos miesto savivaldybė iniciatyvinei grupei pateikė mero Arvydo Vaitkaus pasirašytą dokumentą. Jame teigiama, kad 47 Klaipėdos miesto švietimo įstaigų vadovai dalyvavo pasitarime, kuriame buvo paviešinta iniciatyvinės grupės įvardinta problema dėl alternatyvaus miegui vaikų poilsio organizavimo trūkumų ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Klaipėdos mero pasirašytame atsakyme į piliečių kreipimąsi teigiama, kad Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal poreikį bus sudaromos darbo grupės iš įstaigų vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir savivaldybės Švietimo skyriaus specialistų, kurios aiškinsis, koks yra poreikis ir galimybės alternatyvioms poilsio formoms organizuoti. Todėl iniciatyvos dėl lankstaus poilsio užtikrinimo atstovai ragina klaipėdiečius, susiduriančius su nelankstumu organizuojant jų vaikų poilsį darželiuose, kreiptis į ugdymo įstaigas raštu ir prašyti užtikrinti šį poreikį. Atsakymo iš ugdymo įstaigos irgi prašyti raštu. Nepavykus susitarti, kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybę.

Klaipėdietė Edita Kentrė asmeniškai susidūrė su rūpesčiu, kad jos vaikas jau atsisakė pietų miego, ir matė, kad jos vaikui netinka, jeigu jis būtų guldomas pokaičio kartu su visais grupės vaikais. Ji kreipėsi raštu į darželio direktorę prašydama, kad jos vaikui būtų sudarytos sąlygos poilsio metu ilsėti kitaip ir jos prašymas buvo patenkintas. Vis dėlto, prie iniciatyvos prisijungusi mažylio mama sakė, kad tas kelias nebuvo malonus: kėlė konfrontaciją darželio tėvų ir pedagogų bendruomenėje.

„Mane neramina tai, kad sąlygos ilsėtis ne lovoje darželiuose suteikiamos vis dar ne visiems, kuriems toks poreikis yra – kažko dar trūksta, kad tai taptų normalia praktika prieinama kiekvienam, kuriam to reikia, o ne tik tam, kuris ryžtasi oficialiems raštams“, – sakė E. Kentrė.

Todėl ją ir kitas panašios problemos siejamas šeimas džiugina Klaipėdos miesto mero ketinimas Klaipėdos miesto darželiuose padidinti etatų skaičių.

„Siekiant gerinti vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę ikimokyklinio ugdymo įstaigose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. bus įsteigta po 2 (vietoje 1,6) mokytojų etatus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse visose 2 mokytojų etatų grupėje neturinčiose ugdymo įstaigose, t.y. padidinta 0,4 etato kiekvienoje ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje”, – dokumente, pateiktame iniciatyvinei grupei, pažadėjo A. Vaitkus.

Klaipėdos miesto savivaldybės lyderystė sprendžiant šią problemą yra pavyzdys ir kitoms Lietuvos savivaldybėms.

„Manau, kad etatų padidinimas visuose darželiuose įgalins visus darželius šią problema spręsti visuotinai taip, kaip buvo išspręsta mano individualiu atveju ir nuo rudens mūsų mieste bus dar daugiau laimingų vaikų ir šeimų“, – sako iniciatyvos atstovė iš Klaipėdos E. Kentrė.

Jau virš 1500 asmenų, siejamų tos pačios problemos, vienijanti pilietinė iniciatyva, kurią palaiko Šeimų asociacija, atliko mokslinių šaltinių apžvalgą, teisinę analizę, nagrinėjo užsienio šalių patirtis, ekspertų išvadas, atliko Lietuvoje darželius lankančių vaikų tėvų ar globėjų apklausą ir rezultatus pateikė visoms Lietuvos savivaldybėms bei kitoms atsakingoms institucijoms. Iniciatyva parodė, kad Lietuvoje nepaisant nei galiojančių teisės aktų, nei aktualių mokslinių šaltinių, vis dar dažniausiai laikomasi praktikos visus be išimties vaikus darželiuose guldyti pietų miegui nepaisant to, kad kai kuriems vaikams tokio poilsio jau nebereikia. Nors pietų miegas ar pogulis vaikams yra labai naudingas, darželiuose būna vaikų, kuriems pietų miego nebereikia, tačiau jų tėvų ar globėjų kreipimaisi į pedagogus ar darželių administraciją dažnai nebūna atliepiami, problema sprendžiama diskriminuojant miego dieną poreikio neturinčius vaikus. Iniciatyva ragina, kad ugdymo įstaigų steigėjai ir pačios ugdymo įstaigos lygiavertiškai užtikrintų įvairias poilsio formas tiek miego poreikį turintiems, tiek neturintiems vaikams.

Pietų miego reforma – neformali piliečių iniciatyvinė grupė, atstovaujanti šeimoms, kurios susiduria su darželiuose vyraujančia privalomo poilsio lovoje dieną problema, siekianti, kad Lietuvoje darželius lankantys vaikai turėtų galimybę ilsėtis jiems tinkamiausia forma.

Iniciatyvą palaiko Šeimų asociacija. Tai judėjimas, siekiantis vienyti šeimas, užsiimti šeimų poreikių advokacija bei švietimu šeimoms ir apie šeimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių