Miškų keliams – parama per milijoną eurų

Pasak Arvydo Jokužio (kairėje) ir Vyganto Mikutavičiaus, geri keliai – miškininkų svajonė, kurią gali padėti išpildyti europinė parama.

 

Nuo Naujųjų metų prijungus Rietavo padalinį, valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys taps didžiausiu regioniniu padaliniu Lietuvoje. Jam priklausys apie 60 tūkst. ha valstybinių miškų plotas.

Keliai daro įtaką savikainai

Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio teritorijoje yra 720 kilometrų kelių. „Kaip atskirti, kieno yra žvyrkelis, einantis per mišką? To miško valdytojo, savivaldybės ar privataus asmens?“ – retoriškai klausė miškininkas ir atsakė, kad jei kelias eina per padalinio valdomą mišką, prisiima jį sau. Geras kelias – svajonė, kuri turi didelės įtakos miškovežiais gabenamos medienos savikainai. Problema ta, kad kelių statyba yra brangi. Todėl Telšių padalinio miškininkai džiaugiasi pasiryžę dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ ir gavę apie 85 tūkst. 748 Eur finansavimą.

Anot miškų apsaugos inžinieriaus Vyganto Mikutavičiaus, paraiška buvo pateikta gauti paramą Plungės r. Vieštuvėnų k. Kulių girininkijos 1,9 km ilgio keliui rekonstruoti. „Sankasa ten yra padaryta, reikia įrengti apsisukimo aikštelę, pakeisti kai kurias pralaidas, įrengti naujas nuovažas“, – sakė V. Mikutavičius. Jo teigimu, konkursas rangovui parinkti bus skelbiamas po Naujųjų metų, o projektą reikės įgyvendinti per 2019-uosius.

Priimamos paraiškos

Paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ šiemet priimamos iki spalio 31 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta

1 mln. 158,8  tūkst. Eur paramos lėšų. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Kas finansuojama

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ir jų grupės. Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 m. laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400  tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma negali viršyti 400 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Pagal šią veiklos sritį finansuojamas miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos. Paramos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje. Tačiau šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti išskirtos paraiškoje atskirai nuo kitų tinkamų finansuoti kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidaus kelias ne miško žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu miško keliu.

Kriterijai ir balai

Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30. Jei pareiškėjas yra privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai, jei privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – 15 balų, jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse –  20 balų, jei projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – 20 balų, jei investuojama į ūkinius miškus – 15 balų, jei pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, jei pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai.

Ritos Nagienės nuotr.

Užsak. Nr. 11

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių