Meldinėms nendrinukėms ūkininkai neliko abejingi

Dalyvaudami priemonės veiklos srityje, ūkininkai tvarko natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes, kuriose gyvena nykstančios meldinės nendrinukės.

Jau penkerius metus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Lietuvos ūkininkai neliko abejingi rečiausioms Europos giesmininkėms.

Gyvena tik keturiose Europos šalyse

Meldinė nendrinukė – nykstantis žvirblinių paukščių rūšies paukštelis. Europoje jis gyvena tik keturiose šalyse: Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir mūsų krašte.

Meldinės nendrinukės nyksta ir dėl žmogaus ūkinės veiklos, todėl labai svarbu užtikrinti jų buveinių išsaugojimą. Ūkininkams šiuo atveju tenka itin svarbus vaidmuo: dalyvaudami priemonės veiklos srityje, jie tvarko natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes, kuriose galėtų perėti meldinės nendrinukės. Pagal veiklos sritį šiose teritorijose numatyti krūmų pašalinimo ir sutvarkymo, šienavimo ir nupjautos žolės bei nendrių sutvarkymo, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės bei nendrių išvežimo darbai.

Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus. Svarbu, kad šie plotai patektų į meldinių nendrinukių buveinių teritorijas, atvaizduotas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro viešai prieinamoje paskyroje.

Vienam projektui – iki 85 tūkst. Eur

Paraiškos pagal veiklos sritį „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ buvo priimamos nuo sausio 2 d. iki vasario 28 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) specialistai teigia, kad šįmet gautos 5 paraiškos. Daugiausia jų, trys, pateikta Alytaus teritoriniam paramos administravimo skyriui. Praėjusiais metais gautos 6 paraiškos, tačiau viena jų išregistruota.

Šiais metais paraiškoms finansuoti iš viso skirta 430 811 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui gali siekti iki 85 000 Eur. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad į šią sumą neįskaičiuojamas pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM). Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, prisiima įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatoje patvirtintus darbus. Tvarkymo darbai pradedami einamaisiais metais nuo NMA sprendimo finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

Šiuo metu NMA vertina gautas paraiškas – sprendimas bus priimtas iki birželio pabaigos.

Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Etaplius.lt archyvo nuotr.

Užs. Nr.SL03

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių