• 9 gruodžio, 2021
|

Regioninėje konferencijoje – mokymosi bendradarbiaujant metodai

Iniciatyvi Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Alma Vanagienė humanitarinių mokslų metodinės grupės susirinkime pasiūlė pasikviesti kaimyninių mokyklų mokytojus ir pasidalinti savo darbo patirtimi apie mokymo(si) bendradarbiaujant metodus. Kai šiai minčiai pritarė gimnazijos administracija ir bendruomenė, gimnazijoje įvyko regioninė mokytojų konferencija „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodai“.

Į konferenciją sugužėjo kolegos iš Šilutės „Vydūno“ gimnazijos, Šilutės r. „Diemedžio“ ugdymo centro, Kintų pagrindinės ir Rusnės specialiosios mokyklos, Klaipėdos „Varpo“ ir Baltijos gimnazijų, „Vyturio“ progimnazijos, „Gilijos“ pradinės mokyklos ir, žinoma, šeimininkai veiviržėniškiai. Atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistės G. Jurevičienė ir I. Barbšienė, Pedagogų švietimo centro metodininkė N. Skliuderienė, konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė L. Navickienė ir pavaduotoja ugdymui J. Rudienė. Dalyviai dalijosi savo praktinės veiklos rezultatais ir patirtimi. Buvo užregistruoti 22 pranešimai, todėl teko dirbti dviejose sekcijose: mokytojų dalykininkų ir ikimokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų.

Konferencijoje pasidalinta gerąja patirtimi apie efektyvių mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymą pamokose, buvo pateikti populiariausi metodai, turintys įtakos mokinių mokymosi motyvacijai, kūrybiškumui, aptartas ir mokytojo vaidmuo taikant mokymosi bendradarbiaujant metodus.

Konferencijos koordinatorė A. Vanagienė teigė, kad dirbti su Z karta nebegalime taip, kaip patys buvome mokomi ar mokėme Y kartą. Savo pranešime kolegė kalbėjo apie aplankų kūrimą, darbą grupėse, veiklas netradicinėje aplinkoje ir projektinę veiklą. Daugelis kalbėjusiųjų akcentavo, kad darbas grupėse ir porose yra efektyvus metodas, tačiau jam reikia tinkamai pasiruošti. Pranešime „Bendradarbiaudami – mokomės, mokydamiesi – bendradarbiaujame“ apie tai kalbėjo ir Šilutės „Vydūno“ gimnazijos informatikos mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė. „Mokantis bendradarbiaujant, susitinka protas ir jausmai“, – teigė pranešėja. Mokytoja kartu su kolega Kęstučiu Mockumi pateikė medžiagą, kurioje akcentavo, kad mokinių pasiekimų gerinimas priklauso ir nuo mokyklų bendradarbiavimo, ir kaip pavyzdį pristatė savo gimnazijos ir Juknaičių pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo modelį. Veiviržėniškės priešmokyklinio ugdymo mokytojos Alvyda Švabienė ir Inga Linkuvienė pranešime „Mokymas(is) bendradarbiaujant ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ kalbėjo apie auklėtojų ir tėvų bendradarbiavimą, apie dialogą su kitomis miestelio institucijomis. Kad mokinio mokymosi motyvacija ir sėkmė priklauso nuo mokytojo ir tėvų bendradarbiavimo akcentavo ir Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos šokių mokytojas metodininkas Rolandas Stonys pranešime „Mokytojo ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra“. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Lina Griščenkovienė pranešime kalbėjo apie naujų idėjų ieškojimą skatinant matematikos mokymąsi. Pateikė įdomios medžiagos apie matematikos mokymą netradicinėse erdvėse, pavyzdžiui, kaip mokiniai pildo matematinį testą Klaipėdos senamiestyje: suranda nurodytus objektus, sprendžia uždavinius ir patys kuria užduotis. Kaip specialiųjų poreikių moksleiviai netradicinėse erdvėse lavina savo praktinius, socialinius, darbinius įgūdžius, kalbėjo Rusnės specialiosios mokyklos pedagogės. Pranešėja iš Kintų pagrindinės mokyklos Jurgita Tamošiūnienė pristatė netradicines pamokas ir netradicinių pamokų savaites (kalbų dieną, gamtos mokslų, mokinių iniciatyvų, matematikos ir IT, mokymo(si) mokyti(is), karjeros dieną ir kt.). Pranešime „Mąstymo įrankių taikymas pradiniame ugdyme“ pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Raudonienė ir vyr. mokytoja Lina Laucevičienė pristatė atvirkščios pamokos modelį, taikant mąstymo žemėlapius.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas Adomas Neimontas pranešime „Brandos darbas ir mokymosi motyvacija“ pasidalijo savo sėkme apie praėjusiais metais parengtą ir puikiai įvertintą brandos darbą (darbą rengė abiturientas Kristijonas Ruškys). Tikriausiai daugelis nustebo, kai pamatė ištrauką iš „Mokytojo TV“, kurioje Asta Ranonytė, NEC egzaminų skyriaus vedėja, negailėjo gerų žodžių ir moksleiviui, ir mokytojui, ir palaikiusiesiems. Mokytojas taip pat pateikė medžiagos pamąstymui apie motyvaciją: kas skatino kolegas mokytis ir kas motyvuoja šiuolaikinį jaunimą. O B. Burgio pacituota mintis: „Nežinau, kada pumpuras gimsta, / Gilėj ąžuolas miega – žinau“, – privertė suklusti ir dar giliau pamąstyti apie savo misiją gyvenime ir santykius su ugdytiniais.

Pildydami individualios refleksijos lapus dalyviai negailėjo gerų žodžių: jiems patiko pranešimų dalykiškumas, kolegų praktinės veiklos pateikimas ir konferencijos organizacija, maloniai nuteikė mokytojų J. Jokšienės ir S. Leonauskienės paruošta meninė programa konferencijos pradžioje, ir gera atmosfera, ir humoro jausmas renginio metu.

Apibendrindama konferenciją Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė pasidžiaugė darniu gimnazijos darbu, sakė, kad kiekvienas dalyvis (tiek pranešėjas, tiek klausytojas), išklausęs konferencijos medžiagą, atsirinks tai, kas jam naudinga, ką norės pats pritaikyti savo veikloje. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „Darni mokykla“, tad konferencijos organizatorė A. Vanagienė baigdama renginį pabrėžė, jog visų gimnazijos pedagogų susitelkimas ir nuoširdi pagalba dar kartą parodė, jog esame darnūs, vieningi ir kūrybiški.

Irena JUCIUVIENĖ, konferencijos dalyvė

P. S. Išsamiau su konferencijos pranešimų temomis galima susipažinti mokyklos tinklalapyje https://www.veivirzenugimnazija.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių