Senjorus apsispręsti nebedirbti paskatino dosnios išeitinės

Dabar arba niekada. Naujojo Darbo kodekso pakeitimai „įtikino“ ilgamečius rajono pedagogus nieko nebelaukti ir pagaliau atsisveikinti su mokymo įstaigomis po šių mokslo metų, pasiėmus dosnias 6 mėnesių išeitines kompensacijas. Pinigines papildys dar atostoginiai už du vasaros mėnesius.

Iš jau pensijoje esančių švietimo įstaigų vadovų tik Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorė nuo rugsėjo nebevadovaus mokyk­lai, kiti direktoriai, tyliai kalbama, laukia 70-mečių, esą iki tiek galima drąsiai būti įstaigų vadovais.

21 – per 100 000 eurų

Kaip „Bangą“ informavo Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, pagal Švietimo skyriui įstaigų pateiktus duomenis, bendrojo ugdymo mokyklose planuojama nutraukti darbo sutartis pasibaigus mokslo metams su 15 pedagoginių darbuotojų. Darbo mokyklose planuoja nebetęsti Gargždų „Vaivorykštės“, „Minijos“, „Kranto“, Plikių, Veiviržėnų, Drevernos, Vėžaičių, Agluonėnų, Priekulės, Ketvergių, Pašlūžmio mokyklose dirbantys pedagogai. Darbo sutartis planuoja nutraukti ir Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dvi auklėtojos. Šių pedagogų išeitinėms kompensacijoms reikalinga 85 499 eurų suma.

„Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, tvarkos aprašu, pateikė Švietimo ir mokslo ministerijai paraišką gauti 2/3 šios sumos – 57 502 eurus. Išeitinėms išmokoms mokėti iš Savivaldybės biudžeto pagal minėtą aprašą turi būti dengiama 1/3 sumos. Tai sudaro 27 997 eurus. Ši suma bus panaudota iš Savivaldybei skirtos specialiosios tikslinės dotacijos – mokinio krepšelio – lėšų“, – informavo vedėjas.

Direktoriaus pėdomis – 6

Nemažai garbaus amžiaus pedagogų dirba Gargždų muzikos mokykloje. Pernai išeidamas iš vadovo pareigų pavyzdį kolegoms parodė ilgametis direktorius Vidutis Normantas, šiemet darbo sutartis nutraukti planuoja šeši pedagogai. Jų išeitinėms išmokoms iš Savivaldybės biudžeto reikėtų 16 655 eurų.

„Visiškai atsijungti nuo darbo po intensyvios veiklos sunku, ypač kai tiek metų dirbta su žmonėmis, kolektyvais. Šiemet turiu 6 mokines mokyklos Veiviržėnų skyriuje, kurias mokau groti pianinu dukart per savaitę. Aktyviau įsijungiau į partijos veiklą“, – „Bangai“ telefonu pasakojo V. Normantas.

„Savivaldybei reikės skelbti konkursą Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms, nes ilgametė šios įstaigos direktorė Saulė Rudaitytė nusprendė nebetęsti darbo šioje mokykloje“, – vėžaitiškių laukiančius pokyčius pristatė A. Petravičius.

Kas mokys fizikos?

Anot vedėjo, sudėtingiausia situacija naujais mokslo metais prognozuojama dėl gamtamokslinio ugdymo pedagogų, ypač pagrindinėse mokyklose, kuriose yra po vieną 7–10 klasių komplektą, trūkumo. Pagal ugdymo planą šiose mokyklose biologijos, chemijos mokytojams susidaro 6, fizikos – 7 pamokų krūvis. Mokytojai važinėja į kelias mokyklas, kad galėtų „susirankioti“ didesnį pamokų skaičių. Pavyzdžiui, šiemet viena jauna fizikos mokytoja dirba Ketvergių, Dovilų, Vėžaičių pagrindinėse mokyklose, o kontaktinių valandų skaičius – tik 21. Deja, ir ji planuoja nuo naujų mokslo metų nebedirbti. Šiandien tiek minėtų, tiek „Kranto“ pagrindinės mokyklos, kurios fizikos mokytoja planuoja išeiti į užtarnautą poilsį, vadovams didelis galvos skausmas – kas mokys fizikos? Pageidaujančiųjų kol kas nėra.


Statistika

  • Pagal iš įstaigų Švietimo informacinių technologijų centrui pateiktas statistines ataskaitas bendrojo ugdymo įstaigose 2016–2017 mokslo metais pedagoginių darbuotojų (be vadovų) dirba 481. Iš jų 60–64 m. amžiaus – 52; 65 m. ir vyresni – 16.
  • Ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas dirba 182 pedagogai. Iš jų 60–64 m. amžiaus – 13; 65 m. ir vyresni – 3.
  • Neformaliojo švietimo įstaigose dirba 94 mokytojai, iš jų 60 m. ir vyresni: Gargždų muzikos mokykloje – 16; Gargždų sporto mokykloje – 4; Priekulės muzikos mokykloje – 2 (14 proc. rajono pedagogų perkopė 60 metų amžių).
  • Ikimokyklinėse įstaigose vadovų, kurių amžius 60 m. ir vyresni, – 5, bendrojo ugdymo mokyklose vadovų, kurių amžius 60 m. ir vyresni, – 5.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių