Siekiama skatinti ekstensyvų pievų tvarkymą

Siekiama išsaugoti daugiamečių pievų (ganyklų) plotus ir skatinti gyvulininkystės plėtrą – ekstensyviai tvarkantys pievas ganant gyvulius ūkininkai galės gauti beveik dvigubai didesnę kompensacinę išmoką. Žemės ūkio ministerija siūlo ją didinti iki 192 Eur/ha. Iki šiol ši išmoka siekė 101 Eur/ha.

2021 m. pabaigoje kilus nerimui, kad daliai ūkininkų teks atkurti išartas pievas, Žemės ūkio ministerijai po intensyvių derybų ir konsultacijų su Europos Komisija pavyko pakoreguoti daugiamečių pievų referencinius dydžius, tad ūkininkams suartų pievų šiais metais atkurti nereikės.

„Tačiau  įsipareigojimas nearti pievų išlieka. Kad žemdirbiai turėtų daugiau paskatų išsaugoti daugiametes pievas bei ganyklas, kad bendras jų plotas nesumažėtų, siūlome beveik dvigubai padidinti išmokas už ekstensyvų pievų tvarkymą ganant galvijus.

Pievų, ganyklų išsaugojimas svarbus ir kitu aspektu – skatiname gyvulininkystės plėtrą, kad Lietuvos laukuose daugėtų galvijų“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Ne tik didesnės išmokos, bet ir trumpesnis įsipareigojimų laikotarpis

Žemė ūkio ministerijos siūlomose keisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse patikslinami ir veiklos reikalavimai:

  • ūkininkas galės nušienauti pievą po birželio 20 d., po to privalys ganyti (nušienautą žolę privaloma išvežti iki spalio 30 d.);
  • gyvulių ganiavos laikotarpis būtų neribojamas;
  • po nuganymo (kai lauke po spalio 30 d. yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta, ištrypta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai) likusi nenuėsta žolė nebus laikoma neatitikimu reikalavimams.

Nuo 2022 m. pareiškėjai naujus įsipareigojimus priimtų 3 metams. Iki 2021 m. šis terminas siekė 5-7 metus.

Siekiant išvengti dvigubo finansavimo, už tą patį plotą pagal kitas veiklas, susijusias su pievų priežiūra, parama nebūtų mokama.

Pareiškėjai, valdoje naudojantys augalų apsaugos produktus, privalėtų pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, atsižvelgdami į augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatytus terminus ir būdus.

Kai tręšiama organinėmis trąšomis  ir (arba) mineralinėmis trąšomis, ir (arba) kalkinimo medžiagomis, duomenys apie panaudotus tręšiamuosius ir kalkinamuosius produktus būtų pildomi ne Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos žurnale (Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) modulyje), o įvedami į PPIS sukurtą Trąšų naudojimo apskaitos posistemę.

Ministerija siūlo, kad pareiškėjas iki kitų metų kovo 1 d. privalėtų informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą apie atliktus šlapynės sutvarkymo darbus naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“, pateikiant nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi deklaruotos ir sutvarkytos šlapynės vaizdas.

Taip pat siūloma nustatyti sankcijas dėl šlapynių nepriežiūros.

Žemės ūkio ministro  2015 m. balandžio 3 d. Įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas yra čia.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių