Nauji varpai Gargždų bažnyčioje šnekins parapijiečių širdis

Edvino BRUŽO nuotr.: Telšių vyskupas A. Jurevičius pašventino naujuosius varpus.

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje praėjusį sekmadienį šv. Mišiose dalyvavę parapijiečiai plojimais pasveikino naujųjų varpų skambėjimą. Juos pašventinęs Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius linkėjo, kad šių garsai kuo daugiau žmonių širdžių prašnekintų. Iškilmėje buvo meldžiamasi už projekto iniciatorių kleboną kanauninką Joną Paulauską ir rėmėjus, padėjusius įgyvendinti reikšmingą sumanymą.


Istorinio įvykio liudijimas
Vasario pradžioje, šv. Blažiejaus dieną, į Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią buvo atvežti du naujieji varpai. Praėjusį, trečią gavėnios sekmadienį iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupas A. Jurevičius, dalyvaujant gausiam būriui kunigų, buvo meldžiamasi už visus, kurių iniciatyva ir parama padėjo įgyvendinti reikšmingą bažnyčios projektą. „Didžiulė padėka Gargždų parapijos klebonui, dekanui, kanauninkui Jonui, sutelkusiam aukotojus, kad čia atsirastų varpai“, – pagarbiai ištarė vyskupas. Pasak jo, varpai susiję su Dievo tautos gyvenimu. Jie sutelkia bendruomenę, įspėja apie svarbesnius įvykius – kelią į džiaugsmą arba į skausmą, skamba procesijose, bažnytinėse šventėse. „Laukiame, kad išgirdę varpų skambėjimą ateitumėte čia“, – paragino vyskupas.
Nuskambėjus naujųjų varpų garsams, iškilmės dalyviai savo džiaugsmą išreiškė plojimais. Vyskupas A. Jurevičius kvietė ir kitus parapijiečius kuo greičiau ateiti į bažnyčią ir iš arti apžiūrėti varpus, kol šie neįkelti į varpinės bokštą – juk tai istorinis įvykis. Jis linkėjo, kad šie skambėtų ir kuo daugiau žmonių širdžių prašnekintų.
Klebonas kan. J. Paulauskas padėkojo vyskupui, pašventinusiam naujuosius varpus, bei visiems, kurie prisidėjo, kad bažnyčia juos turėtų, kunigui Mindaugui, kuris rūpinosi jų paruošimu šventinimui. Pusę ir toną sveriantys varpai buvo pakabinti priešais altorių. „Tegul sustiprina varpas mūsų tikėjimą ir viltį“, – ištarė klebonas.

Kazimieros SIPIENĖS nuotr.: šv. Mišių iškilmės dalyviai: pirmoje eilėje iš kairės – klebonas kan. J. Paulauskas, vyskupas A. Jurevičius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, kunigai M. Stonys, Ramūnas Gerdauskas, Juozas Vaičius, Robertas Romanovskis, gargždiškis verslininkas Algimantas Daugėla, Gargždų parapijos darbuotojas Aloyzas Dambrauskas.

Nustebino garsų dermė
Iškilmėje dalyvavę Gargždų parapijos bendruomenės atstovai patikino, jog varpai svarbūs ne tik tikintiesiems, bet ir visiems Gargždų miesto gyventojams. Bažnyčios didžiojo choro dalyvis Vladas Dromantas, padėkojęs už bendrą maldą ir giesmę, pastebėjo, kokia išskirtinė šventė bažnyčioje. „Varpas – šauklys, jis keičiamas gal kartą per šimt­metį, o gal ir rečiau, – akcentavo choristas. – Vargonų, mūsų giesmių garsai susijungs su galingu varpų skambėjimu.“
Vyskupas A. Jurevičius buvo pasveikintas asmeninio auksinio jubiliejaus proga, choristai giesme palinkėjo laimingų metų.
Iškilmės dalyvius apstulbino netikėta garsų griūtis – savita interpretacija: į vargonais atliekamą J. S. Bacho kūrinį įsiliejo naujųjų varpų skambėjimas, tarsi audra užliejęs sakralią erdvę. Vargonininkas Petras Katauskis jį atliko ekspromtu, o rytoj, sekmadienį, skambės patobulintas kūrinys.
Parapijiečiai neskubėjo skirstytis: būriavosi prie varpų, fotografavosi, skaitė užrašus. Ant mažojo varpo išlieta „Šventas Jonai Krikštytojau, globok mūsų parapiją“, ant didžiojo – „Žemaičių vyskupijai 600 metų. Popiežius Pranciškus“, ant abiejų – „Pašventino Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius. Įgyti klebono kan. Jono Paulausko rūpesčiu, parapijiečių ir geradarių lėšomis.“


Beveik po šimtmečio – pokytis
Beveik šimtmečio sulaukusio Gargždų bažnyčios varpo „draugiją“ papildė du nauji, šiuolaikiški varpai. Pasak klebono kan. J. Paulausko, Gargždų parapijos istorija byloja, jog XIX amžiuje senojoje bažnyčioje skambėjo trys varpai, kaip ir kitose. „Tai kodėl tiek negalėtų būti mūsų naujuose, šiuolaikiškuose maldos namuose?“ – retoriškai ištarė klebonas.
Ir didelėmis pastangomis mintis virto realybe. Nauji variniai varpai išlieti Lenkijoje. Vienas tituluotas Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui, kitas – šv. arkangelui Mykolui. Į Gargždų bažnyčią atkeliavę varpai kainavo 70 tūkst. eurų. „Rajono Savivaldybė skyrė 42,6 tūkst. Eur, aukojo parapijiečiai ir verslininkai. Dėkoju visiems prisidėjusiems, – kalbėjo klebonas kan. J. Paulauskas. – Kai jie iškils bažnyčios bokšte ir pradės skambėti, kainuos jau 100 tūkst. eurų – sudėtingi ir nepigūs darbai dar laukia.“
Senasis, ketaus varpas, sveriantis pustrečios tonos, sugrįš į savo ankstesnę vietą – varpinę. Šie darbai planuojami vasarą.

Gargždų bažnyčios varpinės statybos data įrėžta akmenyje: 1841 m. XIX a. varpinėje kabojo 3 varpai, XX a. pirmojoje pusėje – du.
Per Pirmąjį pasaulinį karą, 1915 m., varpus rekvizavo vokiečių okupacinė valdžia. 1926 m. išlietas naujas Šv. arkangelo Mykolo titulo varpas. Šiuo metu iš varpinės senųjų varpų išlikęs vienintelis, 1926 m. išlietas varpas. Jis elektrifikuotas, kabo naujos bažnyčios bokšte.
(Pagal Janinos Valančiūtės „Gargždų miesto ir parapijos istoriją“)

Virginija LAPIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių