Tarybos narių privačių interesų deklaracijos: ir glaustos, ir išsamios

Asociatyvi A. VALAIČIO nuotr.

Naujos kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai jau spėjo apšilti kojas – mat dirba per 100 dienų. „Banga“ pasidomėjo politikų privačių interesų deklaracijomis, kuriose matyti ne tik jų darbovietės ar duomenys apie sutuoktinius, bet ir priklausymas įvairioms organizacijoms. Tarybos nariai minėtas deklaracijas turi pateikti per atitinkamą laikotarpį – šią prievolę kai kurie įvykdė laiku, keletas vėlavo, bet šiuo metu visi rajono Tarybos nariai jas yra pateikę, o kai kurie ir atnaujinę. Už deklaruotų duomenų teisingumą yra atsakingas pats deklaruojantysis, tad ar visus interesus yra nurodęs – tai jau sąžinės reikalas.


Pateikė skirtingu laiku
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis, savivaldybių tarybų nariai Privačių interesų deklaracijas (PID) privalo pateikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to, kai įgyja deklaruojančio asmens statusą. „Tai yra pirmasis naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdis, kai atitinkamas tarybos narys prisiekia ir gauna įgaliojimus veikti. Kaip deklaruojantys asmenys laikosi šio įstatymo, kontroliuoja ir prižiūri Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) bei institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Jūsų aptariamu atveju tai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija“, – „Bangai“ aiškino VTEK Tyrimų skyriaus vyresnysis patarėjas Tomas Čap­linskas. VTEK nustačiusi, kad atitinkamas asmuo nustatytais terminais ir tvarka nėra pateikęs PID, visų pirma privalo pateikti jam rašytinį raginimą iki VTEK nustatyto termino tai padaryti. Anot T. Čaplinsko, jeigu asmuo tokio VTEK raginimo visgi nevykdo (kas praktikoje pasitaiko itin retais, išimtiniais, atvejais), VTEK turi teisę pradėti tyrimą dėl galimo įstatymo nuostatų pažeidimo bei priimti atitinkamą sprendimą. Galima pasidžiaugti, kad visi rajono Tarybos nariai pateikė privačių interesų deklaracijas, tik skirtingu laiku, vieni balandžio mėnesį, kiti gegužę, buvo deklaracijas pateikusių ir šio mėnesio pradžioje.


Atsakingas pats deklaruojantysis
Praėjusią savaitę „Banga“ peržiūrėjo Tarybos narių privačių interesų deklaracijas, kurios paskelbtos VTEK Privačių interesų registre. Internetiniame puslapyje nurodoma, kad už deklaruotų duomenų teisingumą yra atsakingas pats deklaruojantysis.
Daugiausia politikos naujokų Taryboje yra daugumos atstovai, priklausantys Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, tad pirmiausia pasidomėta jų privačių interesų deklaracijomis. Sandra Matulionienė nurodė esanti socialinė darbuotoja Gargždų ligoninėje, taip pat sodininkų bendrijos, kurios juridiniai duomenys neviešinami, vadovė, o jos sutuoktinis Marius Matulionis – laivavedys. Monika Vasylienė pažymėjo, kad dirba neformalaus ugdymo mokytoja Endriejavo pagrindinėje mokykloje, taip pat yra Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilniaus komiteto narė, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ narė ir asociacijos „Gargždų miesto vietos veiklos grupė“ kolegialaus valdymo organo narė. M. Vasylienė yra gidė, kelionių vadovė, deklaravusi, jog dirba su individualios veiklos pažyma. Vida Riaukienė nurodė, kad yra Brožių kaimo bendruomenės pirmininkė, taip pat deklaravo nuo gegužės mėnesio turinti akcijų UAB „Raigsva plius“, jos sutuoktinis Stasys Riauka – Brožių kaimo bendruomenės vairuotojas. Eglė Jaugelavičė dirba ne vienoje įstaigoje. Ji – Kretingalės bendruomenės valdybos pirmininkė, UAB „Egvata“ direktorė ir akcininkė bei UAB „T&A idėja“ vyr. buhalterė, taip pat turinti šioje įmonėje akcijų. E. Jaugelavičė nurodė turinti akcijų ir įmonėje „Neringos projektai“. Jos vyras Tadas Jaugelavičius yra bendrovės „Egvata“ buhalteris ir įmonės „T&A idėja“ direktorius. Šarūnas Nenartavičius nurodė esantis klinikos „Šarūno veterinarija“ savininkas, jo žmona Ligita Nenartavičienė taip pat dirba kartu klinikoje. Šiemet apdovanota metų kultūros ir meno darbuotoja Virgina Asnauskienė deklaracijoje nurodė dirbanti Priekulės kultūros centre renginių organizatore, taip pat pažymėjo esanti Drevernos bendruomenės ir amatininkų gildijos „Lamata“ narė. Martynas Dargužas dirba ne vienoje įmonėje, jis yra statybos projektų vadovas UAB „Infes“ ir projektų vadovas bendrovėje „Stetava“. Politikos naujokas nurodė, kad yra mažosios bendrijos „Gerstatus“ vadovas nuo 2022 metų kovo mėnesio. Jo sutuoktinė Ieva Dargužienė dirba tyrėja Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate.


Naujokai taip pat atsivėrė
Analizuojant politikų privačių interesų deklaracijas trumpumu išsiskyrė demokratų „Vardan Lietuvos“ sąjungos nario Edmundo Zbarausko deklaracija, mat joje jis nurodė esantis tik Tarybos narys, neturintis jokių ryšių su juridiniais asmenimis. Pasak E. Zbarausko, jis jau užtarnautame poilsyje ir niekur nedirba. „Nepriklausau jokioms bendruomenėms, esu našlys. Neturiu ko daugiau rašyti“, – „Bangai“ kalbėjo politikas. Jo bendrapartiečio Audriaus Kampo deklaracijoje informacijos daugiau. Jis dirba Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyresniuoju veterinarijos gydytoju, taip pat nurodė, kad yra Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos steigėjas. A. Kampo sutuoktinė Alina Kampienė dirba specialiste Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. Opozicijos atstovė, liberalė Rekvita Bagdonienė – VšĮ „Revilita“ direktorė bei dalininkė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Gargždų viltis“ kolegialaus valdymo organo narė, sutuoktinis Andrejus Bagdonas dirba mokytoju Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje. Jos bendrapartietė Lina Daujotytė-Kasperavičienė dirba UAB „Econdo Production LT“ administracijos vadove, o sutuoktinis Gytis Kasperavičius yra Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. Loretos Urbutės darbovietė ne tik Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, bet ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Ji ten dirba Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja, taip pat yra ir Sudmantų bendruomenės kolegialaus valdymo organo narė. Deklaracijoje nurodyta, kad politikės vyras Amr Mohamed Hassanein Eisawy yra vairuotojas. Ji taip pat deklaravo, kad turi automobilio paskolą, ji įsigijo automobilį „Škoda Karoq“, vyras pirko kitos markės mašiną – „Audi A4“. Julius Pozingis – bendrovės „Voltas“ komercijos direktorius, Veiviržėnų bendruomenės vadovas. Jis deklaracijoje nurodė, kad bend­ruomenė dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės paskelbtuose bendruomenines organizacijas remiančiuose projektuose. J. Pozingis yra ir bendrovės „Trebolita“ akcininkas, ši įmonė taip pat dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės paskelbtuose viešuosiuose pirkimuose. Jo žmona Giedrė dirba buhaltere įmonėje „Garant Business Solutions“. Jauniausio rajono Tarybos nario, konservatoriaus Martyno Martišausko darbo vieta – Vilniuje, jis yra Seimo kanceliarijos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) frakcijos referentas, TS–LKD projektų vadovas. „Bangai“ pasiteiravus, kaip sekasi derinti darbą sostinėje ir Klaipėdos rajone, M. Martišauskas atsakė, kad puikiai, tam esą reikia noro, laiko planavimo ir gero interneto ryšio. „Į rūpimus gyventojų klausimus dažniausiai tenka atsakyti nuotolinėmis priemonėmis. Kartu su frakcijos kolegomis palaikome artimą ryšį su rajono bendruomenėmis. Tuo pačiu daug laiko tenka praleisti rajone gyvai. Esu visiškai įsitraukęs į rajono gyvenimą“, – sakė M. Martišauskas. Jo bendrapartietis Mindaugas Šunokas savo privačių interesų deklaracijoje nurodė dirbantis pardavimų vadybininku įmonėje „Ecoservice“, o žmona Vita Šunokienė yra bendrovės „Greitaidra“ direktorė. Vytautas Tamašauskas gegužės mėnesį pateiktoje deklaracijoje rašė, kad dirba tik Savivaldybės taryboje, sutuoktinė Indra ėjo personalo vadovės pareigas įmonėje „Gisas Industry“. Laimėjęs konkursą Kretingos sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms eiti, pradėjo dirbti nuo birželio 12 d. „Mano žmona Indra Tamašauskienė teikiant deklaraciją dirbo UAB „Gisas Industry“ personalo vadove. Nuo 2023 m. birželio 1 d. ji yra Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausioji darbo inspektorė“, – „Bangai“ raštu atsakė V. Tamašauskas.


Senbuvių duomenys – aiškūs
Tarp Tarybos narių – nemažai politikos senbuvių, kurių interesų deklaracijas taip pat peržvelgėme. LVŽS atstovas Raimundas Daubaris – viešosios įstaigos „Gargždų švara“ direktoriaus pavaduotojas nuo 2019 metų. Savo deklaracijoje jis nurodė turįs akcijų UAB „Raipstas“. Apie žmoną Jolantą Daubarienę duomenų nėra. Jo bendrapartietės Loretos Piaulokaitės-Motuzienės deklaracija itin išsami. Politikė yra bendrovės „Ekoakademija“ direktorė ir akcininkė, taip pat sodininkų bendrijos, kurios juridiniai duomenys nėra vieši, kolegialaus valdymo organo narė, mažosios bendrijos „Ekologinė akademija“ narė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos tarybos narė, asociacijos „Gargždų miesto vietos veiklos grupė“ kolegialaus valdymo organo narė. Politikė pažymėjo ir „Luminor“ banke turinti paskolą. Jos sutuoktinis Artūras Motuzas yra UAB „Mimeta“ padalinio vadovas. Turtingiausias Tarybos narys ūkininkas Andrius Vainius dirba pats sau. Jis dar nurodė esantis Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos kolegialaus valdymo organo narys, kredito unijos „Gargždų taupa“ narys, Endriejavo bendruomenės kolegialaus valdymo organo narys ir žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ narys. Politikas neslėpė ir svainystės ryšio su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretore Karolina Kumpyte. A. Vainiaus žmona Vaidotė dirba jo ūkyje. Rima Leonauskienė yra Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, jos sutuoktinis Rimvydas Leonauskas – UAB „Aporus“ direktorius, sodininkų bendrijos „Žilvitis“ valdybos pirmininkas.
Tautos ir teisingumo sąjungos atstovas Viktoras Kura – daugiabučio namo savininkų bendrijos „Piliakalnis“ pirmininkas, Gargždų miesto kultūrizmo klubo „Viktorija“ vadovas, V. Kuros individualios įmonės savininkas, žygeivių ir fotografų klubo „Gargždų jungtinės pajėgos“ narys, taip pat bendrijos, kurios juridiniai duomenys neviešinami, kolegialaus valdymo organo narys. Regina Kernagienė yra ne tik Tarybos narė, bet ir Seimo nario Petro Gražulio patarėja, asociacijos Dauparų bendruomenė narė. Sutuoktinis Raimondas Kernagis yra žemės ūkio kooperatyvo „Grūdas LT“ administracijos vadovas. Martynas Pocius vadovauja įmonei UAB „Potoma“, buvo Gargždų miesto vietos veiklos grupės garbės narys nuo 2015 m. iki 2022 m. Politikas nurodė, kad dalyvauja viešųjų įstaigų pirkimuose.
Socialdemokratės Ligitos Liutikienės darbovietė – Savivaldybės taryba, ji nurodė esanti Socialdemokratų partijos narė, taip pat viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ dalininkė. Jos vyras Vaidas Liutikas vadovauja Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centrui ir yra viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ treneris. Ilgametis Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas savo deklaracijoje nurodė, kad yra tik bendrovės „Toksika“ akcininkas, o apie sutuoktinę Aldoną Dačkauskienę informacijos nebuvo. Opozicijos lyderis, liberalas Justas Ruškys buvo UAB „Granitis“ direktorius, šiomis dienomis atnaujintoje deklaracijoje nurodoma, kad jis yra UAB „Farmveta“ projektų vadovas. Politikas yra partijos Liberalų sąjūdis narys ir asociacijos Gargždų miesto bendruomenė narys. Jo žmona Dovilė Ruškienė – Klaipėdos apylinkės teismo raštinės skyriaus patarėja. J. Ruškys savo deklaracijoje nurodė, kad jo mama – Virgina Ruškienė, Gargždų ligoninės vadovė, kuri įstaigai vadovavo iki liepos mėnesio. Liberalo tėvas Vaclovas Ruškys dirba advokato Vaclovo Ruškio kontoroje. Buvusi vicemerė, liberalė Audronė Balnionienė nurodė esanti Tarybos narė, UAB „Maritina“ direktorė, taip pat partijos Liberalų sąjūdis kolegialaus valdymo organo narė.


Augustė JAŠINAUSKIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių