Registruoti ūkinius gyvūnus tapo pareiga

Beveik prieš 14 metų naminių gyvulių laikytojams atsirado nauja pareiga – juos registruoti ir ženklinti. Naujovė sukėlė nepasitenkinimą, tačiau ilgainiui tapo tokia pat būtinybe, kaip ir šerti savo augintinius. Vis dėlto kai kurie gyvulių augintojai pamiršta laikytis šios tvarkos, nors gresia sankcijos, be to, nukenčia dėl sumažėjusių tiesioginių išmokų. Turėti vieningą duomenų bazę būtina dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės, tiesioginių išmokų mokėjimo. Apie tai kalbėjomės su Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiąja veterinarijos gydytoja inspektore Rima Ložiene.

– Kodėl reikia registruoti ir ženklinti naminius gyvulius?

– Ūkinius gyvūnus Lietuvoje pradėjome ženklinti 1999 metais. Visi duomenys apie laikomus ūkinius gyvūnus ir jų laikytojus registruojami Ūkinių gyvūnų registre, kitaip tariant, duomenų bazėje. Pagal galiojančius teisės aktus kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus naminius gyvulius ir tvarkyti jų apskaitą. Vieninga duomenų bazė reikalinga dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės, tiesioginių išmokų mokėjimo.

Gyvulių laikytojai, norintys patys tvarkyti savo laikomų gyvulių apskaitą, kreipiasi į veterinarijos tarnybą, kur išklausę mokymus gauna prisijungimą prie duomenų bazės ir gali ženklinti bei registruoti savo gyvulius. Priešingu atveju naudojasi paslaugų teikėjo (privataus veterinarijos gydytojo, kontrolės asistento) paslaugomis.

– Ar visi gyvulių laikytojai privalo registruoti savo augintinius?

– Kiekvienas gyventojas, prieš įsigydamas ūkinį gyvūną, veterinarijos tarnyboje privalo užregistruoti ūkinio gyvūno bandą ir tik tada jį pirkti. To nepadarius, negalima duomenų bazėje įregistruoti pirkimo, pardavimo įvykių.

Gyvulių laikytojas apie gyvulių pirkimus, pardavimus, skerdimus, gaišimus privalo įregistruoti duomenų bazėje per 7 dienas. Atliekant patikrinimus, dažniausiai nustatomas pažeidimas – gyvulių laikytojas vėluoja pranešti arba nepraneša apie minėtus įvykius.

Individualiais įsagais ženkliname galvijus, avis, ožkas. Veršelį turime suženklinti ir duomenų bazėje įregistruoti per 7 dienas nuo gimimo. Beje, įsagas galvijui kainuoja 3,46 Lt, aviai – 2,60 Lt, taip pat reikia mokėti už gyvulio įregistravimo paslaugą. Pametus gyvulio įsagą, per 3 dienas augintojas privalo užsisakyti, kad pagamintų tokį patį.

– Papasakokite apie gyvulių pasus.

– Planuojame veršelį parduoti įmonėms, kurios juos išveža į užsienio valstybes, šiems reikia užsakyti galvijo pasą. Jeigu veršelį planuoja auginti patys ar parduoti kitam Lietuvoje gyvenančiam gyvulių laikytojui ar skerdimo įmonei, galvijo pasas neprivalomas. Ši tvarka galioja galvijams, gimusiems po 2011 m. liepos 1 d. Galvijai, gimę iki šios datos, privalo turėti galvijų pasus.

Pasai taip pat išduodami arkliams, poniams, prieš tai paženklinus mikroschema, užpildžius pranešimą apie registravimą ir duomenis suvedus į duomenų bazę. Dėl veislinių žirgų registravimo ir ženklinimo savininkai kreipiasi į žirgų augintojų asociacijas, o dėl darbinių arklių – į paslaugos teikėjus. Kas atlieka šias paslaugas, galima sužinoti mūsų tarnyboje. Beje, arklinių šeimos gyvūnų registravimas ir ženklinimas mikroschema privalomas.

– Kaip registruojami kiti naminiai gyvūnai?

– Ožiukus ir ėriukus ženkliname per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau negu išvežama iš laikymo vietos. Pasitaiko, kad dėl įvairių priežasčių šių terminų nesilaikoma. Patikrinimo metu randame vyresnių, kaip pusės metų neženklintų avių ir ožkų. Tai grubus ženklinimo reikalavimų pažeidimas ir už tai taikomos sankcijos.

Šiuo metu ypač aktualus kiaulių laikytojų ir laikomų kiaulių registravimas. Kaimyninėje šalyje susidarius grėsmingai afrikinio kiaulių maro situacijai, siekiant laiku užtikrinti šios ligos šaltinio nustatymą, svarbu žinoti, kiek mes turime kiaulių laikytojų, kiek yra kiaulių, kur jos juda.

„Gyvulių laikytojas apie gyvulių pirkimus, pardavimus, skerdimus, gaišimus privalo įregistruoti duomenų bazėje per 7 dienas. Atliekant patikrinimus, dažniausiai nustatomas pažeidimas – gyvulių laikytojas vėluoja pranešti arba nepraneša apie minėtus įvykius“, – teigė Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė R. Ložienė.

Kiaulės registruojamos bandos atpažinties numeriu. Jų laikytojai, siekiantys valstybės paramos, privalo kartą per einamųjų metų ketvirtį į duomenų bazę suvesti arba pranešti mūsų tarnybai kiaulių laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių. Kiaulių laikytojai, kurie jos nesiekia, privalo ne rečiau kaip 2 kartus per metus, sausį ir liepą, į duomenų bazę suvesti arba pranešti mūsų tarnybai laikytojo, kiaulių laikymo vietos duomenis ir kiaulių skaičių. Kiaulės ženklinamos tik perkeliant jas iš laikymo vietos į vieną ausį įsegant vieną dviejų dalių ausų įsagą su bandos numeriu, o į skerdyklą Lietuvoje vežamos kiaulės gali būti ženklinamos įsagu arba tatuiruote šlaunyje, nurodant bandos numerį. Išvežus arba atsivežus kiaules, jų laikytojas privalo ne vėliau kaip per savaitę duomenis apie tai registruoti duomenų bazėje.

Tie kiaulių laikytojai, kurie šiais metais nepateikė deklaracijų, jas turi pateikti nedelsiant, nes nustačius, kad to nepadarė, tokie kiaulių ūkiai bus laikomi nelegalūs ir jiems taikomos sankcijos.

Apie laikomus kitus ūkinius gyvūnus – triušius, paukščius deklaracijos pateikiamos 2 kartus per metus: sausį ir liepą. Deklaracijų duomenys galioja einamaisiais metais, todėl prasidėjus naujiems metams, svarbu atnaujinti jas.

– Kokių neregistruotų naminių gyvulių dažniausiai laiko gyventojai?

– Kiaulių, nes trumpas jų auginimo laikotarpis. Tačiau yra laikančiųjų neregistruotų avių, ožkų. Pardavus neženklintą gyvulį, pažeidžiama ženklinimo, registravimo tvarka.

– Kokios sankcijos gresia nesilaikantiesiems gyvulių ženklinimo, registravimo tvarkos?

– Pirmiausia kalbamės su gyvulių augintoju, kad susitvarkytų. Jeigu piktybiškai nevykdo nurodymų, gresia piniginė bauda, bet ji nedidelė. Gyvulių laikytojas labiau nukenčia dėl sumažintų tiesioginių išmokų.

– Ar svarbūs gyvulių registravimo ir ženklinimo dokumentai, kai gyvulių nebelieka?

– Visus su gyvulių ženklinimu ir registravimu susijusius dokumentus gyvulių laikytojas privalo saugoti 3 metus ir patikros metu juos pateikti. Tai Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalai, pranešimai apie ūkinių gyvūnų perkėlimą bei kiti.

Ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie laikosi ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos, pretenduoja į visas jiems priklausančias išmokas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių