Kovai su blogiu įkvepia Gargždų parapijos globėjas

Kazimieros SIPIENĖS nuotr.: bažnytinėje procesijoje choro giesmės susiliejo su varpų skambėjimu.

Gargždų parapijos tikintieji praėjusį sekmadienį rinkosi į titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. „Tai dangaus ir žemės sujungimo šventė per šv. arkangelą Mykolą – parapijos ir krašto globėją“, – apibūdino atlaidų vedėjas kunigas Astijus Kungys OFM. Maldos dvasią stiprino išskirtinio balso solistė Vilija Mikštaitė, giedojusi Sumos šv. Mišiose. Parapijos „Carito“ savanorės pirmą kartą parapijiečius vaišino arbata ir saldumynais, sulaukė aukų.


Atlaiduose – svečiai kunigai
„Įvažiuodamas į Gargždus pamačiau plevėsuojančią didžiulę vėliavą, kurios fone – miesto simbolis su kalaviju. Jis priminė ir šv. arkangelo Mykolo ženklą. Pagalvojau, kad Gargždai – kovotojų miestas, kitąmet minėsiantis 770 metų sukaktį. Graži jo istorija“, – Sumos pamoksle emocingai, protarpiais žemaičiuodamas, dėstė atlaidų vedėjas kunigas Astijus OFM. Jis sakė esąs liudytojas, kaip buvo statoma ši bažnyčia, kuriama nauja bendruomenė. Atlaidų dieną svečias džiaugėsi stipraus Gargždų bažnyčios Sumos choro giedojimu, liturgija ir akcentavo, jog tai didžiausias Gargždų parapijos klebono kanauninko Jono Paulausko nuopelnas.
Į savo gimtąjį miestą iš Krokuvos parvykęs Sumos šv. Mišiose dalyvavo kunigas Vincentas Tamošauskas OFM CAP. Kunigas Astijus kalbėjo, kad buvęs gargždiškis – pranciškonas kapucinas – keliauja per Lietuvą ragindamas žmones, rūpindamasis, kad garsusis Tėvas Stanislovas būtų paskelbtas palaimintuoju, linkėjo vienuoliui stiprybės.

Atlaidų dieną karitietės (iš kairės) D. Žvirzdinienė, Vida Anužienė ir Danguolė Nekrevičienė vaišino parapijiečius.

Emocingai apie skaudulius
Priminęs, jog Gargždų parapijos globėjas šv. arkangelas Mykolas – kovotojas su blogiu, piktosiomis dvasiomis, kunigas Astijus apgailestavo, kad šiandien piktoji dvasia stipriai veikia „visais frontais“. Anot pamokslininko, baisu, kas dedasi Rytuose – Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. „Pratrūko skaudulys: mūsų tėvai, seneliai prisimena ateistinę propagandą, prievartą, bet katalikų tikėjimas užgrūdino žmones“, – kalbėjo kunigas Astijus. Pasak jo, labai svarbu išsaugoti tikėjimą, kuris stiprina žmogų, padeda ištverti sunkumus. „Aš nesigėdiju savo tikėjimo: restorane prie stalo persižegnoju nustebindamas aplinkinius, įsėdęs į lėktuvą ir jam pradėjus kilti taip pat žeg­nojuosi. Aplinkiniai susižvalgo ir persižeg­noja tikriausiai pagalvoję, kad jau galas“, – emocingai kalbėjo pamokslininkas.
Jis ragino tikinčiuosius savo sodybose statyti koplytstulpius, kryžius, rasti bent kelias sekundes maldai. Kunigas Astijus savo pamokslą baigė žodžiais „laimink, Viešpatie, Gargždų parapijos bendruomenės lyderį kanauninką Joną Paulauską“, kuriuos palydėjo ilgi parapijiečių plojimai.
Kunigas Mindaugas Stonys pagarbiai kalbėjo apie Gargždų dekanato dekano, klebono kan. J. Paulausko nuopelnus parapijai – pastatytus Dievo namus, didelį rūpestį parapijos reikalais, tikėjimo dvasios sklaida.
Parapijiečius žemaitiškai pasveikino kraštietis kunigas V. Tamošauskas OFM CAP.

Po dvasingo koncerto – solistė V. Mikštaitė su koncertmeisteriu Jurijumi Suchanovu, altu Martynu Vytu ir klebonu kan. J. Paulausku.

Linkėjo dalintis meile
Iškilmėje didingai skambėjo bažnyčios Sumos choro giesmės, šv. Mišias pagyvino solistė V. Mikštaitė.
Atlaidų dieną papilkėjęs dangus pragiedrulių nežadėjo, bet po pamaldų susiruošus bažnytinei procesijai staiga nušvito saulė. Išsipildė choro dalyvių svajonė: pirmą kartą procesijoje giedojo bokšte skambant dviem varpams. Kartu su choristais giedojo ir viešnia V. Mikštaitė.
Po pamaldų parapijiečiai neskubėjo skirstytis – išskirtinio, specifinio balso (mecosopranas) savininkė V. Mikštaitė po bažnyčios skliautais atliko muzikinę programą. Tai buvo jaudinančios giesmės, iš kurių ir kūrinys pagal šv. Jono Pauliaus poetinę maldą, pagal V. Kernagio dainą „Baltas paukštis“, o koncertą baigė „Ave Marija“. „Dėkoju Dievui ir visiems už galimybę koncertuoti šioje parapijoje. Čia šilti žmonės gyvena. Čia išgirdau daug gražių minčių, patyriau gerų emocijų… Visus kviečiu dalintis meile. Mums visiems reikalinga pagalba – malda. Ji padės ten, kur niekas negali padėti“, – atsisveikindama ištarė V. Mikštaitė.
Po pamaldų šventoriuje parapijiečių laukė „Carito“ savanorės, siūlančios vaišintis arbata, kava ir saldumynais. Pirmą kartą pamatę šią akciją žmonės būriavosi, vaišinosi ir paaukojo 164 eurus. „Mūsų tikslas buvo prisistatyti visuomenei – ne aukas rinkti, o geranorių paaukotus pinigus panaudosime nepasiturinčiųjų reikmėms, – kalbėjo Gargždų parapijos „Carito“ vadovė Danutė Žvirzdinienė. – Pagalbos reikia ir ukrainiečiams, pabėgusiems nuo karo. Jie ateina pirmadieniais rūbų, daiktų, bet jų aukoti nereikia – dar turime. Vėliau priimsime sezoninius rūbus, avalynę.“

Virginija LAPIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių