Nevyriausybinės organizacijos dar gali teikti paraiškas subsidijoms gauti

Stipriai išaugus viešąsias paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) paslaugų teikimo ir administravimo kaštams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija joms skyrė 5 mln. eurų. Iki šiol 63 organizacijoms jau paskirta daugiau kaip 700 tūkst. eurų. Iš viso pateiktos 187 paraiškos 1,97 mln. sumai. Iki gruodžio 5 d. dar galima teikti paraiškas subsidijai gauti.

„Viešąsias paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurių veiklos  kaštai padidėjo, jau išdalinome daugiau kaip 700 tūkst. eurų. Kviečiu suskubti sunkumus patiriančias organizacijas kreiptis paramos. Viešosios paslaugos labai reikalingos žmonių gyvenimo kokybei užtikrinti. Siekiame, kad šalies gyventojai ir toliau gautų būtinas paslaugas, kad jų apimtis nesumažėtų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Subsidija skiriama toms viešąsias paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurių paslaugų teikimo kaštai padidėjo daugiau kaip 15 proc. palyginti su 2021 m., dėl padidėjusių paslaugų teikimo būtinųjų prekių ir administravimo kaštų.

Nevyriausybinės organizacijos gali teikti paraiškas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir gauti papildomą iki 25 tūkst. eurų siekiančią subsidiją. Plačiau https://byt.lt/M8Ivh

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą informacinėje sistemoje SOPAS, adresu https://sopas.sppd.lt:8099/login.

Subsidijų gavėjai turi įsipareigoti užtikrinti numatytų viešųjų paslaugų teikimą nemažinant jų apimties.

Paraiškų atranka vyksta tęstiniu būdu – subsidiją gavusių NVO sąrašas atnaujinamas kas savaitę. Kvietimas teikti paraiškas galioja, kol bus paskirstyta visa šiam tikslui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d.

SUBSIDIJOS DYDIS

Didžiausia galimos skirti subsidijos vertė negali būti didesnė nei 15 procentų 2022 m. teikiamų viešųjų paslaugų vertės ir negali būti didesnė kaip 25 tūkst. eurų.

KAS GALI GAUTI SUBSIDIJAS?

Pretenduoti į subsidiją gali NVO, kurios veikia socialinėje, švietimo, sporto, teisingumo ar kultūros srityje ir atitinka vieną iš šių kriterijų:

2022 m. teikia viešąsias paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį sudarytą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija ar joms pavaldžiomis įstaigomis arba teikia paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su savivaldybe ar savivaldybei pavaldžia įstaiga.

2022 m. teikia viešąsias paslaugas, finansuojamas pagal SADM administruojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. programą arba Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2014–2020 m. programą.

Yra licencijuota arba akredituota teikti paslaugas ir 2022 m. teikia paslaugas finansuojamas valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių