• 10 rugpjūčio, 2022
|

Stažuotė Airijos mokyklose: realus mokytojų prestižas

Mokyklos taisyklės ir direktorė.

Turbūt dažnas iš dirbančiųjų švietimo įstaigose, paklausę profesinių nuostatų kompaso, esant progai domisi kitų šalių mokyklų perspektyvinėmis idėjomis, mokymo ir auklėjimo paradigmų temomis. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pedagogų pasitarimo metu buvo pristatytos direktorės Laimos Navickienės stažuotės Airijos Respublikoje įžvalgos.

Galimybė tiesiogiai susipažinti ir perteikti savos gimnazijos bendruomenei minėtos šalies švietimo sistemos štrichus atsirado atitikus tam tikrus projektinius kriterijus. Airijos švietimo sistemoje, kaip ir pas mus dabar vyksta ugdymo turinio atnaujinimo reforma, kurios tikslas nukreiptas ne į galutinius rezultatus – egzaminus, dabar laikomus po kiekvieno trimestro, o į mokinių savijautą.

Technologijų tempai mažesni
Airijoje L. Navickienė buvo lankiusis prieš porą dešimtmečių, tad dabar turėjo progą įvertinti tenykštės ir mūsų švietimo sistemos pokyčius. Dabartinės stažuotės metu lankytasi keturiose skirtingose mokyklose: pradinėje, bendruomeninėje, katalikiškoje mergaičių ir Šv. Vincento berniukų koledže. Išskyrus privatų koledžą, fizinės įstaigų aplinkos labai paprastos, privalomos mokinių uniformos, tačiau visur pabrėžiama, kad svarbiausia yra mokinių dvasinė savijauta, kas akivaizdžiai pastebima. Tačiau kai kuriose srityse, pvz. mokyklos skaitmenizacijoje mūsų direktorė sako pasijutusi atstove modernios europinės šalies, į kurią gali lygiuotis Airija. Ten išlikę atskiri mokinių popieriniai dienynai, iš kurių informaciją vėliau privalu perkelti į duomenų bazes, o tai apkrauna biurokratiniu darbu. Klasėje dažnu atveju yra vienas mokytojo kompiuteris, mokiniai pasiekia informacijos šaltinius telefonais ir planšetėmis. Privačioje mokykloje bendrojo lavinimo mokslas vaiko tėvams kainuoja apie 600 Eur mėnesiui. Bendri valstybinio ir privataus švietimo sektorių bruožai – griežti susitarimai ir mokytojo prestižas realybėje. Rutininis pavyzdys stebint istorijos pamoką – pastebėjus naudojant telefoną ne pagal paskirtį, jis iškart mokytojo be disputų paimtas ir bus grąžintas tik tėvams su atitinkamu įrašu.

Pradedantiems pedagogams – mentoriai
Stažuotės dalyvei taip pat teko gilinti patirtis su Švietimo centro Mokymo tarybos ir pagrindinio ugdymo mokytojų atstovais pedagogų pritraukimo, įdarbinimo temomis, kas šiuo metu aktualu Lietuvoje. Airijos studentai, baigę pedagogines studijas, registruojasi minėtoje Mokymo taryboje prisiimdami įsipareigojimą dalyvauti „Tilto“ (Droichead) programoje, kuri, reglamentuota įstatymais, centralizuotai veikia visoje šalyje. Į šią programą teikiant pagalbą nacionaliniu lygiu yra įtraukti patirtį turintys mokytojai mentoriai, mokyklų direktoriai. Pradedantiems mokytojams, vartojantiems anglų ir airių kalbas, padėti dirbti paskiriami du mentoriai – dalykinis ir administracinis, kurie kartu sudaro metinį planą, vykdo aptarimus. Mentorių pareiga – laikantis visapusės pagarbos, pasitikėjimo, lygiateisiškumo principų padėti pradedantiesiems pedagogams įsilieti į kolektyvą, įgyti atitinkamas praktines kompetencijas, siekti profesinės brandos. Po metų darbo mentoriai teikia išvadas Mokymo tarybai dėl tolimesnių pradedančio pedagogo perspektyvų.

Norinčiųjų mokytojauti netrūksta
Vidutinis metinis mokytojo atlyginimas apie 38 000–58 000 Eur iki mokesčių, mokyklos direktoriaus – apie 130 000–150 000 Eur leidžia gyventi toje šalyje oriai, turint omenyje 20 proc. mažesnius mokesčius arba, pavyzdžiui, nemokamą vandenį. Tad atitinkamai įvertintas ir pripažintas darbas Airijos švietimo sektoriuje yra pageidautinas, nėra net kalbų apie mokytojų trūkumą, iš kurių pusė – vyrai…

Tokios realijos, po neformalių diskusijų mokymo ir auklėjimo paradigmų, pradedančių pedagogų, pedagogų statuso ir darbo apmokėjimo temomis – reziumuoja Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė L. Navickienė pajuokaudama, kad galbūt dirbdami tokiomis sąlygomis neturėtume kur dėti pinigų… Be to, priminta, jog panašus mentorystės modelis iš dalies buvo taikomas ir pas mus, bet reikėtų šias veiklas labiau reglamentuoti bent mokyklos lygiu, o Lietuvoje tiktų įteisintas nacionaliniu lygmeniu, norminiais aktais, Airijoje veikiantis švietimo modelis. Kaip žinia – žinojimas neturi ribų.

Arūnas MIKALAUSKAS
L. NAVICKIENĖS nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių